divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Star Trek: The New Voyages 2 Starfall >>> divider

Star Trek: The Next Generation Technical Manual

Původní název:
Star Trek: The Next Generation Technical Manual
Autor:
Sternbach, Rick;Okuda, Michael
Vydavatel (USA):
Pocket Books
Rok vydání (USA):
1991
Český název:
Star Trek Nová generace:Technický manuál*
Druh:
Encyklopedie
Série:
ENC

Mike Okuda a Rick Sternbach, techničtí poradci mimořádně úspěšného televizního seriálu, zavedou čtenáře do neuvěřitelného světa, který pro seriál vytvořili. Technický manuál obsahuje množství plánů, nákresů a výkresů lodi třídy Galaxy Enterprise a také vysvětluje principy, na nichž jsou jednotlivá zařízení od transportéru po simulátor založena.

Obrázky

  • původní obálka
    původní obálka
divider <<< Star Trek: The New Voyages 2 Starfall >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2020 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries