divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Musashi Nash NCC-2010-5 >>> divider

Narada

Příslušnost:
Nero
Třída:
není známo
Kapitán:
Nero
Výskyt:
film Star Trek

Popis

Narada byla romulanská těžařská vesmírná loď sloužící po nespecifikovanou dobu do roku 2387. Jejím kapitánem byl Nero a druhým ve velení byl Ayel. Narada se ocitla příliš blízko umělé černé díry, kterou vytvořil ambasador Spock, když chtěl zabránit zničení Romulu a Rému explozí blízké hvězdy Hobus v supernovu. Byla do černé díry vtažena a opustila ji v roce 2233. Svým příletem vytvořila novou alternativní časovou linii.

V místě vynoření se střetla s USS Kelvin kapitána Robaua a hned na ni zaútočila. Momentální výkonný kapitán poručík George Kirk obětoval loď a svůj život, aby Naradu zpomalil.

Cílem kapitána Nerona bylo pomstít se Spockovi. Narada proto nenápadně vyčkávala, dokud se ambasador Spock nevynoří z černé díry, což trvalo 25 let.

Roku 2258 se z neznámého důvodu dostala do konfliktu s Klingony. Při útoku na vězeňskou planetu Rura Penthe zničila 47 klingonských válečných ptáků.

Potom se Nero vydal zpět k místu svého vynoření z červí díry a podařilo se mu zajmout Spockovu loď Jellyfish. Nero Spocka vysadil na Dalta Vega, sousední planetu Vulkanu v soustavě 40 Eridani, odletěl nad Vulkan a začal se orbitálním vrtákem provrtávat do planetárního jádra. V tomto okamžiku přiletěla flotila osmi lodí ze Země, aby Vulkancům pomohla. Narada zničila sedm z nich hned při příletu, zůstala pouze USS Enterprise kapitána Pikea. Její posádka se ze všech sil snažila Vulkanu pomoci, ale zažehnutí umělé černé díry v jádře planety a její implozi nedokázala zabránit.

Nero nyní obrátil svou pozornost k Zemi a s Naradou k ní zamířil. Enterprise se dokázala nepozorovaně přiblížit a zabránit mu v jejím zničení. Při nárazu byla zažehnuta další umělá singularita, která celou loď včetně posádky pohltila.

Obrázky

 • Narada
  Narada
 • Narada
  Narada
 • Narada - nákladový prostor
  Narada - nákladový prostor
 • Narada - platforma orbitálního vrtáku
  Narada - platforma orbitálního vrtáku
divider <<< Musashi Nash NCC-2010-5 >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2022 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)