divider <<< Ferengská dobročinná asociace Ferengská zdravotní komise >>> divider

Ferengská obchodní burza

Anglicky:
Ferengi Market Exchange
Typ:
planetární
Kvadrant:
Alfa nebo Beta
Planeta:
Ferenginar
Lokace:
není známo
Provozovatel:
Ferengská aliance
První zmínka:
DS9 Ferengi Love Songs

Popis

Ferengská obchodní burza je centrem ferengského obchodování. Neznáme její přesnou strukturu a pravidla, jeví však určité podobnosti s jinými finančními trhy, jako byla například Wall Street ve 20. a 21. století na Zemi. Obchoduje se na ní podíly a akciemi různých ferengských společností, například Slug-o-Coly. Je považována za indikátor finančního zdraví Ferengské aliance. Poklesy na této burze mohou mít velké politické dopady. Když před rokem 2373 došlo za vlády Velkého Naguse Smeeta k poklesu o 199 bodů v jediném dni, byl Smeet zavražděn, čímž se stal jediným zavražděným Nagusem ve ferengské historii. Roku 2373 se dostal do velkých potíží Velký Nagus Zek kvůli špatným odhadům na burze (způsobeným jeho počínající senilitou).

divider <<< Ferengská dobročinná asociace Ferengská zdravotní komise >>> divider

© 2000–2022 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)