lcars
logo

Star Trek hosté: John a Bjo Trimblovi

John a Bjo Trimblovi (iniciátoři dopisové kampaně na záchranu Star Trek: TOS)

Termín

  • 13. 12. 2000

Místo

  • Základní informace

© 2000–2024 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)