divider <<< Akademie věd Hvězdné flotily (Federace) Andorianská akademie výtvarných umění >>> divider

Akirský tým pokročilého genetického výzkumu

Anglicky:
Akira advanced genetics research unit
Typ:
planetární
Kvadrant:
Alfa
Planeta:
Bajor
Lokace:
Bajorská soustava
Provozovatel:
Bajorané
První zmínka:
DS9 Babel

Popis

Akirský tým pokročilého genetického výzkumu byl ve 40. letech vědecký ústav či skupina věnující se genetice. Jeho členy tehdy byli mimo jiné významný genetik Dekon Elig a jeho spolupracovník Surmak Ren. Surmakovi se roku 2342 dostalo velkého uznání za práci o funkcích virů.

divider <<< Akademie věd Hvězdné flotily (Federace) Andorianská akademie výtvarných umění >>> divider

© 2000–2021 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)