Odysseus

Druh:
Pozemšťan
Pohlaví:
muž
Narození:
Země
Úmrtí:
Země
Povolání:
král, mytologická postava, literární postava
Rodinný stav:
není známo

Další informace

Účinkování:

VOY 11:59

Představitel:
není známo

Kariéra

cca 8. stol. př. n. l.

Odysseus je postava pozemské starořecké mytologie a zároveň hlavní postava eposu pozemského básníka Homéra Odysseia. Podle legendy to byl král na ostrově Ithaca v Egejském moři, který se mimo jiné zúčastnil Trójské války. Byl znám svou chytrostí, lstivostí a vynalézavostí (Trójský kůň, Sirény) a jeho desetiletá cesta domů po skončení Trójské války a příhody, které v jejím průběhu zažil, se na Zemi staly příslovečnými.

2000

Milovník staré literatury Henry Janeway zdůraznil svému synovi Jasonovi, že antičtí hrdinové nepocházeli z tradičních rodin, nýbrž byli vychováni pouze jedním z rodičů (viz epizoda VOY 11:59).

2267

Apollo, s nímž se setkala posádka USS Enterprise kapitána Kirka, tvrdil, že lidé z 23. století jsou hodně podobní antickým hrdinům z doby, kdy žil na Zemi: Odysseovi, Agamemnónovi nebo Herculovi, že v sobě mají stejný oheň a stejně silnou vůli (viz epizoda TOS Who Mourns for Adonais?).

2373

Praporčík Kim z USS Voyager kapitána Janewayové vyprávěl Neelixovi příběh o Odysseovi a Sirénách, obsažený v Homérově díle Odysseia. Vzpomněl si na něj po svých zkušenostech mezi Taresiany (viz epizoda VOY Favorite Son).

divider
< Oduy Jel O'Farron Marty >
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2022 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)