divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Kenda II Khitomer >>> divider

Kesprytt III

Anglicky:
Kesprytt III
Třída:
M
Kvadrant:
Alfa
Soustava:
Kesprytt
Satelity:
není známo
Federace:
ne
Obyvatelé:
druh z planety Kesprytt III
Výskyt:
TNG Attached

Popis

Kesprytt III je třetí planeta soustavy Kesprytt. Je to s největší pravděpodobností planeta třídy M a je domovem vyspělého humanoidního druhu rozděleného do dvou nepřátelských národů Kesů a Pryttů, které mají ve 24. století vlastní státní útvary. Kesové tvoří tři čtvrtiny obyvatel, Pryttové čtvrtinu.

Historie

2370

Kesové zažádali o členství ve Federaci, čímž vlastně zároveň žádali o výjimku, protože do Federace jsou zásadně přijímány sjednocené planety. USS Enterprise-D kapitána Picarda byla vyslána, aby posoudila situaci a oprávněnost jejich žádosti. Pryttové ale kapitána a doktorku Crusherovou unesli, protože byli přesvědčeni, že jsou kesskými špehy. Při řešení této situace se ukázalo, jak hluboké jsou rozpory a nedůvěra obou národů Kesprytt III a žádost o členství planety ve Federaci byla zamítnuta.

Obrázky

  • Kesprytt III
    Kesprytt III
  • Kesprytt III
    Kesprytt III
divider <<< Kenda II Khitomer >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2021 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)