divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Minosané Miradornové >>> divider

Mintakané

Anglicky:
Mintakans
Vzhled:
humanoidní
Kvadrant:
Alfa nebo Beta
Domovský svět:
Mintaka III
Členství ve Federaci:
ne
Zástupci:
Nuria, Liko ad.
Poprvé na obrazovce:
TNG Who Watches the Watchers?
Poprvé ve světě ST:
TNG Who Watches the Watchers?

Popis

Mintakané jsou vzhledově velmi podobní Vulkancům a Romulanům. Jedná se o protovulkanský druh. Jejich mozek však má mnohem nižší úroveň lysosomů než mozek Vulkanců.

Mintakané jsou vysoce inteligentní, avšak mladou a nevyvinutou civilizací na úrovni pozemské doby bronzové. Na rozdíl od starých Vulkanců jsou mírumilovní. Jsou založeni velmi racionálně a už před mnoha lety odvrhli víru v nadpřirozeno, v bohy, astrologii a okultismus.

Před rokem 2365 zřídila Hvězdná flotila na Mintace skrytou observatoř, odkud antropologové a xenosociologové sledovali vývoj jedné komunity. Když v observatoři došlo k nehodě, dostala se posádka Enterprise-D kapitána Picarda s Mintakany do přímého kontaktu. Zpočátku se zdálo, že jsou Mintakané pod vlivem "zázraků" ochotni vrátit se k iracionální víře svých předků, avšak kapitánu Picardovi se podařilo přesvědčit je, že se nejedná o zázraky, nýbrž o prostý vývoj. Observatoř Hvězdné flotily na Mintace nebyla obnovena.

Roku 2366 se o Picardově přístupu k mintakanské kultuře zmiňuje v diskusi falešná příslušnice Hvězdné flotily, Bolianka Mitana Haro, když je kapitán držen v zajetí neznámým druhem (viz epizoda TNG Allegiance).

Obrázky

  • Mintakanský muž
    Mintakanský muž
  • Mintakanská žena
    Mintakanská žena
divider <<< Minosané Miradornové >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2022 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)