divider Alsaurianské hnutí odporu >>> divider

Aliance

Anglicky:
Alliance
Typ:
planetární
Kvadrant:
Alfa nebo Beta
Planeta:
Turkana IV
Lokace:
není známo
Provozovatel:
kolonisté na Turkana IV
První zmínka:
TNG Legacy

Popis

Jedna ze dvou rivalských frakcí kontrolujících kolonii na Turkana IV. Bojovala s Koalicí od roku 2337, kdy padla vláda, minimálně do roku 2367.

divider Alsaurianské hnutí odporu >>> divider

© 2000–2020 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries