divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Surata IV Tagus III >>> divider

Tagra IV

Anglicky:
Tagra IV
Třída:
M
Kvadrant:
Alfa nebo Beta
Soustava:
Tagra
Satelity:
není známo
Federace:
není známo
Obyvatelé:
Tagrané
Výskyt:
TNG True Q

Popis

Tagra IV je čtrvtá planeta soustavy Tagra nacházející se v hvězdokupě Argolis. Je to planeta třídy M, na níž se vyvinul vyspělý humanoidní druh Tagrané.

Historie

před 2369

Průmyslová činnost Tagranů způsobila kritické znečištění atmosféry. Tagrané se pokoušeli o nápravu sami, ale bez úspěchu. Požádali o pomoc Federaci.

2369

Na pomoc byla vyslána USS Enterprise-D kapitána Picarda. Tato záchranná operace byla jednou z největších, jaké se kdy uskutečnily. Inženýr La Forge a komandér Riker instalovali na planetě nový modulátor pole, aby podpořil reaktor napájející baristatické filtry, které instalovali Tagrané. Reaktor byl ale příliš poškozen, přetížil se a hrozila jeho exploze, která by zabila tisíce lidí. Na palubě Enterprise-D se v té době nacházela Amanda Rogersová, která bojovala s dilematem, zda se smířit s tím, že je Q. Nechtěla být Q, použila ale svou moc Q, aby přetížení reaktoru zabránila, a navíc vyčistila atmosféru planety. Potom odešla s Q do Q kontinua.

Obrázky

  • Tagra IV
    Tagra IV
  • Tagra IV po vyčištění atmosféry
    Tagra IV po vyčištění atmosféry
divider <<< Surata IV Tagus III >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2023 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)