lcars
logo
divider <<< Ferengská obchodní burza Ferengský obchodní úřad >>> divider

Ferengská zdravotní komise

Anglicky:
Ferengi Health Commission
Typ:
planetární
Kvadrant:
Alfa
Planeta:
Ferenginar
Lokace:
není známo
Provozovatel:
Ferengská aliance
První zmínka:
VOY Infinite Regress

Popis

Lékařský orgán na Ferenginaru. Jedním z jeho úkolů je provádět preventivní zdravotní prohlídky ferengských obchodníků. DaiMon Torrot se před svou asimilací před rokem 2374 obával, že se mu snaží odebrat obchodnickou licenci. Roku 2374 se to dozvěděla posádka USS Voyager kapitána Janewayové, když se v Sedmé z Devíti začaly pod vlivem infikovaného borgského vinkula vynořovat osobnosti jedinců, které jako Borg asimilovala.

divider <<< Ferengská obchodní burza Ferengský obchodní úřad >>> divider

© 2000–2024 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)