divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Dorvan V Draygo IV >>> divider

Draken IV

Anglicky:
Draken IV
Třída:
není známo
Kvadrant:
pravděpodobně Beta
Soustava:
Draken
Satelity:
není známo
Federace:
není známo
Obyvatelé:
obydlená planeta
Výskyt:
TNG Face of the Enemy

Popis

Draken IV je čtvrtá planeta soustavy Draken, která se nachází poblíž sektoru Kaleb a romulanské neutrální zóny. Je či přinejmenším byla to obydlená planeta. Nachází se tam federační základna.

Historie

2369

Romulanský subkomandér N'Vek, který byl součástí hnutí zorganizovaného bývalým vyslancem Federace Spockem, hodlal vysadit emigranta viceprokonzula M'reta a jeho pobočníky na základně na Draken IV (viz epizoda TNG Face of the Enemy).

2370

Místo archeologických vykopávak na Draken IV bylo vytipováno jako možný cíl banky lupičů vedené Arctusem Baranem (viz epizoda TNG Gambit).

divider <<< Dorvan V Draygo IV >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2022 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)