lcars
logo

Timeline - časová linie Star Treku

Zde naleznete seznam událostí seřazený tak, jak k jednotlivým událostem docházelo. Upozornění. Jedná se o soupis událostí a jako takový obsahuje množství spoilerů. Pro pohyb v samotné timeline slouží "posuvník" umístěný níže na této stránce.

Podrobnější úvod do časové linie a vysvětlení k jejímu pojetí

divider

Tuto časovou linii jsem začala psát, abych sestavila chronologický sled událostí, k nimž došlo ve světě Star Treku (a částečně také relevantních událostí "skutečného" světa), a zařadila nejen jednotlivé epizody a filmy ST, ale také kreslený ST seriál a alespoň některé z románů a komiksů.

Zdálo by se, že není nic jednoduššího než sepsat jednotlivé události a seřadit je podle roků. Ale pravý opak je pravdou! Časových linií ST je celá řada a kupodivu se často výrazně liší. Asi nejznámější chronologie Star Treku je ta od Michaela a Denise Okudových. Je taktéž Paramountem pokládána za oficiální. A i když jsem při hledání materiálů našla časové linie, které údaje Okudových ignorují a považují za nesprávné (jedná se o období před ST:TNG) – a musím přiznat, že jich byla většina a že pod nimi byly podepsány opravdové kapacity světa Trekkies – rozhodla jsem se použít pouze zdroje, které údaje Okudových respektují. Mým cílem je totiž množství materiálů zařadit a udělat Vám v  nich, jak se říká, pořádek a ne ještě větší zmatek. Předpokládám totiž, že jestli nějakou, tak znáte právě chronologii Okudových, a dále – ať se to někomu líbí nebo ne – Star Trek je dítětem Paramountu a ten tedy určuje jeho data.

V této časové linii jsem se tedy co nejvíce snažila držet oficiální chronologie a zároveň do ní zařadit materiály, které v jejich linii chybí a s kterými ani nepočítali (tzv. tištěný ST, tj. romány a komiksy, a ST The Animated Series, které podle mne do ST patří, a proto patří i do časové linie). Zákonitě tak přeci jen nepatrné odchylky vznikly – a to tyto: Data u TV epizod TOS jsou posunuta do minulosti, aby se za ně ještě vešla celá TAS. Letopočty Okudových jsou uvedeny v závorkách – vyberte si, čemu dáváte přednost. Podotýkám jen, že nové letopočty nijak nenarušily ostatní události, zdají se mi naopak správnější (proto jsem je také použila) a lépe korespondují s událostmi tištěného Star Treku.

I když ve své časové linii nabízím řešení mnoha navzájem si odporujících informací, narazíte samozřejmě na nesrovnalosti typu: Původní Enterprise a Enterprise-A pod velením kapitána Kirka několikrát cestovala ke středu galaxie, původní Enterprise je také schopna urazit 1000 světelných let během několika dnů (epizoda TOS That Which Survives). Jsem si jista, že o sto let později by kapitán Janewayová byla velice zvědavá na konstrukci tak výkonných warp motorů, ale s tím už nic nenadělám.

Pokud u nějaké události existují dva nebo více navzájem si odporujících časových údajů, tak ty z televizních seriálů a filmů mají přednost před tištěným ST.

Hvězdná data jsou sice uvedena všude (pokud jsou známa), ale u TOS, TAS a bohužel v několika případech i v první sezóně TNG vedou spíše než k upřesnění události k nesrovnalostem. Doporučuji je tedy ignorovat.

p>Tato časová linie může sloužit jako zevrubný průvodce veškerou Star Trek tvorbou s licencí a autorizací od Paramountu. Mohou zde vzniknout diskuse o tom, co vše je ST, jestli sem např. patří komiksy apod. Takové věci však řešit nehodlám, stojím si za tím, že vše v mé časové linii je ST, a jestli se to někomu nelíbí, ať si sestaví svou vlastní. Pokud však někdo narazí na nějakou nesrovnalost nebo chybějící informaci, budu velice ráda, pokud mne na to upozorní. Stačí, když napíšete do diskusního fóra stránek CZK, popřípadě na můj e-mail: xyllborg@email.cz. Zprávu prosím označte heslem Timeline.

Věřím, že časovou linii shledáte užitečnou, a přeji Vám hodně zábavy.

Jana

divider

Význam barev:

běžná data

informace o událostech v knihách

informace o událostech v komiksech

skutečná historická data

divider
divider
2024

V azylové čtvrti 4 v San Franciscu začínají tzv. Bellovy nepokoje. Nepokoje vedoucí ke zrušení azylových čtvrtí donutí USA začít s řešením svých sociálních problémů (viz epizoda DS9 Past Tense).

2025

Sjednocení Irska. Dat zmiňuje tuto událost Picardovi v epizodě TNG The High Ground.

2026

Začíná 3. světová válka, v níž padne na 600 milionů obětí (viz epizoda ENT In a Mirror, Darkly, Part II).

2032

Narození Zeframa Cochrana v St. Paul, Minnesota na Zemi (viz epizoda TOS Metamorphosis).

19. říjen: Velitelský modul Ares 4, jedné z ranných misí na Mars, je vtažen i se svým pilotem poručíkem Johnem Kellym do subprostorové elipsy. Jedná se o první setkání člověka s tímto fenoménem (viz epizoda VOY One Small Step).

2033

Do společenstva Spojených států amerických je přijat nejmenovaný 52. stát (viz epizoda TNG The Royale).

2036

Podle nového nařízení Spojených národů není žádný občan Země zodpovědný za zločiny spáchané jeho předky (viz epizoda TNG Encounter at Farpoint).

2037

23. červenec: NASA vypouští vesmírnou loď Charybdis. Jedná se o třetí pokus zkoumat vesmír za hranicemi naší Sluneční soustavy. Bohužel veškerý kontakt s lodí je přerušen krátce poté, co opustila Sluneční soustavu (viz epizoda TNG The Royale).

2038

Nové Spojené národy vydávají rezoluci, která propůjčuje status člověka osobám vytvořeným za eugenické éry (viz román From the Depths).

2040

Televize přestává existovat jako forma zábavy (viz epizoda TNG The Neutral Zone).

2045

Vulkanská výzkumná loď havarovala na Zemi a došlo tak k prvnímu neoficíálnímu kontaktu mezi Zemí a Vulkanem (viz román Strangers From the Sky).

2047

Katastrofální mořské zemětřesení způsobí potopení Los Angeles (viz epizoda VOY Future's End).

2049

Od Země je vypuštěna kolonizační loď Hawking (viz román Across the Universe).

2053

Konec 3. světové války, která si vyžádala 600 miliónů obětí a přežilo ji pouze několik vlád (viz Star Trek: First Contact).

2061

Zefram Cochrane poprvé předvádí pohon schopný přepravit těleso ve vesmíru z jednoho místa na druhé "rychlostí světla". Tím položil základy technologie warp pohonu (viz romány From the DepthsPrisoners of Peace).

2063

5. dubna Zefram Cochrane uskutečnil první let "rychlejší než světlo" ve své lodi Phoenix. Výsledkem byl první kontakt Pozemšťanů a Vulkanců (viz Star Trek: First Contact).

2064

V dubnu přistává Cochrane na Titanu s SS Bonaventure (první vesmírná loď vybavená warpem a uzpůsobená pro dlouhodobé lety) po osmnáctiměsíční cestě na Alpha Centauri (viz epizoda TAS The Time Trap).

2065
SS Valiant vyráží na misi. Při výzkumu hlubokého vesmíru je expedice ztracena a nakonec se ocitá vně galaxie (viz epizoda TOS Where No Man Has Gone Before).

Vesmírná loď UNSS Amity zachraňuje poškozenou vulkanskou loď (viz román Strangers From the Sky).

2067

Britský astronom Královské akademie John Burke objevuje mimo jiné i Shermanovu planetu, která se později stane sporným územím mezi Federací a Klingonskou říší (viz epizoda TOS The Trouble with Tribbles)

Planeta Lavius V je napadena stejnou parazitickou bytostí, která později napadne i planetu Deneva (viz epizoda TOS Operation: Annihilate!).

Neznámá civilizace vypouští podsvětelnou loď nesoucí velké množství nestabilního nukleárního odpadu. Po 300 letech bude zachycena gravitací planety Gamelan V, což ohrozí tamní život (viz epizoda TNG Final Mission).

Obyvatelé planety Argelius II procházejí "velkým probuzením", významným kulturním mezníkem v jejich hedonistické společnosti zasvěcené lásce a požitkům (viz epizoda TOS Wolf in the Fold).

Je vypuštěna sonda Friendship One sestrojená k přenosu technických informací kterémukoli cizímu druhu, který potká. Země bude udržovat kontakt s touto sondou dalších 180 let, kdy bude nějakých 30 000 světelných let od Země (viz epizoda VOY Friendship One).

Conestoga je vypuštěna k planetě Terra Nova. Jde o první pokus najít kolonii v jiné hvězdné soustavě než Sluneční. Cesta Conestogy bude trvat 9 let (viz epizoda ENT Terra Nova).
2068

Jsou navázány diplomatické styky mezi Zemí a Vulkanem (viz román Strangers From the Sky).

2069

Zemřel klingonský císař. Nebyl jmenován žádný nástupce, protože Vysoká rada získala takovou moc, že byla schopna efektivně kontrolovat celou říši.

The Valiant (román) Loď UNSS Valiant se ztrácí na okraji galaxie. Později se dozvídáme, že v jejím zmizení měl prsty Q (viz román Q - Squared).

V letech 69-71 učinil Ralph Seron značné pokroky při výzkumu toroidní časoprostorové distorze (viz film Star Trek IV: The Voyage Home).

2070

Zmizení průmyslníka Micaha Bracka (viz román Federation).

Colin Blakeney úspěšně testuje transportní paprsek na šimpanzovi. Když je však napaden a vhozen do transportního paprsku, který sám vytvořil, mizí beze stopy a celý výzkum je vržen zpátky o nejméně padesát let (viz kreslený román Forgiveness).

2071

Upravený L5 - Wanderer opouští Zemi a vydává se na kolonizační misi (viz román The Galactic Whirlpool).

2072

Jedna ze dvou sporocystických životních forem, které se staraly o Ocampy posledních 500 generací, odešla a vzala s sebou 2 000 Ocampů (viz epizoda VOY Cold Fire).

Quinn je Q-Kontinuem uvězněn v jádru komety (viz epizoda VOY Death Wish).

2073

Planeta Hera je kolonizována skupinou lidí, kteří věří v eugeniku (viz román Infiltrator).

2076
Conestoga přistává na planetě Terra Nova. Loď je rozebrána a materiál použit při stavbě kolonie (viz epizoda ENT Terra Nova).
2077

Na své třetí cestě se beze stopy ztrácí SS Bonaventure (viz epizoda TAS The Time Trap).

2078

Organizace Optimum Movement, jejímž vůdcem je plukovník Green (potomek plukovníka Greena z období Eugenických válek), dosahuje na Zemi vrcholu své moci. Tato organizace zaměstnává žoldáky čtvrtého světa kontrolované drogami, aby vynucovali její politiku (viz román Federation).

Potomci geneticky upravených lidí eugenické éry, kteří opustili Zemi v období třetí světové války, se konečně usazují na planetě Okeanos (viz román From the Depths).

2079

Země se vzpamatovává z nukleární války. V této době je zákonný systém založen na principu vinen, dokud se neprokáže nevina. (Tento systém si vybral Q pro ilustraci, aby odsoudil lidstvo v epizodě TNG Encounter at Farpoint.)

Političtí uprchlíci celosvětového tzv. Studeného míru opouštějí Zemi a kolonizují planetu 70 Ophiucus, která je nápadně podobná Zemi (viz epizoda TOS Miri).

2081

Země rozhodla o vyslání druhé vlny kolonistů na planetu Terra Nova. První kolonisté však s tímto plánem nesouhlasí. Země od druhé vlny upustí, ale komunikace s kolonií je krátce poté stejně přerušena. Důvodem je srážka planety s asteroidem. Přeživší kolonisté kvůli radiaci začínají žít pod zemí (viz epizoda ENT Terra Nova).

2082

Plukovník Steven Richey umírá po 38 letech nuceného pobytu ve znovuvytvořeném fiktivním hotelu Royale (viz epizoda TNG The Royale).

2086

Na planetě Acamar III začíná krvavý dlouhotrvající spor mezi klany Lornack a Tralestas. V roce 2286 klan Lornack zmasakruje všechny členy klanu Tralestas kromě pěti (viz epizoda TNG The Vengeance Factor).

2103

Velký pokrok v technologii terraformace umožňuje první velkoplošnou kolonizaci Marsu pozemšťany (viz epizoda VOY The 37's).

2111

Narození Jonathana Archera, pozdějšího kapitána Enterprise NX-01.

2113

Na Zemi je vytvořena světová vláda.

2119

Zefram Cochrane, žijící nyní v systému Alpha Centauri, zakládá na Zemi komplex Warp 5, určený k výrobě warp motorů schopných stokrát překročit rychlost světla. Krátce nato odlétá neznámo kam a bude pokládán za mrtvého, ale jeho tělo se nikdy nenajde. Jedním z vedoucích vědců komplexu je Henry Archer - otec Jonathana (viz epizoda ENT Broken Bow).

2120

Narození Charlese "Tripa" Tuckera III., pozdějšího hlavního inženýra na Enterprise NX-01.

2121

Henry Archer a jeho syn Jonathan sestavili létající model prototypu lodi schopné rychlosti warp 5 (viz epizoda ENT Broken Bow).

2123

27. listopad: Je vypuštěna vesmírná loď Mariposa určená ke kolonizaci sektoru Ficus. Loď vysadí první kolonisty na planetě Bringloid V. S druhou skupinou kolonistů však havaruje na planetě Mariposa (viz epizoda TNG Up the Long Ladder).

2139

Charles "Trip" Tucker III. vstupuje do Hvězdné flotily (viz epizoda ENT Unexpected).

2147

Jonathan Archer zachrání na tajné misi život Tripovi (viz epizoda ENT Unexpected).

2150

Austrálie se jako poslední stát stává členem Světové vlády Země (viz epizoda TNG Attached).

2151

Daniels, agent z 31. století, přenáší kapitána Archera z deset měsíců vzdálené budoucnosti do okamžiku pouhých několik dní před první cestou Enterprise NX-01 (viz epizoda ENT Shockwave).

ENT Broken Bow (11.-17. 4.) Po desetiletích, kdy Vulkanci vědomě drželi lidstvo zpátky od zkoumání hlubokého vesmíru, byla díky průlomu v konstrukci warp pohonu zkonstruována první opravdová hvězdná loď Enterprise NX-01 a záhy i vypuštěna na svou první misi - vrátit Klingona Klaanga na jeho domovskou planetu. Jde o první kontakt mezi Pozemšťany a Klingony. Přestože šlo o úspěšnou misi, kontakt byl v konečném důsledku katastrofální a vedl k desetiletím nepřátelství mezi oběma civilizacemi. Při tomto incidentu došlo také k prvnímu kontaktu se Sulibany a k historicky prvnímu použití transportéru pozemské konstrukce na lodi Hvězdné flotily k přenosu člověka (viz epizoda ENT Broken Bow).
ENT Fight or Flight (5.-6. 5.) Enterprise objeví poškozenou loď, jejíž posádku někdo zabil a připravil o všechny tělesné tekutiny, a činí první kontakt s rasou Axanarů.
ENT Strange New World
ENT Unexpected Enterprise se poprvé setkává s rasou Xyrillianů.
By the Book (román) Postavy praporčík Cutlerová a člen posádky Novakovich.
ENT Terra Nova Enterprise navštíví Terru Novu, první lidskou kolonii mimo Sluneční soustavu, která však se Zemí již několik desítek let nekomunikuje. Kolonie Terra Nova byla založena v roce 2076 kolonisty, kteří přiletěli ze Země na lodi Conestoga.
ENT The Andorian Incident (15. 7.) První kontakt posádky Enterprise s Andorianci ve vulkanském klášteře P'Jem.
ENT Breaking the Ice Enterprise zkoumá dosud největší objevenou kometu.
ENT Civilization (28.-31. 7.) Enterprise objeví planetu třídy M (vulkanskou terminologií Minshara) s předwarpovou civilizací Akaaliů a s nepřátelskými Maluriany.
ENT Fortunate Son První kontakt s Nausicaany.
ENT Cold Front (srpen) První zásah praporčíka Danielse, agenta z 31. století. Poprvé vidíme jeho časovou observatoř
ENT Silent Enemy (29. 8. - 2. 9.) Tucker a Reed řeší dozbrojení Enterprise fázovými kanony.
ENT Dear Doctor První kontakt Enterprise s předwarpovými rasami Valakianů a Menků.
ENT Sleeping Dogs
ENT Shadows of P'Jem První kontakt s Coridany.
ENT Shuttlepod One (6. - 12. 11.)
ENT Fusion
ENT Rogue Planet První bludná planeta, s níž se lidstvo setkává.
ENT Acquision Enterprise se střetává s vesmírnými piráty. Jsou to Ferengové, ovšem posádka se jejich totožnost nikdy nedoví. K prvnímu oficiálnímu kontaktu s Ferengy dojde až v roce 2363 (viz epizoda TNG The Battle).
ENT Oasis První kontakt s Kantarany.
2152
ENT Detained První kontakt s Tandarany.
ENT Vox Sola První kontakt s Kreetassany.
ENT Fallen Hero (7. - 9. 2.) První kontakt s Mazarity.
ENT Desert Crossing (12. - 14. 2.)
ENT Two Days and Two Nights (18. - 20. 2.) První návštěva Pozemšťanů na Rise. První kontakt s Risany.
ENT Shockwave Sulibani podnikají akci proti Enterprise, jejímž konečným důsledkem by bylo přerušení její mise a následně nezaložení Spojené federace planet.
ENT Shockwave část 2.
ENT Carbon Creek (duben) Od T'Pol se Archer a Tucker dozvídají, že její prababička v roce 1958 náhodou navštívila Zemi.
ENT Minefield (duben) Poté, co se Enterprise stane kořistí zamaskovaného minového pole na orbitě planety, objevují se dvě nepřátelské lodě, které se identifikují jako Romulané, a přikážou poškozené Enterprise okamžitě opustit soustavu, nebo bude zničena. Podle T'Pol Vulkanci vědí o existenci Romulanů, ale ještě nikdy s nimi nenavázali kontakt. Romulanské lodě disponují pouze základními štíty, ovšem ani na ty senzory Enterprise nestačí. Není jisté, jestli tyto lodě Romulanů mají warp motory.
ENT Dead Stop (květen)
ENT A Night in Sickbay (květen)
ENT Marauders (červen)
ENT The Seventh (červen)
ENT The Communicator (červenec)
ENT Singularity (12. -14. 8.)
ENT Vanishing Point (srpen)
ENT Precious Cargo (5. -12. 9.) První kontakt Hvězdné flotily s Retelliany a Kriosany.
ENT The Catwalk (18. -26. 9.) První kontakt Hvězdné flotily s Takrety.
ENT Dawn (říjen) První kontakt Hvězdné flotily s Arkoňany.
ENT Stigma (říjen)
ENT Cease Fire (listopad)
ENT Future Tense (listopad) První kontakt Hvězdné flotily s Tholiany.
Surak's Soul (román) (prosinec)
ENT Canamar (prosinec) První kontakt Hvězdné flotily s Enoliany.
ENT The Crossing (prosinec)
2153
ENT Judgment (leden)
ENT Horizon (9. -16.1.)
ENT The Breach (leden) První kontakt Hvězdné flotily s Antarany.
ENT Cogenitor (únor) Enterprise se setkává s rasou Vissianů, kteří jsou charakterističtí tím, že u nich existuje třetí pohlaví, tzv. "cogenitoři".
ENT Regeneration (únor) Borgové, kteří přežili neúspěšný útok na Zemi v roce 2063 jsou v polární oblasti Země oživeni. Enterprise ještě nepojmenované Borgy (kybernetické humanoidy) poráží, avšak těm se již podařilo odeslat subprostorem zprávu směrem ke kvadrantu Delta. Podle předpokladu T'Pol potrvá 200 let, než zpráva dorazí do cíle.
ENT First Flight (březen) Umírá kapitán A. G. Robinson, starý rival Archera z počátků programu NX.
ENT Bounty (21. -22. 3.) První kontakt Hvězdné flotily s Tellarity.
ENT The Expanse (duben - srpen) Po zničujícím útoku sondy neznámé konstrukce na Zemi je Enterprise přivolána zpět, jsou jí vylepšeny zbraňové systémy a štíty a vydává se najít tvůrce sondy do části vesmíru zvané Delphic Expanse. T'Pol odchází z Vulkanského hlavního velení a zůstává s posádkou Enterprise.
Carrizal pod velením kapitána Dini činí první kontakt s domovskými planetami Romulanů (viz román The Romulan Way).
2156

Začátek války mezi Zemí a Romulanskou vesmírnou říší. Prvním impulzem je zničení lodi UNSS Balboa (viz román The Romulan Way). Válka je vedena primitivními nukleárními zbraněmi a Romulané ještě nedisponují warp pohonem (viz epizoda TOS Balance of Terror). Po zajetí lodi UNSS Stone Mountain si osvojují princip warp pohonu (viz román The Romulan Way).

2160

Bitvou u Cheronu končí tzv. Romulanské války. Pozemské síly uštědřily Romulanům zdrcující porážku (viz epizoda TNG The Defector).

Podepsání Algeronské smlouvy, paktu o neútočení známého jako smlouva z Alpha Trianguli, kterou se vymezuje Romulanská neutrální zóna. Ta má sloužit jako nárazníkové pásmo mezi planetami Romulus a Remus a zbytkem galaxie (viz epizoda TOS Balance of Terror).

2161
Starfleet: Year One (román) Název románu První rok se vztahuje na první rok existence Hvězdné flotily Federace.

Založení Spojené federace planet. Federace je řízena Radou sídlící v San Franciscu na Zemi. Kancelář prezidenta Rady Federace má sídlo v Paříži na Zemi (viz epizoda TNG The Outcast).

Založení Hvězdné flotily Spojené federace planet spolu s Hvězdnou akademií se sídlem v San Franciscu na Zemi (viz epizoda TNG The First Duty). Poznámka: Hvězdná flotila Země sídlící také v San Franciscu existovala už dříve.

2164

Kolonizace planety Deneva Federací. Tato planeta je pokládána za jednu z nejkrásnějších v galaxii. USS Archon se při této události střetne s militantní skupinou Symmetrist Movement, která je se svou oddaností pro zachování galaktické ekologie jakousi opozicí k nově vytvořené chartě Federace pro neomezený výzkum (viz román Avenger).

2165

Narození Sareka z Vulkanu, syna Sokon a Solkara. Stane se jedním z nejlepších diplomatů Federace (viz román Sarek).

2167

Vesmírná loď Pozemšťanů Archon navštěvuje planetu Beta III v hvězdné soustavě C-111. Hlavní počítač planety, známý jako Landru, zničí Archon a velkou část posádky absorbuje do systému počítačem kontrolované společnosti. Pro obyvatele Beta III se stanou Archonci (viz epizoda TOS The Return of the Archons).

USS Essex NCC-173 třídy Daedalus pod velením kapitána Bryce Shumara a prvního důstojníka Stevena Mullena je chycen v elektromagnetické bouři a zničen nad měsícem třídy M planety Mab-Bu VI. Osud této lodi zůstane záhadou až do roku 2368 (viz epizoda TNG Power Play).
2168

Vesmírná loď Horizon navštěvuje planetu Sigma lotia II, ležící přibližně 100 světelných let mimo území Federace. Jeden člen posádky zanechá na Sigmě knihu Chicago Mobs of the Twenties (Lůza Chicaga dvacátých let) z roku 1992, čímž nechtěně způsobí vývoj gangsterské společnosti (viz epizoda TOS A Piece of the Action).

Krátce po návštěvě Sigma Iotia II je USS Horizon z neznámých příčin zničen. Stihne vyslat nouzový signál, avšak normálním prostorem, který bude v prostoru Federace zachycen až asi za 100 let (viz epizoda TOS A Piece of the Action).

Osadníci ze Země zakládají kolonii na planetě Moab IV. Vytvoří uzavřenou, plánovanou, geneticky vyváženou biosféru, ve které chtějí vybudovat ideální společnost (viz epizoda TNG The Masterpiece Society).

2169

Do výroby je zaveden nový typ impulzních motorů. Základní konstrukce impulzních motorů zůstane nezměněna přinejmenším dalších 200 let.

2170

Výbuch neutronové hvězdy Kavis Alpha. Tento fenomén se opakuje každých 196 let. Další výbuch, který nastane roku 2366, bude bezprostředně pozorovat USS Enterprise-D (viz epizoda TNG Evolution).

Skupina rodilých Američanů chce zachovat svou kulturní identitu, a proto opustí Zemi, aby si vybudovala nový domov někde jinde (viz epizoda TOS The Paradise Syndrome).

2179

Je vypuštěna loď USS Benjamin Franklin NCC 013, které velí kapitán Iwasaki "Ike" Ikushima (viz román The Haunted Starship).

2184

Sarek z Vulkanu přilétá na Zemi, aby zde pracoval na vulkanském velvyslanectví, a zůstává dalších více než 50 vulkanských let (viz román Spock's World).

2190

Symbiont Dax získává třetího hostitele - Emony (žena).

2195

Dr. Janet Hesterová vede na Denevě tým provádějící experimenty, které velice zvýší bezpečnost při užívání transportéru k přenášení živých bytostí (viz komiks Experiment in Vengeance).

2196

Hvězdná flotila vyřazuje poslední loď třídy Daedalus ze služby.

2199

Dr. Janet Hesterová se i se členy svého výzkumného týmu ztrácí ve vesmíru při cestě z Denevy na Hvězdnou základnu 14 (viz komiks Experiment in Vengeance).

2200

Klingoni zajímají loď Federace, avšak ta se o tom dozvídá až za 11 let (viz román The Final Reflection).

2209

Diagnostikován první případ transportní psychózy. Tento ojediněle se vyskytující stav je způsoben neurochemickými změnami, což je následek použití transportéru (viz epizoda TNG Realm of Fear). Navíc dosah transportéru je tak malý, že jeho zavedení ve větším rozsahu je v této době značně nepraktické (viz román The Final Reflection).

2210

Předek Harryho Kimal letěl s několikačlennou posádkou ke hvězdě Beta Capricus (viz epizoda VOY 11:59).

2211

Je obnoven oficiální kontakt mezi Federací a Klingonskou říší, když se USS Sentry setkává s IKS Devisor (viz román The Final Reflection).

2212

Sarek se vrací na Vulkan, kde je jmenován velvyslancem pro Zemi (viz román Spock's World).

2213

Velvyslanec Sarek se vrací na Zemi (viz román Spock's World).

Jako následek romulanských  výletů  přes Neutrální zónu přichází Federaci od Vulkanců (ústy velvyslance Sareka) rada uzavřít s Romulany mír (viz román The Romulan Way).

2217
USS Valiant kontaktuje planetu Eminiar VII ve hvězdné formaci NGC 321. Loď i posádka se stanou oběťmi probíhající války mezi Eminiary a Vendikary (viz epizoda TOS A Taste of Armageddon).
2219

Narození Richarda Daystroma. Stane se brilantním počítačovým vědcem, vynálezcem duotronických systémů a nositelem Nobelovy a Zee-Magneesovy ceny.

2221

Loď USS Flying Fortress je unesena a posléze zničena Klingony (viz román The Final Reflection).

Narození Montgomery Scotta ve Skotsku na Zemi. Stane se hlavním inženýrem USS Enterprise NCC-1701 pod velením nejprve kapitána Pikea, potom kapitána Kirka (viz epizoda TNG Relics).

2222

Pralorská automatická jednotka 3947 je svým stvořitelem aktivována na pralorské domovské planetě, aby byla použita ve válce s Cravic (viz epizoda VOY Prototype).

Sarek se na čas vrací na Vulkan, kde se žení s T'Reou, vulkanskou kněžkou (viz román Sarek I).

2223

Narození Syboka, syna Sareka a vulkanské kněžky T'Rey (viz film Star Trek V: The Final Frontier).

2224

T'Rea se rozvádí se Sarekem, aby se mohla stát Vysokým mistrem Golu (viz román Sarek).

2226

Narození Leonarda H. McCoye. Stane se šéflékařem USS Enterprise NCC-1701. Jeho otcem je David McCoy (viz epizoda TNG Encounter at Farpoint).

2227

Loď USS Tiberius vyráží na svou první pětiletou misi pod velením komandéra Roberta Aprila (viz komiks Flesh of My Flesh).

2229

Svatba Sareka z Vulkanu a Amandy Graysonové ze Země (viz román Sarek I).

2230

Narození Spocka, syna Sareka a Amandy v ShiKahr na Vulkanu. Tento míšenec člověka a Vulkance se stane vědeckým důstojníkem na USS Enterprise NCC-1701 pod velením kap. Christophera Pikea a později i kap. Jamese Kirka. Sehraje také důležitou roli při jednáních o míru mezi Federací a Klingonskou říší a při snahách o znovusjednocení Vulkanců a Romulanů (viz např. film Star Trek VI: The Undiscovered Country, epizoda TNG Unification a román Sarek).

Narození T'Pring. V sedmi letech bude telepaticky spojena se Spockem. Toto spojení je předem dojednáno jejich rodiči, aby mohli být oddáni, až dosáhnou dospělosti (viz epizoda TOS Amok Time).

2232
USS Tiberius končí svou první pětiletou misi pod velením komandéra Aprila (viz komiks Flesh of My Flesh).

19. leden: Narození Nyoty Uhury ve Spojených státech afrických na Zemi. Stane se komunikačním důstojníkem na USS Enterprise NCC-1701 a později bude sloužit na velitelství Hvězdné flotily v San Franciscu.

Loď USS Tiberius vyráží na svou druhou pětiletou misi pod velením komandéra Roberta Aprila (viz komiks Flesh of My Flesh).

2233

Federace vysílá svého prvního velvyslance do Klingonské říše - doktora Emanuela Tagora. Domovský svět Klingonů je znám jako Klinzhai nebo Qo'noS, stejně tak jako Země je známa i pod jménem Terra a Sol III. Klingonský kapitán Krenn navštěvuje Zemi, kde se setkává s velvyslancem Sarekem, jeho ženou Amandou, synem Spockem a dr. Thomasem J. McCoyem, pradědečkem Leonarda H. McCoye (viz román The Final Reflection).

22. březen: Narození Jamese T. Kirka v Riverside ve státě Iowa na Zemi. Má staršího bratra George Samuela.

2236

Zničení USS Savannah (viz román The Final Reflection).

SS Columbia havaruje na planetě Talos IV, jediným přeživším členem posádky je Vina (viz epizody TOS The CageThe Menagerie).
2237

Spock je telepaticky spojen s T'Pring (viz epizody TOS Amok Time a TAS Yesteryear).

Spock díky Strážci věčnosti zachraňuje sám sobě život, ovšem umírá při tom jeho mazlíček sehlat (viz epizoda TAS Yesteryear).

USS Tiberius končí svou druhou pětiletou misi pod velením komandéra Aprila (viz komiks Flesh of My Flesh).
2238

Loď USS Tiberius vyráží na svou třetí pětiletou misi pod velením komandéra Roberta Aprila (viz komiks Flesh of My Flesh).

2239

Po šesti letech na Qo'noSu se velvyslanec Tagore vrací na Zemi (viz román The Final Reflection).

Na Lalande VIII je objeven nový typ dilithia, což umožní lehce překonat  časovou bariéru  warpu 4,8 (viz román The Final Reflection).

Zavraždění Marcuse van Diemana, personálního ředitele Hvězdné flotily (viz román The Final Reflection).

Na poslední Babelské konferenci konané na Zemi ovlivňují admirál Shepherd a Carter Winston členy, aby zamítli usnesení, které by rozpustilo Spojenou federaci planet (viz román The Final Reflection).

Samotářské individuum, známé jako pan Brack, kupuje planetu třídy M Holberk 917-G v soustavě Omega. Později se ukáže, že Brack je pseudonym (téměř) nesmrtelného Flinta (viz epizoda TOS Requiem for Methuselah).

2240

Narození Hikaru Sulu v San Franciscu na Zemi. Za jeho kariéry u Hvězdné flotily se nejprve stane fyzikem, potom kormidelníkem na USS Enterprise NCC-1701 a později zaujme místo kapitána na lodi USS Excelsior.

Scotty je přijat na Akademii Hvězdné flotily (viz epizoda TNG Relics).

2241

Po smrti T'Rey z Vulkanu začíná Sybok žít v ShiKahr se Sarekem, Amandou a Spockem. Po čase je však z Vulkanu vypovězen (viz film Star Trek V: The Final Frontier).

2242

Narození Pavla A. Chekova v Rusku na Zemi. Později se stává navigátorem a taktickým důstojníkem na palubě USS Enterprise NCC-1701 pod velením Jamese Kirka, bude také sloužit jako první důstojník na palubě USS Reliant pod kapitánem Clarkem Terrellem (viz epizoda TOS Who Mourns for Adonais? a film Star Trek II: The Wrath of Khan).

Blizko Shermanovy planety nacházející se na území, o které vedou spor Federace s Klingonskou říší, se odehrává bitva o Donatu V (viz epizoda TOS The Trouble with Tribbles)

2243

Dr. Richard Daystrom vyvíjí technologii počítačů s duotronickým jádrem a je vyznamenán Nobelovou a Zee-Magneesovou cenou. Tento systém se stane základem pro počítače na USS Enterprise. Později je po dr. Daystromovi pojmenován technologický institut (viz epizoda TOS The Ultimate Computer)

Praporčík José Tyler se stává členem posádky USS Tiberius pod velením komandéra Aprila (viz komiks Flesh of My Flesh).

USS Tiberius končí svou třetí pětiletou misi pod velením komandéra Aprila (viz komiks Flesh of My Flesh).
2244

V docích San Francisca a v kompletovací stanici Hvězdné flotily u Země začíná stavba první hvězdné lodi třídy Constitution - USS Enterprise. Na průběh stavby dohlíží její první velitel, kapitán Robert April (viz epizoda TAS The Counter-Clock Incident).

Ještě nepokřtěná USS Enterprise NCC 1701 se vydává na svůj první - ovšem neoficiální - let, a to pod kapitánem Robertem Aprilem. Během tajné záchranné akce se Enterprise setkává s Romulany. Dále jsou v posádce první důstojník George Kirk, dr. Sarah April, kormidelník Carlos Florida a bezpečnostní důstojník Francis Drake Reed (viz román Final Frontier).

Scotty úspěšně končí studium na Akademii Hvězdné flotily.

Narození Lenore Karidian. Taktéž první zmínka o Kodosovi, později známém jako Kodos Kat (viz epizoda TOS The Conscience of the King) a posléze jako herec Anton Karidian.

Leonard McCoy vstupuje na univerzitu s cílem získat lékařský diplom. Za studií se setkává s Emony, třetím hostitelem symbionta Daxe (viz epizoda DS9 Trials and Tribble-ations)

2245

Narození Joanny McCoy, dcery Leonarda a Jocelyn McCoy, v Georgii na Zemi (viz román Crisis on Centaurus).

Země ztrácí kontakt se sondou Friendship One. V tomto okamžiku se nachází přibližně 30 000 světelných let od Země. Bez vědomí svých konstruktérů sonda uskuteční kontakt s relativně primitivní civilizací a předá jí všechny své technické informace (viz epizoda VOY Friendship One).

Vesmírná loď Enterprise NCC-1701 je vypuštěna z doků na orbitě okolo Země. Kapitánem se stává Robert April a společně se svou posádkou se vydává na pětiletou výzkumnou misi (první v historii lodi) (viz epizoda TAS The Counter-Clock Incident).

2246
Though Hell Should Bar the Way (Enterprise Logs) Na cestě na pomoc kolonii Tarsus IV je Enterprise zdržena střetem s mladým Klingonem hledajícím slávu, komandérem Korem. Komandér Lorna Simon je novým prvním důstojníkem na Enterprise.

Kodos Kat, guvernér na Tarsu IV, vyhlašuje stanné právo a nařizuje zabít 4000 lidí kvůli nedostatku potravin, který způsobila exotická houba. James Kirk a Kevin Riley (budoucí člen posádky USS Enterprise) jsou mezi devíti očitými svědky, kteří přežijí (viz epizoda TOS The Conscience of the King). Bez vědomosti Kirka je na Tarsu IV některým událostem přítomen také velvyslanec Sarek, končí tak jeho zapletení se s organizací "Hnutí symetriků" (viz román Avenger).

2247

(únor) Na planetě Albatross vede dr. McCoy celoplošné očkování proti saurianskému viru (viz epizoda TAS Albatross).

Crisis on Vulcan (román) Velvyslanec Sarek a jeho syn Spock se vrací z diplomatické mise na palubě USS Enterprise. Spock při tom začne uvažovat o vstupu na Akademii Hvězdné flotily. Kapitánem Enterprise je stále Robert April, na postu prvního důstojníka zastupuje komandéra Lornu Simon, která je na prodloužené dovolené, poručík-komandér Christopher Pike.

Incident s rukojmími na Vulkanu upevní Spockovo rozhodnutí vstoupit na Akademii Hvězdné flotily a napomůže rozhodnutí vůdce Vulkanu T'Pau odmítnout křeslo v Radě Federace (viz román Vulcan's Forge).

2248

Spock proti vůli svého otce vstupuje do Hvězdné flotily místo do Vulkanské vědecké akademie. Spock a Sarek spolu potom nepromluví celých 18 let (viz epizoda TOS Journey to Babel a román Sarek).

Nedaleko středu Galaxie se ztrácí USS Rickover (viz román The Starless World).

První setkání Enterprise s rasou Tralmanii nedaleko Draxis II. Komandér Christopher Pike je stále prvním důstojníkem kapitána Roberta Aprila (viz komiks All Those Years Ago).

Pike je povýšen na kapitána USS Yorktown, kde slouží spolu s Jedničkou (viz román Vulcan's Glory). Lorna Simon se vrací na post prvního důstojníka Enterprise (viz román Best Destiny).

2249

(duben) Komandér George Kirk, šestnáctiletý Jim Kirk a bezpečnostní důstojník Francis Drake Reed cestují na palubě Enterprise (které stále velí kap. April) a nedaleko planety Faramond porážejí vesmírné piráty (viz román Best Destiny). Tato událost má rozhodující význam pro Kirkovo rozhodnutí vstoupit na Akademii Hvězdné flotily.

Narození Charlese Evanse. Jeho rodiče se zúčastní neúspěšného kolonizačního projektu, který skončí katastrofální havárií na planetě Thasus (viz epizoda TOS Charlie X).

Nyota Uhura vstupuje na Akademii Hvězdné flotily. Leonard McCoy také, ovšem na její lékařskou sekci (viz román Aftershock).

Dr. Phillip Boyce a poručík Moves-With-Burning-Grace jako hlavní inženýr se stávají členy posádky Enterprise pod velením kap. Aprila (viz komiks Flesh of My Flesh).

2250
USS Enterprise pod velením kapitána Roberta Aprila se vrací z pětileté mise (první v historii lodi). Velení na Enterprise převezme od komodora Aprila Christopher Pike (viz komiks Flesh of My Flesh).

Symbiont Dax získává čtvrtého hostitele - Audrid (žena) (viz epizoda DS9 Faces).

James Kirk se hlásí na Akademii Hvězdné flotily a je díky pomoci Malloryho přijat (viz epizoda TOS The Apple). Coby lodník se spřátelí s Benem Finneyem, který po něm později pojmenuje svou dceru Jamie (viz epizoda TOS Court Martial).

Starfleet Academy 1 (DC Comics - ST annual vol. 2) (srpen) James Kirk vstupuje jako sedmnáctiletý na Akademii Hvězdné flotily.

Vědecká expedice Vulkanců objeví subprostorovou trhlinu ve hvězdné soustavě Hanoli. V trhlině odpálí pulsní torpédo, aby ji uzavřeli, bohužel jejich pokus způsobí nekontrolovatelné rozpínání trhliny, které zničí jak Vulkance, tak celou soustavu (viz epizoda DS9 If Wishes Were Horses).

USS Enterprise se po opravách a vylepšeních vydává pod velením kapitána Christophera Pikea na další pětiletou misi objevovat neznámé (druhá v historii lodi).

Kirk se na Akademii setkává s Gary Mitchellem, který se stává jeho blízkým přítelem. Zakouší ovšem také značné ponižování od staršího spolužáka Finnegana (viz epizoda TOS Shore Leave).

Spock, stále jako kadet Akademie, slouží tři měsíce na USS Enterprise pod kapitánem Pikem (viz komiks Flesh of My Flesh).

Aftershock (román) (prosinec) Lékařský kadet Leonard H. McCoy studuje druhým rokem Akademii Hvězdné flotily - lékařské oddělení.
2251

Spock již po třech letech úspěšně končí studium na Akademii Hvězdné flotily (viz román Sarek).

Kadet Kirk (román) (leden) Kirk coby kadet prvního ročníku.

(únor) Praporčík Spock je přidělen na USS Artemis pod kapitána Danielse (viz román Vulcan's Glory).

Vulcan's Glory (román) (září) Poručík Spock je opět přidělen na Enterprise jako druhý důstojník. Novým členem posádky Enterprise se stává také poručík Montgomery Scott.
2252
USS Endeavor se ztrácí poblíž systému Theta Eridani (viz komiks Experiment in Vengeance).

Praporčík James Kirk slouží na USS Republic NCC-1371. USS Republic je na mírové misi na planetě Axenar. Hvězdná flotila vyznamená J. Kirka Palmovým listem Axenaru. Zaznamená také chybu instruktora Bena Finneye, což ukončí jejich přátelství (viz epizoda TOS Court Martial).

Při službě na lodi Republic kadet-praporčík Kirk velí katastrofálnímu výsadku na Yannid (viz komiks The Enterprise Murder Case).

Charles Evans je ve třech letech jediným, kdo přežil havárii vesmírné lodě na planetě Thasus. Záhadní, odhmotnění Thasianci mu dají výjimečné mentální schopnosti, aby zajistili jeho přežití (viz epizoda TOS Charlie X).

Flesh of My Flesh (Marvel Comics - ST Early Voyages 1) (prosinec) Poručík Grace se stává hlavním inženýrem.
The Fires of Pharos (Marvel Comics - ST Early Voyages 2)
Our Dearest Blood (Marvel Comics - ST Early Voyages 3) Enterprise pod velením kapitána Pikea přestála bitvu u Rigelu VIII. Kapitánův adjutant Dermot Leon Cusack přichází o život.
2253 (2254)
TOS: The Cage USS Enterprise pod velením kap. Pikea zachytí volání o pomoc vyslané před 18 lety z planety Talos IV.
2253
Nor Iron Bars a Cage (Marvel Comics - ST Early Voyages 4) (leden) Velitelství Hvězdné flotily zakazuje vstup do hvězdné soustavy Talos nařízením 7 Směrnic Hvězdné flotily. Novým členem posádky Enterprise se adjutant Mia Colt.
The Rift (Part 1: First Contact) (román) (leden) Počítač na Enterprise přechází z tištěné komunikace na verbální. Poručík Montgomery Scott se stává asistentem hlavního inženýra.
Cloak and Dagger (Marvel Comics - ST Early Voyages 5, 6) (leden)
To Walk the Night (DC Comics - ST annual vol. 2) (únor)
The Flat Gold Forever (Marvel Comics - ST Early Voyages 7) (únor)
Immortal Wounds (Marvel Comics - ST Early Voyages 8) (únor)
One of a Kind (Marvel Comics - ST Early Voyages 9) (březen)
The Fallen (Marvel Comics - ST Early Voyages 10, 11) (březen)
Futures (Marvel Comics - ST Early Voyages 12 - 15) (březen)
Thanatos (Marvel Comics - ST Early Voyages 16, 17) (duben)
Conflicting Natures (Enterprise Logs) Poručík Burnstein se stává hlavním inženýrem na Enterprise.

Kapitán Pike zachraňuje životy členů svého výsadku na planetě Corinthia VII (viz povídka A Private Anecdote).

Je přerušen přátelský výměnný program mezi Federací a Klingonskou říší poté, co je kadet-poručík James Kirk přinucen zabít v boji na smrt Klingona Khalla (viz román Perry's Planet).

Nyota Uhura úspěšně končí studium na Akademii Hvězdné flotily.

Dr. Leonard McCoy úspěšně končí studium medicíny na Akademii Hvězdné flotily.

McCoy končí svůj milostný vztah s Nancy, budoucí paní Craterovou (viz epizoda TOS The Man Trap).

James Kirk, jako první v historii, překonává  scénář neumožňující vyhrát  - simulaci Kobayashi Maru. (viz film Star Trek II: The Wrath of Khan). Pomáhala mu při tom kadet Carol Marcusová (viz komiks Star - Crossed).

2254

Doktor Leonard McCoy po rozchodu se svou ženou znovu vstupuje do Hvězdné flotily (viz román Shadows on the Sun). Slouží na USS Republic a potom jako lékařský praktikant Hvězdné flotily na planetách Ssan a Beta Aurelon III (viz romány Shadows on the SunThe Better Man).

James Kirk úspěšně končí studium na Akademii Hvězdné flotily. Praporčík Kirk je přidělen na vesmírnou loď Farragut pod velením kapitána Garrowicka (viz epizoda TOS Obsession).

Praporčík Kirk je zraněn v bitvě s piráty z Epsilon Canaris III a stráví 9 měsíců rekonvalescence na Hvězdné základně 7 a Centauru, kde se opět setkává s doktorem Leonardem McCoyem a také s jeho devítiletou dcerou Joannou (viz román Crisis on Centaurus).

Po návratu na Farragut poručík Kirk poprvé velí výsadku. Na planetě Neural se přitom spřátelí s Tyree (viz epizoda TOS A Private Little War).

Kirk coby poručík na USS Farragut se setkává u planety Tycho IV s nebezpečným Vampírským oblakem. Toto setkání vyústí ve smrt 200 členů posádky, včetně kapitána lodi Garrovicka. Kirk se cítí zodpovědný, protože váhal, když dostal rozkaz střílet z phaserů (viz epizoda TOS Obsession a román The Ashes of Eden).

Bezprostředně po útoku Vampírského oblaku je Farragut napaden neznámými cizinci "critters". Poručík Kirk a Vulkanka T'Cel provedou úspěšné oddělení primárního a sekundárního trupu lodi a tím zachrání zbývající posádku. Kirk dostává pochvalu od admirála Nogury, zatímco T'Cel je zajata Romulany (viz kreslený román Debt of Honor).

Poručík McCoy slouží jako šéflékař na USS Richard Feynman (viz román The Better Man).

2255

Poručík Kirk slouží na palubě USS Tresher pod kapitánem Wilhelmem Schangem (viz román Devil World).

Poručík Kirk velí výsadku, který provádí průzkum na planetě Modala, a doporučuje učinit v nejbližší době první kontakt (viz komiks The Modala Imperative).

Poručík McCoy je převelen na USS Koop (viz román The Better Man).

Poslední kontakt mezi samotářskými Sheliaky a Spojenou federací planet až do roku 2366. Došlo k uzavření Armenské smlouvy, ve které Federace postoupila planetu Tau Cygna V Sheliakům (viz epizoda TNG The Ensigns of Command).

Po povýšení tráví poručík-komandér Kirk rok na planetě Shad coby velící důstojník přidělence Hvězdné flotily, který je občanskou válkou vyvolanou Klingony přinucen provést evakuaci (viz román The Covenant of the Crown).

Captain's Table 6: Where Sea Meets Sky (román) Hlavním inženýrem na Enterprise je Michael Burnstein. Hlavním komunikačním důstojníkem je poručík Dabisch.

Klingonská říše a Romulanská říše zakládají společnou kolonii na planetě Chal (viz román The Ashes of Eden).

Končí první pětiletá mise USS Enterprise pod velením kapitána Pikea (druhá v historii lodi). Loď bude rok v docích procházet celkovými úpravami.

2256
USS Enterprise se vydává na druhou pětiletou misi pod velením kap. Pikea (třetí mise v historii lodi).

Kirk je načas přidělen na planetu Draqqana (viz povídka The Avenger).

Garth z Izaru získává vojenské vítězství nad Klingony u Axanaru, což vyústilo v Axanarskou mírovou misi (viz epizoda TOS Whom Gods Destroy).

2257

Poručík-komandér James Kirk navštěvuje šestiměsíční velitelský kurz na Akademii Hvězdné flotily, kde se setkává s Janice Lesterovou (viz epizoda TOS Turnabout Intruder).

Při svém pobytu na Akademii Kirk také vyučuje a jedním z jeho studentů je Gary Mitchell (viz epizoda TOS Where No Man Has Gone Before)

Poručík-komandér Kirk slouží jako první důstojník na USS El Dorado (viz komiks All Those Years Ago…).

Komandér Hunter z pohraniční hlídky velí USS Aerfen. U pomezní planety Ganjitsu poráží vesmírné piráty a vyslouží si tím obdiv mladého Hikaru Sulu (viz román The Entropy Effect).

2258

Komandér Kirk slouží jako první důstojník na USS Bonhomme Richard (viz román Corona) pod kapitánem Quince Waverleighem (viz román Bloodthirst).

Star-Crossed (Part 1: No Win Scenario) (DC Comics - ST vol. 2) Komandér Kirk slouží jako první důstojník na USS Eagle pod kapitánem Botwinem. Poručík Carol Marcusová také slouží na USS Eagle, ale rezignuje poté, co zjistí, že je těhotná.

Hikaru Sulu se zapisuje na Akademii Hvězdné flotily.

Výzkumná loď SS Beagle havaruje na planetě 892-IV. Posádka je zajata a donucena bojovat v obdobě římských gladiátorských zápasů (viz epizoda TOS Bread and Circuses).

Robert a Nancy Craterovi přilétají kvůli archeologickým výzkumům na planetu M113 (viz epizoda TOS The Man Trap).

Obdržena poslední zpráva od doktora Rogera Korbyho z planety Exo III. Popisuje v ní jeskynní komplex, který objevil, potom on i jeho tým zmizí (viz epizoda TOS What Are Little Girls Made of?).

Spock na Zemi potkává botaničku Leilu Kalomi. Leilu Spock přitahuje, on však nemůže její city opětovat kvůli svému vulkanskému původu (viz epizoda TOS This Side of Paradise).

2259

Pavel Chekov se zapisuje na Akademii Hvězdné flotily.

Carol Marcusové se narodil syn David. Na Carolinu žádost se chlapcův otec James Kirk nebude účastnit jeho výchovy (viz film Star Trek II: The Wrath of Khan, romány Faces of FireAshes of Eden a komiks Star-Crossed).

Kirkovo poslední setkání s Areel Shawovou, se kterou měl milostný poměr, před soudním procesem na vesmírné stanici 11 (viz epizoda TOS Court Martial).

Star-Crossed (Part 2: Loved Not Wisely…) (DC Comics - ST vol. 2) Komandér Kirk přebírá velení USS Oxford. Poručík Gary Mitchell je hlavním kormidelníkem.
2260

Kapitán Pike s Enterprise poráží merkaanské piráty (viz román Legacy (I)).

Horníci Childress, Gossett a Benton zahajují těžbu lithiových krystalů na Rigelu XII (viz epizoda TOS Mudd's Women).

Komandér Kirk přebírá velení USS Saladin (viz komiksy All Those Years Ago…Wolf on the Prowl).

Skupina 150 kolonistů pod vedením Eliase Sandovala se vydává k planetě Omicron Ceti III s cílem založit kolonii (viz epizoda TOS This Side of Paradise).

2261

Končí druhá pětiletá mise USS Enterprise pod velením kapitána Pikea (třetí v historii lodi). Velení přechází na Kirka, který bude dohlížet na úpravy, kterými bude loď v docích procházet, mimo jiné je zvýšena kapacita posádky z 203 členů na 430 (viz román The Ashes of Eden). Vědecký důstojník Spock je po zranění Jedničky dočasně povýšen na prvního důstojníka. Dr. Boyce odchází do důchodu, nahrazuje ho dr. Mark Piper. Zůstávají hlavní inženýr Montgomery Scott, poručík Lee Kelso a kadet-poručík Hikaru Sulu. Nově přichází poručík Nyota Uhura a velitel transportu John Kyle.

Ghioghský incident. Pike si ponechává velení nad Enterprise, úpravy jsou pozasteveny. Komandér Kirk je jako velící důstojník převelen z USS Saladin na USS Lydie Sutherland spolu s novým prvním důstojníkem Garym Mitchellem a hlavním lékařem dr. Leonardem McCoyem. V Gioghské bitvě Kirk zachraňuje svou posádku, ale ztrácí svou loď (viz román Enterprise: The First Adventure).

Narození Saavik na planetě Hellguard blízko hranic neutrální zóny s Romulany (viz román The Pandora Principle a komiks Saavik's Story).

James Kirk udržuje poměr s budoucí paní Wallaceovou. Vztah nakonec ztroskotá vinou rozdílných životních cílů (viz epizoda TOS The Deadly Years).

Na planetě M113 je posledním původním tvorem obývajícím tento svět zabita Nancy Craterová. Tato bytost, jež je schopna převzít podobu, jakou chce, potom žije s profesorem Craterem jako jeho žena (viz epizoda TOS The Man Trap).

Sandovalovi kolonisté přilétají k planetě Omicron Ceti III. Na planetě je však objeven vysoký stupeň smrtelně nebezpečného Bertholdova záření. Kolonistům se podaří přežít díky substanci produkované místní flórou, kterou jsou "nakaženi" (viz epizoda TOS This Side of Paradise).

2262

(duben) Po Ghioghském incidentu je James Kirk jmenován kapitánem USS Enterprise a setkává se s Pikem, jenž byl povýšen na flotilního kapitána (viz epizoda TOS The Menagerie).

Enterprise: The First Adventure (román) (květen) Spock je jmenován již stálým prvním důstojníkem na Enterprise, dále se k posádce přidávají: kapitán Kirk, major Gary Mitchell, dr. McCoy, poručík Sulu a operační důstojník Janice Randová. Kadet-podporučík Pavel Chekov je dočasně přidělen k posádce na praxi z Akademie. USS Enterprise se poprvé pod velením kapitána Kirka vydává na testovací plavbu.
Captain's Table 6: Where Sea Meets Sky (román) Pike se rozhodne zanechat práce za psacím stolem a začíná trénovat kadety na lodích třídy J.

Planeta Ingraham B je napadena stejnými parazitickými tvory, kteří později zdecimují populaci na planetě Deneva včetně Kirkova bratra George a jeho ženy. Přežije pouze Kirkův synovec Peter (viz epizoda TOS Operation: Annihilate!).

Nehoda na palubě staré vesmírné lodi třídy J má za následek smrt několika kadetů Hvězdné flotily. Ztráty by byly daleko větší nebýt obětavého zákroku kapitána Pikea, který byl při záchraně kadetů vážně zraněn. V důsledku těchto zranění bude v budoucnu odkázán na pohyblivé křeslo (viz epizoda TOS The Menagerie).

(srpen) Enterprise se znovu setkává s rasou Tralmanii (k prvnímu kontaktu s touto rasou došlo v roce 2248) (viz komiks All Those Years Ago).

(srpen) K posádce Enterprise se přidávají dr. Elizabeth Dehnerová, psychiatrička studující reakce posádky ve vypjatých situacích, a sestra Christine Chapelová.

(srpen) Enterprise se u Tally střetává s Klingony (viz komiks Uhura's Story).

(srpen) Dr. McCoy na čas odchází a nahrazuje ho dr. Mark Piper, Sulu je dočasně převelen k vědecké sekci (viz epizoda TOS Where No Man Has Gone Before).

Prisoners (DC Comics ST vol. 2) (září)
Strangers from the Sky: The Planet That Wasn't There (román) (září)
2262 (2265)
TOS Where No Man Has Gone Before (říjen) USS Enterprise prostupuje bariérou na okraji galaxie. Dva členové posádky díky tomu získávají mocné psychické schopnosti a musí být kvůli ochraně lodi a posádky zabiti. V roce 2370 vychází najevo, že v této události měl prsty Q (viz román Q-Squared).
2262
My Brother's Keeper (romány)

- Book 1: Republic

- Book 2: Constitution

- Book 3: Enterprise

Gary (DC Comics ST vol. 2) (říjen)

(říjen) Částečně jsou změněny uniformy Hvězdné flotily. Dr. McCoy se vrací na Enterprise a dr. Piper odchází do důchodu. Sulu se taktéž vrací na své místo kormidelníka.

The Planet of No Return (Gold Key Comics) (říjen)
The Devil's Isle of Space (Gold Key Comics) (říjen)
USS Enterprise se střetává s rasami Anjiri a Nykkus (viz román Captain's Table 1: War Dragons).
Invasion of the City Builders (Gold Key Comics) (říjen)
The Peril of Planet Quick Change (Gold Key Comics) (listopad)

(listopad) Flotilní kapitán Christopher Pike a Audrid Dax jsou členy výzkumného týmu, který v kometě objevuje zlomyslné parazitické bytosti podobné symbiontům Trillů. Pike respektuje tradici Trillů, kteří o svých vztazích se symbionty s cizinci nemluví. Proto je tato informace Hvězdnou flotilou klasifikována jako velice tajná "pouze pro nejvyšší nouzi". Když tři trillské lodě onu kometu zničily, je tato událost "pohřbena" (viz román Audrid: Sins of the Mother). Tito zlomyslní parazité se znovu objeví přibližně za 100 let a pokusí se převzít vládu nad Hvězdnou flotilou a Federací (viz epizoda TNG Conspiracy).

The Ghost Planet (Gold Key Comics) (listopad)
When Planets Collide (Gold Key Comics) (listopad)
The Woodoo Planet (Gold Key Comics) (listopad)
The Youth Trap (Gold Key Comics) (prosinec)
The Legacy of Lazarus (Gold Key Comics) (prosinec)
Sceptre of the Sun (Gold Key Comics) (prosinec) Enterprise se setkává s potomky uprchlíků Eugenických válek z roku 1997.
The Enterprise Mutiny (Gold Key Comics) (prosinec)
2263
The Cosmic Cavemen (Gold Key Comics) (leden)
The Hijacked Planet (Gold Key Comics) (leden)
The Haunted Asteroid (Gold Key Comics) (leden)
A World Gone Mad (Gold Key Comics) (leden)
Siege in Superspace (Gold Key Comics) (únor)
The Trial of Captain Kirk (Gold Key Comics) (únor)
Dwarf Planet (Gold Key Comics) (únor)
Ice Journey (Gold Key Comics) (únor)
The Mimicking Menace (Gold Key Comics) (březen)
Death of a Star (Gold Key Comics) (březen)
The Animal People (Gold Key Comics) (březen)
The Psychocrystals (Gold Key Comics) (březen)

Několik žen na planetě Rigel IV je brutálně zavražděno neznámým přistěhovalcem, mezi obyvateli známým pod jménem Kesla. Později je zjištěno, že jde o stejnou energetickou bytost, která je odpovědná za podobné vraždy na planetě Argelius II o rok později (viz epizoda TOS Wolf in the Fold).

Prophet of Peace (Gold Key Comics) (duben)
Furlough to Fury (Gold Key Comics) (duben) Dozvídáme se, že druhá dcera dr. McCoye, Barbara McCoyová, je profesorem na Ureyské universitě na Zemi.
The Evictors (Gold Key Comics) (duben)
World Against Time (Gold Key Comics) (duben)

(květen) Dr. Simon Van Gelder je přidělen do trestanecké kolonie na Tantalu V jako styčný ředitel (viz epizoda TOS Dagger of the Mind).

The World beneath the Waves (Gold Key Comics) (květen) Dr. Barbara McCoyová je přidělena Hvězdnou flotilou k posádce Enterprise na speciální misi jako xenobiolog.
Prince Traitor (Gold Key Comics) (květen)
Mr. Oracle (Gold Key Comics) (květen)
Planet of No Life (Gold Key Comics) (květen) (pokračovíní komiksu The Evictors)
A World Against Itself (Gold Key Comics) (červen)
Spore of the Devil (Gold Key Comics) (červen)
The Brain-Damaged Planet (Gold Key Comics) (červen)
To Err is Vulcan (Gold Key Comics) (červen)
The Truth Machine (román) (červenec)
The Prisoner of Vega (román) (červenec)
Shadow Lord (román) (červenec)

(srpen) Po testovacím provozu se USS Enterprise vrací k Zemi, aby prošla opravami a byla připravena na další pětiletou výzkumnou misi, poprvé pod velením kapitána Kirka (čtvrtá v historii lodi) - (1. 8. 2263 - 31. 7. 2268).

(srpen) Pavel Chekov úspěšně končí studia na Akademii Hvězdné flotily a je natrvalo přidělen na USS Enterprise (viz román No Compromise).

(srpen) Vesmírná loď vezoucí návštěvníky z planety Ingraham B na planetu Deneva převáží taktéž smrtelně nebezpečnou parazitickou životní formu, která již před rokem způsobila hromadné šílenství na Ingrahamu B (viz epizoda TOS Operation: Annihilate!).

2263 (2266)
TOS The Corbomite Maneuver (září) USS Enterprise se setkává s lodí První federace Fesarius. Přes počáteční zdrženlivost jsou nakonec mezi oběma kulturami navázány přátelské vztahy.
TOS Mudd's Women (září) Enterprise se poprvé setkává s Harcourtem Fentonem Muddem. Navštěvuje důlní kolonii na Rigelu XII, v níž se těží lithiové krystaly (později Genem Roddenberrym změněny na dilithiové).
TOS The Enemy Within (září)
2263

Počátek snahy Klingonů ovlivnit politickou situaci na planetě Tyree dodávkami zbraní nezkušeným obyvatelům (viz epizoda TOS A Private Little War).

2263 (2266)
TOS The Man Trap (září) Posádka Enterprise je nucena zabít posledního obyvatele planety M113.
TOS The Naked Time (září) Posádka Enterprise se setkává s infekcí, kterou nazve podle planety jejího výskytu virus Psi 2000 (později známou jako Tsiolkovského infekce - viz epizoda TNG The Naked Now).
2263
The Janus Gate Book 1: Present Tense, Book 2: Future Imperfect, Book 3: Past Prologue (romány) (září) Odehrávají se v průběhu tří ztracených dnů od The Naked Time. Po vypršení oněch tří dnů se Enterprise znovu spojí se svou dočasnou kopií a posádka má z těchto dnů pouze povrchní vzpomínky.

Charles Evans je zachráněn posádkou vědecké lodi Antares pod velením kapitána Ramarta z planety Thasus.

2263 (2266)
TOS Charlie X (říjen) První kontakt s Thasiany.
2263
The Brave and the Bold - Part 1: The First Artifact (román) (říjen)
2263 (2266)
TOS Balance of Terror (říjen) Pozemšťané poprvé vidí, jak vypadají Romulané. První střetnutí s Romulany od konce tzv. romulanských válek v roce 2160.
2263
Errand of Vengeance Book 1: The Edge of the Sword, Book 2: Killing Blow, Book 3: River of Blood (román) (říjen) Koloth je povýšen na kapitána. Doktor M'Benga se na časově omezenou dobu připojuje k Enterprise jako lékařský pozorovatel.
2263 (2266)
TOS What Are Little Girls Made of? (říjen) Posádka Enterprise zabránila infiltraci vysokých kruhů Spojené federace planet androidy z planety Exo III. Hlavní sestrou na Enterprise se stává Christine Chapelová.
TOS Dagger of the Mind (říjen) Návštěva trestanecké kolonie na Tantalu V s ústavní léčbou duševně nemocných vězňů.
2263
USS Enterprise při hvězdném mapování objevuje sedm planet v hvězdné soustavě L-370 (viz epizoda TOS The Doomsday Machine).
2263 (2266)
TOS Miri (říjen) Enterprise objeví planetu s kolonií založenou pozemšťany, jejímiž jedinými obyvateli jsou děti postižené následky experimentů s dlouhověkostí.
2263

Úřady Federace vysílají tým sociologů, aby pomohl dětem na planetě, z níž pochází Miri (viz epizoda TOS Miri).

Horníci na planetě Janus VI rozšiřují těžbu v podzemí o další úroveň, protože se snaží objevit další ložisko pergia (viz epizoda TOS The Devil in the Dark).

USS Enterprise přilétá na planetu Q přivolána vědcem dr. Thomasem Leightonem, aby prověřila zprávy o novém způsobu výroby syntetické potravy. Dr. Leighton doufal, že tento objev ukončí nebezpečí hladomoru na planetě Cygnia Minor, kde se nachází jedna z kolonií Země (viz epizoda TOS The Conscience of the King).
2263 (2266)
TOS The Conscience of the King (listopad) Vedoucí shakespearovského souboru je odhalen jako Kodos Kat, který před dvaceti lety spáchal hrůzný zločin proti lidskosti na Tauru IV.
2263
A Private Anecdote (povídka - Strange New Worlds - ST)

Vážná epidemie ohrožuje obyvatele kolonie Nová Paříž. USS Enterprise je pověřena transportem zdravotnického vybavení na planetu Makus III, odkud bude dopraveno do kolonií (viz epizoda TOS The Galileo Seven).

2263 (2267)
TOS The Galileo Seven (listopad) Enterprise zkoumá Murasaki-312 (fenomén podobný kvasaru). Raketoplán Galileo je nucen přistát na planetě Taurus II, kde učiní první kontakt s nebezpečnými primitivními obyvateli.
TOS Court-Martial (listopad)
TOS The Menagerie 1, 2 Enterprise odváží Christophera Pikea, druhého kapitána lodi, na Talos IV, aby tam dožil zbytek svého života v iluzích, které Talosiané umějí vyvolat. Přestože tímto jednáním porušil Spock Nařízení Flotily č. 7, není nakonec postaven před vojenský soud.
TOS Shore Leave (listopad)
TOS The Squire of Gothos (listopad) Posádka Enterprise se setkává s Trelanem, dětským členem Q Kontinua (viz román Q-Squared).
2263

(prosinec) Šest měsíců po ukončení studia a převelení na Enterprise je podporučík Pavel Chekov povýšen k navigaci a přidělen k můstkové posádce. Enterprise jako první vesmírná loď navštěvuje sektor Mariotian (viz komiks No Compromise).

The Modala Imperative (DC Comics mini-series) (prosinec) Jako lékařský pozorovatel nastupuje dočasně na palubu dr. M'Benga.

Díky laskavé pomoci mimozemského časoprostorového transportéru je kapitán Jean-Luc Picard transportován z roku 2370 do minulosti na planetu Cetus III, čtyři dny před útokem plazovitých Gornů (viz román Requiem a epizoda TOS Arena).

2263 (2267)
TOS Arena (prosinec) Posádka Enterprise učinila první kontakt s Gorny a Metrony.
TOS The Alternative Factor (prosinec) Náš vesmír je ohrožen pronikáním alternativní reality. Enterprise asistuje při jeho záchraně.
TOS Tomorrow is Yeaterday (prosinec) Po střetu s černou hvězdou se celá loď dostane zhruba 200 let do minulosti. Působení silné gravitace k cestě časem využijí později, v roce 2285, při krizi s mimozemskou sondou pátrající na Zemi po velrybách (viz film Star Trek: The Voyage Home).
2263
Vicious Circle (DC Comics ST vol. 1)
Web of the Romulans (román) (prosinec)

(prosinec) Kirk se střetává s komandérem Kolothem z klingonské rasy Kamorh'dag (kříženci pozemšťanů a Klingonů) při incidentu známém jako Xixobrakský skvostný červ (Jewelworm) (viz román Spock Must Die!).

2264 (2267)
TOS The Return of the Archons (leden) Posádka Enterprise nachází potomky posádky USS Archon, která ztroskotala na planetě Beta III v roce 2167.
TOS A Taste of Armageddon (leden) Posádka Enterprise přispívá k řešení vleklého válečného konfliktu mezi planetami Vendikar a Eminiar VII.
TOS Space Seed (leden) Posádka Enterprise zachrání Khana Nooniena Singha a skupinu geneticky zdokonalených lidí, kteří unikli ze Země po Eugenických válkách v roce 1997 na hibernační lodi Botany Bay. Po krátkém pobytu na lodi je vysadí na Ceti Alpha V, odkud se jim podaří uniknout v roce 2285 na USS Grissom (viz film Star Trek II: The Wrath of Khan).
TOS This Side of Paradise (leden) Posádka Enterprise přesvědčuje Sandovalovu kolonii existující na Omicron Ceti III od roku 2261, která přežila ve smrtelném Bertholodově záření díky místní flóře, že se musí přemístit.
TOS The Devil in the Dark (leden) První a úspěšný kontakt s Hortou, silikonovou formou života na Janus VI.
TOS Errand of Mercy (leden) Pod tlakem Organianců vzniká Pax Organia - mírová smlouva mezi Klingony a Pozemšťany.
2264
The Disinherited (román) (únor) Doktor M'Benga je stále na palubě Enterprise jako lékařský pozorovatel.
2264 (2267)
TOS The City on the Edge of Forever (únor) Objevení Strážce věčnosti.
2264
Triptych (povídka - Strange New Worlds - ST) (po čas epizody TOS The City on the Edge of Forever) (únor)
Final Frontier (román) (únor)

(únor) Narození Tuvoka na Vulkanu (viz epizoda VOY Flashback).

Double, Double (román) (únor) (navazuje na epizodu TOS What Are Little Girls Made of?)
2264 (2267)
TOS Operation: Annihilate! (březen) Posádka Enterprise zneškodní velmi nebezpečné parazitické bytosti, které se dostaly na Denevu z Ingrahamu B, kde zdecimovaly populaci v roce 2262. Na Denevě jim spolu s mnoha obyvateli podlehli Kirkův bratr George a jeho žena.
2264
The Brain Shockers (Gold Key Comics) (březen)
The Flight of Buccaneer (Gold Key Comics) (březen)
Dark Traveler (Gold Key Comics) (březen)
Museum at the End of Time (Gold Key Comics) (duben)
Day of the Inquisitors (Gold Key Comics) (duben) Zničení druhého raketoplánu Galileo.
The Mummies of Heitius VII (Gold Key Comics) (duben) Podporučík Chekov je dočasně převelen do sekce bezpečnosti kvůli speciálnímu výcviku.
Child's Play 1 (Gold Key Comics) (duben)
The Perfect Dream (Gold Key Comics) (duben)
The Final Truth (Gold Key Comics) (květen)
The Choice 1 (Gold Key Comics) (květen)
A Bomb in Time (Gold Key Comics) (květen)
One of Our Captains Is Missing (Gold Key Comics) (květen)
Destination Annihilation (Gold Key Comics) (květen)
And a Child Shall Lead Them (Gold Key Comics) (červen)
What Fools These Mortals Be (Gold Key Comics) (červen)
No Time Like the Past (Gold Key Comics) (červen)
The Empire Man (Gold Key Comics) (červen)
2264 (2267)
TOS Catspaw (červen)
TOS Metamorphosis (červenec) Posádka Enterprise celkem náhodně objevila živého a zdravého Zeframa Cochrana, který zmizel se svou vesmírnou lodí v roce 2117. Na jeho žádost drží místo jeho pobytu v utajení. Učinila první kontakt s energetickou bytostí říkající si Společenstvo.
TOS Friday's Child (červenec) Narození Leonarda Jamese Akaara, budoucího vůdce Deseti rodů (High Teer) na Capelle IV. Jména Leonard a James dostal po důstojnících Flotily, kteří zachránili jeho matku Eleen.
TOS Who Mourns for Adonais? (červenec) Posádka Enterprise se setkává s bytostí, jejíž rasa kdysi na Zemi vystupovala v roli řeckých bohů.
TOS Amok Time (červenec) Spock prožívá svůj první pon-farr. Z popudu T'Pring, s níž si byli vzájemně zaslíbeni v roce 2237, je jejich zaslíbení zrušeno.
TOS The Doomsday Machine (červenec) Komodor Decker zneškodňuje na palubě USS Constellation za cenu svého života a lodi gigantického ""požírače planet"". Je možné, že požírač byl stvořen Ochránci (Preservers) (viz epizoda TOS The Paradise Syndrome) jako zbraň proti Borgům (viz román Vendetta).
2264
Gemini (román) (červenec) V románu vystupuje synovec kapitána Kirka Peter.

Znovu se objevují neznámí cizinci "critters" a napadají dvě romulanské lodě. Na pomoc přichází Enterprise a Kirk se znovu setkává s T'Cel, nyní již komandérem (viz kreslený román Dept of Honor).

Hlavní inženýr Montgomery Scott je zraněn při explozi na palubě USS Enterprise (viz epizoda TOS Wolf in the Fold).

2264 (2267)
TOS Wolf in the Fold (srpen) Nehmotná bytost známá z pozemské minulosti jako Jack Rozparovač zavraždila na planetě Argelius II několik žen. Z vražd byl neprávem obviněn Scotty. Vyšetřováním se zjišťuje, že ke stejné sérii vražd došlo na Rigelu IV v roce 2263.
2264

Čtyři planety Malurianské soustavy jsou napadeny neznámou látkou. Více než 4 milióny lidí jsou zabity, včetně členů vědeckého týmu Federace vedeného dr. Manwayem (viz epizoda TOS The Changeling).

2264 (2267)
TOS The Changeling (srpen) Kirk a Spock úspěšně zneškodňují sondu Nomad vypuštěnou v roce 2002 ze Země. V jejím programování došlo po srážce s mimozemskou sondou k vážné chybě a ničila život na planetách ve snaze sterilizovat nedokonalé formy života.
2264

Federačníí výzkumná stanice na planetě Miranda II je uvedena do chodu. Má za úkol studovat nedalekou hvězdu, u které se očekává, že se za šest měsíců stane novou. Součástí personálu stanice jsou i dr. Linke a Ozaba (viz epizoda TOS The Empath).

2264 (2267)
TOS The Apple (srpen) Zničením počítače Vaal na Gamma Trianguli VI umožňuje Enterprise přirozený další vývoj tamního obyvatelstva.
2264

Kirk se "vzdává" císaři MacMurrayovi (viz román The Galactic Whirlpool).

Několik týdnů po událostech líčených v epizodě Who Mourns for Adonais? navštěvuje Enterprise na jeden den Beta Nirobi II, zemědělskou kolonii (viz komiks Retrospect).

2264 (2267)
TOS Mirror, Mirror (září) První setkání se zrcadlovým vesmírem vinou iontové bouře při misi na planetě Halkan. S tímto zrcadlovým vesmírem budou mít lidé četné kontakty v druhé polovině 24. století (viz seriál Star Trek: Deep Space Nine).
2264
Fragile Glass (kreslený román) (září) Odehrává se pouze v zrcadlovém vesmíru.
USS Enterprise je pověřena úkolem přepravit komodora Stockera na hvězdnou základnu 10 (viz epizoda TOS The Deadly Years).
2264 (2267)
TOS The Deadly Years Kirk, Spock, McCoy a Scotty jsou vystaveni radiaci na planetě Gama Hydra IV a začínají mimořádně rychle stárnout. Obětí radiace se stává dr. Wallaceová, s níž měl kapitán Kirk romantický vztah v roce 2261.
TOS I, Mudd (září)
2264
The Galactic Whirpool (román) (před epizodou TOS The Trouble with Tribbles)
USS Enterprise je přivolána na stanici K-7 v hlubokém vesmíru tísňovým voláním s nejvyšší prioritou. V celém kvadrantu je vyhlášen obranný poplach (viz epizoda TOS The Trouble with Tribbles).
2264 (2267)
TOS The Trouble with Tribbles (září) Enterprise zůstává na vesmírné stanici K-7, aby střežila nový typ obilí. Obchodník Cyrano Jones seznamuje posádku s tribbly. (Tribbly však choval už doktor Phlox na Enterprise NX-01 v roce 2153 jako krmení pro svá zvířata, viz epizoda ENT The Breach.) Posádka USS Enterprise odhalí spiknutí Klingonů k získání práv k výstavbě na Shermanově planetě. V utajení jim při tom pomáhá posádka USS Defiant, která byla bajorským orbem času vržena do minulosti z roku 2373 (viz epizoda DS9 Trials and Tribble-ations).
2264
Missed (povídka - Strange New Worlds - ST) (ihned po epizodě TOS The Trouble with Tribbles)
The Avenger (povídka - Enterprise Logs) (říjen)
2264 (2267)
TOS Bread and Circuses (září) Posádka Enterprise nachází opuštěnou loď SS Beagle na orbitě kolem planety 892-IV.
2264
Mission to Horatius (román)

Posádka USS Enterprise vyzvedává 114 vysokých úředníků, mezi nimi 32 velvyslanců, aby je dopravila na konferenci konajicí se na neutrálním planetoidu Babel (viz epizoda TOS Journey to Babel).

Velvyslanec Sarek z Vulkanu utrpěl slabý srdeční záchvat - jeho druhý (viz epizoda TOS Journey to Babel).

2264 (2267)
TOS Journey to Babel Enterprise převáží delegáty na konferenci Federace. První zmínka o Orioncích.
2264

Coridan je přijat do Federace (viz epizoda TNG Sarek).

Federation (román) (ihned po Journey to Babel a krátce před A Private Little War)
2264 (2267)
TOS A Private Little War Posádka Enterprise se zaplete do občanské války na Neuralu a musí ozbrojit kmen starého Kirkova přítele, aby udržela rovnováhu moci s kmenem, který Klingoni vyzbrojují od roku 2263.
2264
Ni Varr (povídka - The New Voyages) (ihned po A Private Little War)
USS Enterprise dostává za úkol provést běžnou kontrolu automatických komunikačních zařízeni na planetoidu Gamma II (viz epizoda TOS The Gamesters of Triskelion).
2264 (2268)
TOS The Gamesters of Triskelion (říjen)
TOS Obsession (říjen) Spock ničí Vampírský oblak - plynné stvoření, které před jedenácti lety zabilo Kirkova velícího důstojníka, kapitána USS Farragut Garrovicka.
2264
USS Enterprise pokračuje k místu setkání s USS Yorktown, aby přebrala zásilku vakcín, které posléze dopraví do kolonie na planetě Theta VII, kde je nutně potřebují (viz epizoda TOS Obsession).

Prostorem Federace putuje gigantická amébovitá bytost. Zničila Vesmírnou základnu 6 a vulkanskou vědeckou vesmírnou loď Intrepid (viz epizoda TOS The Immunity Syndrome).

2264 (2268)
TOS The Immunity Syndrome (říjen) Spock zneškodnil nebezpečnou vesmírnou amébu.
2264
Planet of Judgment (román) (ihned po The Immunity Syndrome) Federace se dozvídá o hrozbě planety Irapina, která se má přiblížit za 1000 let.

Hvězdná flotila zachytí nouzový signál lodi Horizon vyslaný v roce 2168 normálním prostorem po její návštěvě Sigma Iotia II (viz epizoda TOS A Piece of the Action).

2264 (2268)
TOS A Piece of the Action (říjen) Posádka Enterprise zjišťuje na planetě Iotia, že jako vzor pro vývoj tamní společnosti v posledních 100 letech sloužila kniha o gangsterech z Chicaga v letech 1930, kterou na planetu přivezla loď Federace Horizon.
TOS By Any Other Name (říjen) První kontakt s rasou pocházející mimo naši galaxii, s Kelvany z galaxie Andromeda.
TOS Return to Tomorrow (říjen)
TOS Patterns of Force (listopad) Při rutinní návštěvě planety Ekos, na níž pobýval kulturní pozorovatel Federace, posádka Enterprise zjišťuje, že společnost je utvářena podle vzoru nacistického Německa.
TOS The Ultimate Computer (prosinec) Enterprise je upravena pro otestování nového počítače M-5 obsahujícího mozkové vzorce svého tvůrce, dr. Richarda Daystroma, který má umožnit fungování lodi bez posádky. Při cvičení však M-5 začíná naostro útočit na ostatní lodě a zničí USS Excalibur. Hvězdná flotila se proto rozhodne v experimentu dále nepokračovat.
TOS The Omega Glory (listopad) Posádka Enterprise nachází na orbitě planety Omega IV prázdnou vesmírnou loď Exeter a na povrchu planety zjišťuje, že kapitán Exeteru poskytl moderní zbraně rase Kohmů bojujících s rasou Yangů.
TOS Assignment: Earth (listopad) Enterprise cestuje zpět časem do roku 1968, kde Kirk a Spock pomáhají Garymu Sevenovi odvrátit nukleární krizi.
TOS Spectre of the Gun (listopad) První kontakt s Melkotiany.
TOS Elaan of Troyius (listopad) Ukončení nepřátelství mezi planetami Elas a Troiyus ve hvězdné soustavě Tellun.
TOS The Paradise Syndrome (listopad) Enterprise objevuje první planetu Ochránců (Preservers), což je prastará civilizace, která zachraňovala ohrožené kultury a přemísťovala je na vzdálené světy. Obelisk na této planetě přímo spojuje zdejší přítomnost amerických Indiánů právě s Ochránci. Kirk pod vlivem obelisku této dávné rasy ztrácí paměť a žení se s Miramanee, podle níž je později tato planeta pojmenována (viz román Here There Be Dragons).
TOS The Enterprise Incident (prosinec) Kirk a Spock úspěšně infiltrují romulanskou loď a ukradnou maskovací zařízení. Zjištěním, že Romulané používají loď vyrobenou Klingony, se potvrzuje doměnka o alianci mezi oběma říšemi.
2265

Láhev šampaňského Dom Perignon z tohoto ročníku bude použita při křtu USS Enterprise-B v roce 2293 (viz film Star Trek: Generations).

The Argon Affair (DC Comics ST vol. 1)
2265 (2268)
TOS And the Children Shall Lead (leden) Enterprise málem unese skupina dětí, jejichž rodiče, členové Starnesovy expedice na planetě Triacus, spáchali sebevraždu. Děti jsou ovládány energetickou bytostí Gorganem.
2265

Ti ze Starnesovy expedice, kteří přežili tragédii na planetě Triacus, jsou dopraveni na hvězdnou základnu 4 (viz epizoda TOS And the Children Shall Lead).

2265 (2268)
TOS Spock's Brain (leden)
TOS Is There in Truth No Beauty? (únor) Lawrence Marvick, dřívější hlavní inženýr warp motorů na Enterprise, umírá poté, co se podíval na medusanského ambasadora Kollose přímo.
TOS The Empath (únor) Exploze hvězdy Minaranské soustavy v novu. Vyspělá rasa Vianů zachránila Minarany, obyvatele obydlené planety.
2265

V neprobádaném území poblíž hranic s tholianským územím se beze stopy ztrácí hvězdná loď Defiant (viz epizoda TOS The Tholian Web).

2265 (2268)
TOS The Tholian Web Další kontakt s Tholiany. Na hranicích tholianského prostoru se ztrácí USS Defiant.
2265
Section 31: Cloak (román) (krátce před For the World Is Hollow and I Have Touched the Sky)

U dr. McCoye je diagnostikována xeno-polycythemia, vzácná porucha krve, na kterou doposud neexistuje lék. Jeho stav je beznadějný (viz epizoda TOS For the World Is Hollow and I Have Touched the Sky).

2265 (2268)
TOS For the World Is Hollow and I Have Touched the Sky Kirk a výsadkový tým doprovází smrtelně nemocného dr. McCoye na Yonadu, asteroid/vesmírnou loď Fabriniů, která musí změnit kurz, aby se nesrazila s hustě obydlenou planetou Federace.
2265
USS Enterprise zachytí nouzové volání z kolonie na planetě Beta XIIA. Totožný signál obdrží i klingonský válečný křižník pod velením komandéra Kanga. Později se toto volání ukáže jako zmanipulované (viz epizoda TOS Day of the Dove).
2265 (2268)
TOS Day of the Dove (únor) Jedno z mála setkání pozemšťanů a Klingonů, které v této době vyústilo ve spolupráci.
TOS Plato's Stepchildren (únor) Posádka Enterprise činí první kontakt s vyspělou rasou Platóňanů s telekinetickými schopnostmi.
2265

Kapitán Kirk informuje Hvězdnou flotilu o Platóňanech a jejich neobvyklých telekinetických schopnostech. Dále doporučuje ostatním lodím přijmout před návštěvou této planety patřičná opatření (viz epizoda TOS Plato's Stepchildren).

The Tears of the Singers (román)
The Name of the Cat (povídka - Strange New Worlds - st) (druhá část příběhu se odehrává v roce 2370, kdy je McCoyovi 144 let).
2265 (2268)
TOS Wink of an Eye (březen) Posádka Enterprise kontaktuje Scalosany, rasu žijící ve zrychleném čase.
2265

(březen) Scotty se setkává s Virgilem Brahmsem, vynálezcem warp akcelerátoru a dědečkem konstruktérky lodí třídy Galaxy dr. Leah Brahmsové (viz román None but the Brave).

Spock Must Die! (román) (březen) Na počátku druhé klingonské války je Kor povýšen na admirála. Organianci však vytvoří časový warp a zabrání tak válce i okolnostem, které k ní vedly.
2265 (2268)
TOS That Which Survives (březen) Zničením počítače a holografické projekce Losiry definitivně zaniká rasa Kalandanů.
2265
Gateways Book 1: One Small Step / Book 7: One Gigant Leap (román) (ihned po That Which Survives)

Z hvězdné základny 4 je ukraden raketoplán. Později je zloděj identifikován jako Lokai - uprchlík z planety Cheron (viz epizoda TOS Let That Be Your Last Battlefield).

Bakteriální infekce ohrožuje život na celé planetě Ariannus, která je důležitým obchodním uzlem. USS Enterprise má za úkol provést dekontaminaci s použitím techniky postřiku z oběžné dráhy (viz epizoda TOS Let That Be Your Last Battlefield).

2265 (2268)
TOS Let That Be Your Last Battlefield (březen) Neúspěch při pokusu smířit obě "rasy" Cheroňanů.
TOS Whom Gods Destroy (březen) Garth, zločinný šílenec z planety Elba II, zajme Kirka a pokusí se převzít vládu nad Enterprise a stát se pánem vesmíru.
2265

Vláda planety Gideon souhlasí s omezeným diplomatickým kontaktem se zástupci Federace. Zdrženlivý přístup je způsoben tradičním silným izolacionismem obyvatel planety. Zvažuje se případný vstup planety Gideon do Federace (viz epizoda TOS The Mark of Gideon).

2265 (2268)
TOS The Mark of Gideon (duben) Obyvatelé planety Gideon, která jedná o vstup do Federace, hodlají řešit přelidněnost své planety získáním smrtelné choroby.
2265

Domovská planeta El-Aurianů je zničena Borgy (viz epizoda TNG Q Who?).

2265 (2269)
TOS The Lights of Zetar (duben) Zničení archivu na Memory Alpha Zetariany.
2265

Poručík Mira Romaine se vrací na Memory Alpha, aby pomohla se znovuvybudováním zničeného archivu kulturní historie a vědeckých poznatků Federace (viz epizoda TOS The Lights of Zetar).

Planetu Merak II zachvacuje botanický mor, který ohrožuje veškerou vegetaci. Jediná známá léčba vyžaduje velké množství vzácného minerálu zenite vyskytujícího se na planetě Ardana (viz epizoda TOS The Cloud Minders).

2265 (2269)
TOS The Cloud Minders (duben) Návštěva oblačného města Stratos na planetě Ardana a první kontakt s Ardaňany. Stratos je jedním ze zázraků stvořených díky pokročilé antigravitační technologii.
2265
USS Enterprise pokračuje k planetě Merak II, aby doručila zenite k léčbě botanického moru (viz epizoda TOS The Cloud Minders).
2265 (2269)
TOS The Way to Eden (duben) Enterprise unese skupina odpadlých hippies, kteří odvrhli moderní způsob života a hledají mystickou planetu Eden.
2265
The Quick and the Dead (povídka - Strange New Worlds - TOS) (duben)

Na Enterprise propuká vážná epidemie rigelianské horečky. Enterprise zamíří k planetě Holberg 917-G v systému Omega, aby získala ryetalyn nutný k léčbě epidemie (viz epizoda TOS Requiem for Methuselah).

2265 (2269)
TOS Requiem for Methuselah (duben) Posádka Enterprise se setkává s Flintem, téměř nesmrtelným mužem žijícím dříve několik tisíc let pod mnoha různými identitami na Zemi. Flint se snaží zkonstruovat dokonalou ženu - androida Raynu Kapec.
TOS The Savage Curtain (květen) První setkání lodě Federace s Excalbiany.
Enterprise míří do soustavy hvězdy Beta Niobe, která se má v průběhu několika hodin proměnit v novu, ve snaze varovat obyvatelstvo planety Sarpeidon (viz epizoda TOS All Our Yesterdays).
TOS All Our Yesterdays (květen) Kirk, Spock a McCoy projdou atavachronem Sarpeidoňanů, kteří jím unikli před explozí Beta Niobe do minulosti. Spock v minulosti naváže vztah se Zarabeth. Jejich syn Zar se narodil v roce 2736 př.n.l. (viz román Yesterday's Son).
2265
USS Enterprise zachytí nouzový signál od týmu archeologů Federace, kteří zkoumají ruiny na planetě Camus II. Enterprise, která mířila k Beta Aurigae, místu setkání s USS Potěmkin, mění kurz ke Camus II (viz epizoda TOS Turnabout Intruder).
2265 (2269)
TOS Turnabout Intruder
2265
Across the Universe (román) (květen)
Intersection Point (povídka - The New Voyages) (květen)
The Enchanted Pool (povídka - The New Voyages) (červen)
The Face on the Barroom Floor (povídka - The New Voyages) (červen)
The Winged Dreamers (povídka - The New Voyages) (červen)
Mind-Sifter (povídka - The New Voyages) (před Yesterday's SonYesteryear) Za použití Strážce věčnosti zabrání Kirk svému vlastnímu únosu Klingonem Korem a události této epizody se nikdy nestanou. Strážce poté povolí vědeckému týmu s nejvyšším utajením zůstat v jeho blízkosti a provádět historický výzkum.
Mudd in Your Eye (román) (červen, po A Taste of ArmageddonI Mudd)
This Tree Bears Bitter Fruit (Gold Key Comics) (červen, po The Lights of Zetar)
Sport of Knaves (Gold Key Comics) (červenec)

(červenec) Poručík M'Ress, příslušnice kočkovité rasy Caitianů, se přidává k posádce Enterprise jako druhý komunikační důstojník. Poručík Arex je povýšen na druhého navigátora.

Passage to Moauv (nahrávka) (červenec)
In Vino Veritas (nahrávka) (červenec)
The Crier in Emptiness (nahrávka) (červenec)
The Time Stealer (nahrávka) (červenec)
To Starve a Fleaver (nahrávka) (srpen)
The Logistics of Stampede (nahrávka) (srpen)
A Mirror for Futility (nahrávka) (srpen)
The Man Who Trained Meteors (nahrávka) (srpen)
The Robot Masters (nahrávka) (srpen)
Dinosaur Planet (nahrávka) (září)
The Human Factor (nahrávka) (září)
Snake Pit! (povídka - The New Voyages) (září)
The Patient Parasites (povídka - The New Voyages) (září)
In the Maze (povídka - The New Voyages) (září)
Cave-In (povídka - The New Voyages) (říjen)
Marginal Existence (povídka - The New Voyages) (říjen)
The Sleeping God (povídka - The New Voyages) (říjen)
Yesterday's Son (román) (říjen) Pokračování All Our Yesterdays. Romulanský komander Tal chce pomstít svou bývalou velitelku, která přišla o čest, když jí bylo odcizeno maskovací zařízení (viz epizoda TOS The Enterprise Incident). Krize je vyřešena za pomoci Spockova syna Zara.

Poručík Arex se dočasně stává hlavním navigátorem, zatímco praporčík Chekov je pověřen speciální misí.

TAS The Survivor (prosinec) USS Enterprise v domnění, že zachránila 5 let pohřešovaného Cartera Winstona (viz román The Final Reflection), občana Federace, poznává rasu Vendorianů. Vendoriané jsou allasomorfní bytosti, tj. měňavci, jako např. obyvatelé Daledu IV (viz epizoda TNG The Dauphin) nebo Foundeři z kvadrantu Gama (viz seriál Star Trek: Deep Space Nine).
TAS The Lorelei Signal (prosinec) Kontakt s rasou krásných žen, které odčerpávají energii mužských členů posádek lodí, které se jim podařilo nalákat na svoji planetu.
2267
How Much for Just the Planet? (román) (březen)
The Great Starship Race (román) (březen)
Renegade (román) (duben)
Garth of Izar (román) (květen)
The Starless World (román) (květen) Druhá cesta Enterprise ke galaktickému jádru.
The Unforgiven (WildStorm Comics - speciál) (červen)
First Frontier (román) (červen)
Star Trex (kreslený román) (červenec) Enterprise se vrací k Delta Veze (viz epizoda TOS Where No Man Has Gone Before) a setkává se se znovuoživeným Garym Mitchellem a se skupinou X-Menů, lidí-mutantů z alternativního vesmíru.
A Warp in Space (Gold Key Comics) (červenec)
The Badlands, Book One (román) (červenec)
The Chosen (DC Comics ST vol. 2) (srpen)
Dying of the Light (Marvel Comics - Unlimited) (srpen)
Message in a Bottle (Marvel Comics - Unlimited) (srpen)
None but the Brave (Marvel Comics - Unlimited) (srpen)
As Flies to Wanton Boys (Marvel Comics - Unlimited) (srpen)
An Infinite Jest (Marvel Comics - Unlimited) (srpen) Není zařazen časově, protože Q a Trelane vytvoří alternativní realitu a v ní nechají navzájem soupeřit posádky EnterpriseEnterprise-E. Na tomto místě je proto, že patří k této komiksové sérii.
Day of Honor Book Four: Treaty's Law (román) (srpen)
Heart of the Sun (román) (srpen)
Legacy (román) (září)
All of Me (kreslený román) (září)

Exploze planety Ceti Alpha VI, jež má za následek vychýlení orbity Ceti Alpha V, na které se nacházejí kolonisté vedení Khanem Noonienem Singhem, kteří sem byli vysazeni před třemi lety. Výsledkem jsou pro kolonii zničující klimatické změny. Hvězdná flotila se o explozi a jejích následcích dozvídá až roku 2285 (viz film Star Trek II: The Wrath of Khan).

The Vulcan Academy Murders (román) (listopad) Spockova matka Amanda prodělává novátorskou léčbu, která jí prodlouží život.
The IDIC Epidemie (román) (ihned po The Vulcan Academy Murders) Dr. M'Benga se stává stálým členem posádky Enterprise.
2268
Invasion! Book One: First Strike (román) (leden)
Vulcan! (román) (leden)
Trek to Madworld (román) (leden)
Spock, Messiah! (román) (únor)
Murder on the Enterprise (Gold Key Comics) (únor)
Small Matter of Faith (DC Comics - ST vol. 1) (únor)
TAS Beyond the Farthest Star (únor) Enterprise objevuje obrovskou opuštěnou vesmírnou loď jakési insektoidní rasy. Kirk i ostatní zjišťují, že posádka lodi raději zničila sama sebe, než aby dopravila zlou entitu na své světy.
TAS Yesteryear (únor) Spock cestuje Strážcem věčnosti zpět do roku 2237, aby zachránil svůj vlastní život.
TAS One of Our Planets Is Missing (únor) Enterprise se setkává s dalším "požíračem planet", bytostí vypadající jako oblak hmoty a energie.
The Hunting (povídka - The New Voyages) (březen)
Killing Time (román) (březen - krátce před The Price of the Phoenix) Je odhaleno, že romulanská komandérka z epizody TOS The Enterprise Incident je novým nejvyšším Praetorem. Po smrti otce, předešlého Praetora, finguje zmizení a stává se Theou. Po tomto incidentu se stahuje do ústraní, jmenuje nového nejvyššího Praetora a vrací se na místo komandéra.
The Price of the Phoenix (román) (březen) Romulanská komandérka Charvon (viz román Black Fire) odhaluje své křestní jméno Dion.
The Fate of the Phoenix (román) (březen - ihned po The Price of the Phoenix)
The Patrian Transgression (román) (duben)
The Business, as Usual, during Altercations (povídka - Mudd's Enterprise) (duben) Tato událost se neodehrává v reálném čase.
The Starship Trap (román) (duben)
TAS The Terratin Incident (duben) Při zkoumání vyhořelé supernovy nachází Enterprise miniaturní město jménem Terratin, ztracenou kolonii pozemšťanů.
TAS The Time Trap (duben) Posádce Enterprise se opět podaří přesvědčit Klingony ke spolupráci, když jsou chyceni v časové anomálii nazývané Trojúhelník Delta.
TAS More Tribbles, More Troubles (duben) Cyrano Jones (viz epizoda TOS The Trouble with Tribbles) přinese na Enterprise tribbly, kteří dorůstají obludných rozměrů. Koloth je nyní velitelem lodi IKC Devisor.
From the Depths (román) (květen) Posádka Enterprise se na planetě Okeanos setkává s uprchlíky, kteří opustili Zemi v období třetí světové války a v roce 2078 se usadili na této planetě.
The Procrustean Petard (povídka - The New Voyages) (květen)
Pawns and Symbols (román) (květen) Mara na čas opouští Kanga (viz epizoda TOS Day of the Dove). Ukazuje se, že Aethelnor je utajovaný prvorozený syn Mary a Kanga. Nadporučík Giotto se vrací na Enterprise jako dočasný šéf bezpečnosti.

(květen) Enterprise vede misi k Delta Gamma 4 (viz román Death`s Angel).

Mindshadow (román) (květen) Novým šéfem bezpečnosti na Enterprise se stává poručík Ingrid Thomson.
Demons (román) (červen) Je zabit poručík Al-Baslama. Smrt Sarekova bratra, Spockova strýce Sileka.
Faces of Fire (román) (červen) Je odhaleno, že desetiletý syn dr. Marcusové David je synem kapitána Jamese T. Kirka.
Death`s Angel (román) (červen) Dr. M`Benga (viz román Errand of Vengeance) odchází z Enterprise, kde byl činný jako lékař a lékařský pozorovatel od r. 2363.
Operation Noc Game (Gold Key Comics) (červen)
Worldsinger (DC Comics ST vol. 2)

Výzkumná kolonie Romulanů na Chaltok IV je téměř zničena při testech polarizačního iontového zařízení, což vede ke vzniku smlouvy o zákazu polarizačních testů (viz VOY Time and Again).

První kontakt lodě Federace s lodí rasy, která si říká The Children of Tama, Děti Tamy. Pokusy o navázání komunikace jsou neúspěšné, protože se jedná o velmi odlišný typ jazyka, avšak jejich chování napovídá, že jde o mírumilovnou rasu (viz epizoda TNG Darmok).

Ishmael (román) (září)

(září) Posádka Enterprise, které se o dva měsíce prodlužuje pětiletá mise, se vydává k Venee II.

Black Fire (román) (září) Romulanský komandér Chavron (viz román The Price of the Phoenix) je zbavena cti a degradována. Chekov je povýšen na poručíka (mladšího). V části Hvězdné flotily jsou zaváděny nové uniformy, zatím na zkoušku.
Bloodthirst (román) (listopad)
The Dream Walkers (DC Comics - ST annual vol. 2) (listopad)
Ghost Walker (román) (listopad) Novým šéfem bezpečnosti na Enterprise se stává DeSalle.
Crossroad (román) (listopad) Enterprise se setkává s návštěvníky z roku 2548.

30. listopadu končí první pětiletá mise USS Enterprise pod velením kapitána Kirka (čtvrtá v historii lodi), ovšem pouze technicky. Enterprise pokračuje ve své cestě ještě čtyři měsíce (viz román Prime Directive).

The Eugenic Wars: The Rise and Fall of Khan Noonien Singh, Vol. 1 and Vol. 2 (román) (prosinec)
The Entropy Effect (román) (prosinec) Sulu je Kirkem povýšen na nadporučíka. Šéfem bezpečnosti je nadporučík Mandala Flynn.

© 2000–2024 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)