divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Alture VII Andevian II >>> divider

Amleth Prime

Anglicky:
Amleth Prime
Třída:
není známo
Kvadrant:
Alfa
Soustava:
Amleth
Satelity:
není známo
Federace:
ne
Obyvatelé:
není známo
Výskyt:
DS9 Return to Grace

Popis

Amleth Prime je planeta v soustavě Amleth, která se nachází v prostoru Cardassijské unie v kvadrantu Alfa. O jejím pořadí v soustavě nejsou k dispozici žádné informace. Samotná soustava se nachází v emisní mlhovině Amleth, která vyřazuje z provozu maskovací zařízení vesmírných lodí.

Historie

2372

Na Amleth Prime se nacházela cardassijská základna. Jelikož nebylo možné účinně použít maskovací zařízení, byl útok na tuto základnu mimořádně obtížný (viz epizoda DS9 Return to Grace).

divider <<< Alture VII Andevian II >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2021 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)