divider <<< Kvantové vlákno Magneton >>> divider

Lepton

Typ:
přirozená
Výskyt:
TNG The Price

Popis

Přirozené částice. V reálném světě se nejedná o druh, nýbrž o třídu částic (lehké částice). Leptony reagují s jinými částicemi na základě slabé jaderné síly (síla ovládající radioaktivní rozpad), elektromagnetické a také gravitační síly.

Barzanská červí díra vyzařovala leptony (spolu s mezony) před svým otevřením nebo změnou pozice (viz epizoda TNG The Price). Není jasné, zda se červí díra u Bajoru chová stejně.

divider <<< Kvantové vlákno Magneton >>> divider

© 2000–2021 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)