divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< The Vulcan Academy Murders The Wounded Sky >>> divider

The Way of the Warrior

Původní název:
The Way of the Warrior
Autor:
Carey, Diane
Vydavatel (USA):
Pocket Books
Rok vydání (USA):
1995
Český název:
Cesta válečníka*
Druh:
Film
Série:
DS9

Celý Alfa kvadrant ohrožuje nesmírně nebezpečná infiltrace rasy Měňavců - Founderů z Dominionu. Tajnými machinacemi Founderů už byli zdecimováni Romulani a Cardassiané. Nově povýšený kapitán Benjamin Sisko z Deep Space Nine teď má ještě další problém: k Deep Space Nine přiletěla s tajnou misí obrovská flotila klingonských válečných lodí. Sisko, který není schopen od vyhýbavého klingonského generála získat jakoukoliv přesnější informaci, se obrací na nadporučíka Worfa, dříve šéfa bezpečnosti na vesmírné lodi Enterprise a jediného Klingona v Hvězdné flotile, aby se pokusil zjistit pravdu. To, co Worf zjišťuje, bude mít hluboký dopad na budoucnost Alfa kvadrantu a Sisko musí riskovat zničení aliance mezi Federací a Klingonskou říší, aby zabránil propuknutí opravdové války.

Obrázky

  • původní obálka
    původní obálka
divider <<< The Vulcan Academy Murders The Wounded Sky >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2021 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)