lcars
logo
divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Donatu V Draken IV >>> divider

Dorvan V

Anglicky:
Dorvan V
Třída:
není známo
Kvadrant:
Alfa
Soustava:
Dorvan
Satelity:
není známo
Federace:
ne
Obyvatelé:
kolonizovaná planeta
Výskyt:
TNG Journey's End

Popis

Dorvan V je pátá planeta soustavy Dorvan nacházející se mezi prostorem Federace a Cardassijské unie, který byl smlouvou mezi Federací a Cardassií roku 2370 definován jako demilitarizovaná zóna. Je to původně neobydlená planeta třídy M.

Historie

2350

Přesídlil sem kmen původních obyvatel Severní Ameriky ze Země, který hledal planetu ke kolonizaci od roku 2070. Do uzavření smlouvy mezi Federací a Cardassií proto Dorvan V spadala pod ochranu a jurisdikci Federace.

2370

Po ustavení demilitarizované zóny se Dorvan V ocitla pod cardassijskou jurisdikcí a USS Enterprise-D kapitána Picarda byla vyslána, aby Indiány přesvědčila o nutnosti přesídlit do prostoru Federace. Indiáni se ale přes tuto skutečnost rozhodli zůstat.

Wesley Crusher se zde setkal s Cestovatelem, který vystupoval v podobě Lakanty, a na jistý čas s ním odešel do vyšší úrovně existence.

Obrázky

  • Dorvan V
    Dorvan V
divider <<< Donatu V Draken IV >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2024 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)