divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Sakarové Sarthongiané >>> divider

Saltah'nové

Anglicky:
Saltah'na
Vzhled:
není známo
Kvadrant:
Gama
Domovský svět:
5. planeta nespecifikované hvězdné soustavy
Členství ve Federaci:
ne
Zástupci:
není známo
Poprvé na obrazovce:
DS9 Dramatis Personae
Poprvé ve světě ST:
DS9 Dramatis Personae

Popis

O vzhledů Saltah'nů není nic známo. Jedná se o vymřelý, zřejmě telepatický druh.

Tento druh se v blíže nespecifikované minulosti vyvraždil bojem o moc v obrovském měřítku. Jistě byli na vysokém stupni technologického vývoje, protože dokázali vytvořit telepatickou matrix obsahující archiv s těmito událostmi. Tento telepatický archiv uložili v energetických zadržovacích koulích na své planetě. Telepatická matrix byla schopná ovládnout mysl humanoidních návštěvníků (nikoliv měňavců).

Roku 2369 našla energetické koule posádka klingonské vědecké lodi IKS Toh'Kaht. Pod vlivem uvolněné telepatické matrix na lodi vypukla vzpoura a boj o moc a posádka se navzájem vyvraždila dřív, než se loď vrátila červí dírou do Alfa kvadrantu. Jediný, kdo se dočkal návratu, byl první důstojník, který se před explozí a úplným zničením lodi stihl těžce raněný transportovat na Deep Space 9. Telepatická matrix opustila jeho mozek a usídlila se v mozcích těch, kdo byli přítomni v OPS.

Telepatický archiv obsahoval i jiné informace než historii boje o moc. Komandér Sisko si pod jeho vlivem zkonstruoval velmi složité saltah'nské hodiny.

divider <<< Sakarové Sarthongiané >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2020 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries