divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Klothos Koderex >>> divider

Kobayashi Maru

Příslušnost:
není známo
Třída:
třída III
Kapitán:
Kojiro Vance
Výskyt:
film Star Trek II: The Wrath Of Khan

Popis

Kobayashi Maru byla s největší pravděpodobností fiktivní nákladní loď užitá ve stejnojmenné simulaci pro kadety Akademie Hvězdné flotily. Jejím domovským přístavem byl Amber na Tau Ceti IV a jejím velitelem byl Kojiro Vance. Kobayashi Maru se ve scénáři nacházela v soustavě Gamma Hydra, 19 period od Altair VI. Narazila na gravitační minu a utrpěla protržení trupu, systémy podpory života selhávaly a v posádce bylo mnoho zabitých.
divider <<< Klothos Koderex >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2022 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)