divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Parraganská kolonie Pelios >>> divider

Parsion III

Anglicky:
Mines on Parsion III
Typ:
planetární
Kvadrant:
Alfa nebo Beta
Planeta:
Parsion III
Lokace:
není známo
Provozovatel:
není známo
První zmínka:
DS9 Business as Usual

Popis

V roce 2373 byl v dolech na Parsion III objeven feldomit, což vedlo k totálnímu krachu na Sepianské komoditní burze. Mezi mnoha lidmi, kteří při tom přišli o peníze, byl také Quark ze stanice Deep Space 9.

divider <<< Parraganská kolonie Pelios >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2020 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries