lcars
logo

Hra lodních deníků

Celoklubová hra lodních deníků probíhala v klubu od listopadu 1997 do ledna 1999, kdy pro malý zájem hráčů zanikla.

Oč šlo?

Hra se hrála v několika skupinách formou plnění misí. Prvním nezbytným krokem bylo vytvoření vlastní posádky. Tu musel tvořit minimálně jeden skutečný člověk, který v podstatě řídil celou loď. Fiktivních členů posádky mohlo být neomezeně (tedy s ohledem na možnosti třídy lodi, na které se posádka nacházela). Posádky lodí sestávaly i z několika členů klubu, kde každý z nich vykonával na lodi speciální funkce, jako je kapitán, hlavní inženýr apod.

Principem hry bylo vytvořit záznam průběhu mise, kterou posádky dostaly za úkol splnit. Zadávání mise probíhalo písemnou formou, a to buď osobním nebo poštovním předáním. Podle své fantazie pak posádky tvořily palubní deníky z období úkolu. Na hodnocení plnění misí měla vliv hlavně forma vedení deníku - pečlivý popis všech událostí v průběhu mise, fantazie pisatele, s jakou dokázal zadaný úkol nejen rozvinout, ale také nastíněný problém s pomocí své posádky vyřešit. Bral se také zřetel na přesnost, jakou je deník jednotlivého člena posádky napsán s ohledem na jeho rasu.

© 2000–2024 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)