divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Tora Ziyal Torak (Klingon) >>> divider

Torak  (Drellian)

Druh:
není známo
Pohlaví:
není známo
Povolání:
mýtická postava
Rodinný stav:
není známo

Další informace

Účinkování:
TNG Devil's Due
Představitel:
není známo

Kariéra

2367

Mýtická postava ďábla z drellianské historie. Jeho jméno padlo na planetě Ventax II, když se neznámá podvodnice vydávala za ventaxanského ďábla Ardru, která údajně uzavřela s Ventaxany smlouvu před 1000 lety.

divider <<< Tora Ziyal Torak (Klingon) >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2020 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries