divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Nelvana III Nervala IV >>> divider

Neptun

Známá též jako:
Sol II
Anglicky:
Neptun
Třída:
není známo
Kvadrant:
Alfa
Soustava:
Sluneční soustava
Satelity:
osm
Federace:
není známo
Obyvatelé:
neobyvatelná planeta
Výskyt:
ENT Broken Bow

Popis

Neptun je osmá planeta Sluneční soustavy. Je to neobyvatelný plynný obr. Má atmosféru tvořenou vodíkem, heliem, metanem a vodními parami. Má osm měsíců (Naiad, Thalassa, Despina, Galatea, Larissa, Proteus, Triton a Nereida, poslední tři jmenované jsou největší) a podobně jako Saturn prstence tvořené prachovými částicemi. Jsou čtyři a nejsou tak výrazné jako Saturnovy.

Byl pojmenován po římském bohu moře Neptunovi.

Historie

1. polovina 22. století

Po Neptunu byla pojmenována třída vesmírných lodí pozemské Hvězdné flotily (viz epizoda ENT Singularity.

2151

Cesta ze Země k Neptunu rychlostí warp 4,5 by trvala šest minut. Jonathan Archer, kapitán Enterprise NX-01, první hvězdné lodi lidstva schopné této rychlosti, to poznamenal v rozhovoru se svým prvním důstojníkem komandérem Tuckerem, když Enterprise navštívili před jejím prvním - předčasným - vyplutím (viz epizoda ENT Broken Bow).

2267

Neptun byl zobrazen na mapě Sluneční soustavy sondy Nomád (viz epizoda TOS The Changeling).

2269

Kosmický oblak, s nímž se setkala USS Enterprise kapitána Kirka, měl podle Arexe dvakrát větší průměr než průměry Jupiteru, Saturnu a Neptunu dohromady (viz epizoda TAS One of Our Planets Is Missing).

divider <<< Nelvana III Nervala IV >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2022 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)