lcars
logo
divider <<< Otevřené nebe Poselstvo jednoty >>> divider

Palamarianská osvobozenecká brigáda

Anglicky:
Palamarian Freedom Brigade
Typ:
není známo
Kvadrant:
zřejmě Alfa
Planeta:
Palamar
Lokace:
není známo
Provozovatel:
Palamariané
První zmínka:
DS9 Business as Usual

Popis

Politická frakce vedená generálem Nassuc, bývalou pravou rukou regenta z Palamaru. Byla v opozici proti jeho silám, což regent vnímal jako zásadní zradu, a hodlal všechny, kdo Brigádu podporují, tj. 28 miliónů obyvatel území, vyhladit biologickou zbraní Varaxian LM-7, náhražkou mutagenního retroviru. Zbraň mu obstaral Hagath se svými spolupracovníky Gailou a Quarkem. V Quarkovi se ale hnulo svědomí a zajistil, aby se všechny tři strany sešly ve skladišti 5 stanice Deep Space Nine, kde začaly bojovat a byly nuceny se rozprchnout.

divider <<< Otevřené nebe Poselstvo jednoty >>> divider

© 2000–2024 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)