divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< New Providence Nezuská orbitální stanice >>> divider

Nezuská kolonie

Anglicky:
Nezu colony
Typ:
planetární
Kvadrant:
Delta
Planeta:
není známo
Lokace:
není známo
Provozovatel:
Nezuové
První zmínka:
VOY Rise

Popis

Kolonie druhu Nezu na nejmenované planetě v Delta kvadrantu. Byla to kolonie zejména horníků těžících gallicit, kteří ho dopravovali na orbitální stanici pomocí orbitálního výtahu.

Roku 2373 se Etaniané, nepřátelé Nezu, pokusili zmocnit se planety a ložisek gallicitu tím, že základnu bombardovali umělými asteroidy.

divider <<< New Providence Nezuská orbitální stanice >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2022 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)