lcars
logo
divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Fariané Ferengové >>> divider

Fellebiané

Anglicky:
Fellebians
Vzhled:
není známo
Kvadrant:
Alfa nebo Beta
Domovský svět:
Fellebia
Členství ve Federaci:
není známo
Zástupci:
není známo
Poprvé na obrazovce:
ENT Unexpected
Poprvé ve světě ST:
ENT Unexpected

Popis

O vzhledu, stupni technologického rozvoje, společnosti ani kultuře Fellebianů nemáme žádné informace.

Jméno tohoto druhu se vyskytuje v denobulanském přísloví "Když jsi na Fellebii, chovej se jako Fellebiané". Toto přísloví je parafrází pozemského přísloví "When in Rome do as the Romans do - Když jsi v Římě, chovej se jako Římané". Významem nejbližší české přísloví zní "Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti".

divider <<< Fariané Ferengové >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2024 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)