divider <<< Antiproton Anyon >>> divider

Antithoron

Typ:
přirozená
Výskyt:
VOY Tattoo

Popis

Antithorony jsou snad částice opačné k thoronům. Ve značné míře je využívají hvězdné lodě Federace, zejména lodě třídy Intrepid.

Roku 2372 objevil USS Voyager kapitána Janewayové na nejmenované planetě v Delta kvadrantu bohatá ložiska polyferranidu, který nutně potřeboval. Při těžbě by však byl kontaminován okolní zeminou, praporčík Kim se ale domníval, že když budou napřed místo těžby bombardovat antithoronovým zářením, kontaminaci se předejde (viz epizoda VOY Tattoo).

Roku 2374 použil antithorony USS Voyager kapitána Janewayové k oslabení udržovacího pole kolem jedné z mnoha stanic hirogenské retranslační sítě, aby zesílil gravitační působení miniaturní kvantové singularity, která jí dodávala energii. Kapitán dala rozkaz vyslat ke stanici antithoronový pulz úrovně 8 (viz epizoda VOY Hunters).

divider <<< Antiproton Anyon >>> divider

© 2000–2021 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)