lcars
logo
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Qualor II Quazulu VII >>>

Quatal Prime

Anglicky:
Quatal Prime
Třída:
M
Kvadrant:
Alfa
Soustava:
Quatal
Satelity:
není známo
Federace:
ne
Obyvatelé:
kolonizovaná planeta
Výskyt:
DS9 For the Uniform

Popis

Quatal Prime je hlavní planeta soustavy Quatal, která se nachází v kvadrantu Alfa v demilitarizované zóně mezi prostorem Spojené federace planet a Cardassijské unie. Je to obyvatelná planeta pravděpodobně třídy M, kterou kolonizovali Cardassiané. Kolonie prováděla úspěšnou a výnostnou těžbu.

Historie

2373

Zastaralá obrana kolonie na Quatal Prime byla vylepšována, avšak nebyla ještě dokončena. Vůdce Makistů Michael Eddington si kolonii vybral jako druhý cíl pro použití své kobaltovo-diselenidové biogencké zbraně. Kapitán Sisko ze stanice Deep Space 9, který Eddingtona pronásledoval, jeho akci předvídal, USS Defiant ale přiletěl pozdě. Eddington unikla, protože Defiant musel pomoci cardassijským evakuačním lodím. Když Cardassiané Quatal Prime opustili, činili si na ni nárok Makisté.

Obrázky

Quatal Prime
Quatal Prime
<<< Qualor II Quazulu VII >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2000–2017 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries