divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Holberg 917G Hurada III >>> divider

Holna IV

Anglicky:
Holna IV
Třída:
není známo
Kvadrant:
Alfa
Soustava:
Holna
Satelity:
není známo
Federace:
ne
Obyvatelé:
není známo
Výskyt:
DS9 Statistical Probabilities

Popis

Holna IV je čtvrtá planeta soustavy Holna v kvadrantu Alfa poblíž hranice Spojené federace planet. O planetě nejsou známy žádné detailnější údaje, pouze že se na ní nacházejí bohatá ložiska mizainitu.

Historie

2374

V průběhu války s Dominionem planetu obsadil Dominion. Gul Damar a Weyoun navrhli změnu hranice s tím, že by Holna IV připadla Federaci. Vylepšená Lauren, která v té době pobývala na stanici Deep Space 9, však odhalila, že Holna IV je návnada, že cílem Dominionu je získat soustavu Kabrel, aby měl přístup k trinukleové plísni rostoucí na Kabrel I, z níž by mohl vyrábět ketracel bílý pro Jem'Hadary.

divider <<< Holberg 917G Hurada III >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2021 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)