lcars
logo

Založení klubu CZ Kontinuum

Přepis článku z prvního čísla klubového zpravodaje Irelevantní svět:

Dnešního dne, 18.listopadu 1995, dochází k ustanoveni STAR TREK Fan klubu jako výsledku projevu svobodné vůle řady stejné orientovaných jedinců. Naším jediným a neměnným cílem je sdružovat lidi se stejným zájmem bez ohledu na jejich politické názory, rasu a náboženské přesvědčení, a s určeným záměrem - prohlubovat vzájemné znalosti světa STAR TREK, přispívat k jeho popularizaci v České republice a také v neposlední řadě se navzájem také pobavit a využít drahocenný volný čas.

Nabízíme zapojení se do "výuky" prostřednictvím zpravodaje Irelevantní SVĚT, podělení se o vzájemné zkušenosti, plodné diskuse nad společnými problémy, hraní karetních či stolních her, výměnu sběratelských předmětů a další zde nespecifikované možnosti. Na druhé straně oceníme Vaše zapojeni do klubového života, zasílání příspěvků a podnětů do zpravodaje, ale i seriózní přistup projevující se nejen při placeni klubových poplatků. Usilujeme o to aby právě založený klub byl tzv.živý, tedy jeho členové měli možnost se pravidelněji scházet. Pochopitelně, pro nadšence z odlehlejších míst nabízíme korespondenční formu členství, která je plnohodnotná a poté již záleží na každém z nás kdy se připojí.

Návrh na pravidelné klubové příspěvky činí 20 Kč do konce roku 1995 splatných přímo na místě konání valné hromady nebo pro nepřítomné zasláním stejné částky na účet klubu, který by měl být otevřen ihned po registraci. Příspěvky v příštím roce by měly činit 140,00 Kč splatných vždy ve dvou sedmdesátikorunových splátkách. Samozřejmě,. zaplacení celé částky najednou se nevylučuje. Navrhované příspěvky jsou určeny pouze ke krytí přímých výdajů spojených s rozesíláním zpráv a zpravodajů. Podíl na pronájmu místnosti při společných setkáních bude účtován přímo podle jeho výše a rozpočítán na počet přítomných.

Dále nás ještě čeká jednorázový příspěvek na vystaveni klubové legitimace zatavené do plastové obalu ve form8 visačky a to ve výši 50 Kč. Podmínkou k vydáni "průkazu" je zasláni zmiňované částky na účet klubu společně s jednou barevnou fotografií standardního formátu (pas, občanský průkaz). Průkazy by měly být připraveny k odesílání či osobnímu předáni při příležitosti příštího setkání klubu v prvních měsících roku 1996.

Termín

  • 18. 11. 1995

Místo

  • , Praha
  • Základní informace

© 2000–2024 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)