divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Tau Ceti III Taurus II >>> divider

Tau Cygna V

Anglicky:
Tau Cygna V
Třída:
H
Kvadrant:
Alfa nebo Beta
Soustava:
de Laurův pás
Satelity:
není známo
Federace:
ne
Obyvatelé:
původně neobydlená planeta
Výskyt:
TNG The Ensigns of Command

Popis

Tau Cygna V je původně neobydlená planeta třídy H v Laureově pásu, kvůli hyperonické radiaci v podstatě nevhodná pro kolonizaci lidmi. Před rokem 2255 si na ni činila nárok Spojená federace planet, roku 2255 ji však na základě smlouvy z Armens přenechala Sheliacké korporaci.

Historie

2274

Na planetě nouzově přistála pozemská kolonizační loď SS Artemis mířící na planetu Septimus Minor. Dvě třetiny kolonistů v důsledku hyperonické radiace zemřely, zbytek se adaptoval a založil kolonii.

2366

Sheliakové na základě smlouvy z Armens požadovali vydání planety, existence kolonie, která v té době čítala 15253 lidí, je nezajímala a nebyli ani ochotni poskytnout přiměřenou lhůtu k evakuaci. Tu kolonistům na základě litery smlouvy zajistil kapitán Picard z USS Enterprise-D, zatímco Dat, jako jediný člen posádky, který mohl radiaci přežít, kolonisty přesvědčil, aby svou kolonii opustili.

Obrázky

  • Tau Cygna V
    Tau Cygna V
divider <<< Tau Ceti III Taurus II >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2022 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)