divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Tellaritská obchodní stanice Terra 10 >>> divider

Tendara

Anglicky:
Tendara Colony
Typ:
planetární
Kvadrant:
Alfa nebo Beta
Planeta:
není známo
Lokace:
není známo
Provozovatel:
Spojená federace planet
První zmínka:
VOY The Gift

Popis

Federační kolonie. Roku 2349 se zde narodila Annika Hansenová, později známá jako Sedmá z Devíti.

divider <<< Tellaritská obchodní stanice Terra 10 >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2021 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)