divider <<< Obchodní komplex na Rigel X Památník Carla Sagana >>> divider

Orbitální letová kontrola

Anglicky:
Orbital Flight Control
Typ:
není známo
Kvadrant:
není známo
Planeta:
není známo
Lokace:
není známo
Provozovatel:
Hvězdná flotila Federace
První zmínka:
VOY In the Flesh

Popis

Sekce Hvězdné flotily zodpovědná za koordinaci a letové plány lodí v Sluneční soustavě.

Na Terrasféře 8 vytvořené v Delta kvadrantu druhem 8472 byli důstojníky Letové kontroly Reiskinová a Young. Jejich úkolem bylo monitorovat lodě přilétající z bolianského sektoru.

divider <<< Obchodní komplex na Rigel X Památník Carla Sagana >>> divider

© 2000–2021 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)