divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Reklar Renegade NCC-63102 >>> divider

USS Reliant NCC-1864

Příslušnost:
Hvězdná flotila
Třída:
Miranda
Kapitán:
Clark Terrell
Výskyt:
film Star Trek II: The Wrath Of Khan

Popis

USS Reliant NCC-1864 byla federační hvězdná loď třídy Miranda sloužící koncem 23. století. Roku 2285 byl jejím velitelem kapitán Clark Terrell, výkonným důstojníkem Pavel Chekov, komunikačním důstojníkem komandér Kyle a dalším důstojníkem na můstku byl komandér Beach. Jméno lodi znamená "spoléhající se".

Roku 2285 byla Reliant přidělena k projektu Genesis doktorů Carol a Davida Marcusových a pátrala po planetách bez známek života, na nichž by provedli závěrečnou fázi testování Genesis.

Šestnáctou planetou, kterou posádka Reliant zkoumala, byla planeta identifikovaná jako Ceti Alpha V. Při skenech se objevily nepatrné energetické fluktuace, a tak se kapitán a Chekov transportovali na povrch. Zjistili, že se vlastně jedná o Ceti Alpha VI, na níž byli roku 2267 vysazeni Khan Noonien Singh a jeho skupina vylepšených (viz epizoda TOS Space Seed). Byli zajati a ovládnuti Khanem. Khan celou posádku Reliant vysadil a obsadil ji svými lidmi, Terrella a Chekova vzal s sebou. Letěl s Reliant k orbitální stanici Regula 1, jejíž osazenstvo kromě doktorů Marcusových vyvraždil. Cestou se střetl s USS Enterprise, jíž nyní místo kapitána Spocka velel admirál Kirk, a značně ji poškodil. Díky tajnému prefixovému kódu dokázala také Enterprise poškodit Reliant. Obě lodě vybojovaly závěrečnou bitvu v mlhovině Mutara. Reliant byla zničena a Enterprise poškozena natolik, že bylo před jejím návratem na Zemi rozhodnuto, že bude vyřazena.

Obrázky

  • USS Reliant
    USS Reliant
  • USS Reliant
    USS Reliant
divider <<< Reklar Renegade NCC-63102 >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2022 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)