Timeline - časová linie Star Treku

Zde naleznete seznam událostí seřazený tak, jak k jednotlivým událostem docházelo.

Pro pohyb v samotné timeline slouží "posuvník" umístěný níže na této stránce.

Podrobnější úvod do časové linie a vysvětlení k jejímu pojetí

divider

Tuto časovou linii jsem začala psát, abych sestavila chronologický sled událostí, k nimž došlo ve světě Star Treku (a částečně také relevantních událostí "skutečného" světa), a zařadila nejen jednotlivé epizody a filmy ST, ale také kreslený ST seriál a alespoň některé z románů a komiksů.

Zdálo by se, že není nic jednoduššího než sepsat jednotlivé události a seřadit je podle roků. Ale pravý opak je pravdou! Časových linií ST je celá řada a kupodivu se často výrazně liší. Asi nejznámější chronologie Star Treku je ta od Michaela a Denise Okudových. Je taktéž Paramountem pokládána za oficiální. A i když jsem při hledání materiálů našla časové linie, které údaje Okudových ignorují a považují za nesprávné (jedná se o období před ST:TNG) – a musím přiznat, že jich byla většina a že pod nimi byly podepsány opravdové kapacity světa Trekkies – rozhodla jsem se použít pouze zdroje, které údaje Okudových respektují. Mým cílem je totiž množství materiálů zařadit a udělat Vám v  nich, jak se říká, pořádek a ne ještě větší zmatek. Předpokládám totiž, že jestli nějakou, tak znáte právě chronologii Okudových, a dále – ať se to někomu líbí nebo ne – Star Trek je dítětem Paramountu a ten tedy určuje jeho data.

V této časové linii jsem se tedy co nejvíce snažila držet oficiální chronologie a zároveň do ní zařadit materiály, které v jejich linii chybí a s kterými ani nepočítali (tzv. tištěný ST, tj. romány a komiksy, a ST The Animated Series, které podle mne do ST patří, a proto patří i do časové linie). Zákonitě tak přeci jen nepatrné odchylky vznikly – a to tyto: Data u TV epizod TOS jsou posunuta do minulosti, aby se za ně ještě vešla celá TAS. Letopočty Okudových jsou uvedeny v závorkách – vyberte si, čemu dáváte přednost. Podotýkám jen, že nové letopočty nijak nenarušily ostatní události, zdají se mi naopak správnější (proto jsem je také použila) a lépe korespondují s událostmi tištěného Star Treku.

I když ve své časové linii nabízím řešení mnoha navzájem si odporujících informací, narazíte samozřejmě na nesrovnalosti typu: Původní Enterprise a Enterprise-A pod velením kapitána Kirka několikrát cestovala ke středu galaxie, původní Enterprise je také schopna urazit 1000 světelných let během několika dnů (epizoda TOS That Which Survives). Jsem si jista, že o sto let později by kapitán Janewayová byla velice zvědavá na konstrukci tak výkonných warp motorů, ale s tím už nic nenadělám.

Pokud u nějaké události existují dva nebo více navzájem si odporujících časových údajů, tak ty z televizních seriálů a filmů mají přednost před tištěným ST.

Hvězdná data jsou sice uvedena všude (pokud jsou známa), ale u TOS, TAS a bohužel v několika případech i v první sezóně TNG vedou spíše než k upřesnění události k nesrovnalostem. Doporučuji je tedy ignorovat.

p>Tato časová linie může sloužit jako zevrubný průvodce veškerou Star Trek tvorbou s licencí a autorizací od Paramountu. Mohou zde vzniknout diskuse o tom, co vše je ST, jestli sem např. patří komiksy apod. Takové věci však řešit nehodlám, stojím si za tím, že vše v mé časové linii je ST, a jestli se to někomu nelíbí, ať si sestaví svou vlastní. Pokud však někdo narazí na nějakou nesrovnalost nebo chybějící informaci, budu velice ráda, pokud mne na to upozorní. Stačí, když napíšete do diskusního fóra stránek CZK, popřípadě na můj e-mail: xyllborg@email.cz. Zprávu prosím označte heslem Timeline.

Věřím, že časovou linii shledáte užitečnou, a přeji Vám hodně zábavy.

Jana

divider

Upozornění. Jedná se o soupis událostí a jako takový obsahuje množství spoilerů.

Význam barev a stylů:

  • text - běžná data
  • text - jména lodí
  • text - názvy TV epizod a filmů
  • text - tištěný ST (romány, komiksy)
  • text - skutečná historická data
  • Letopočty v závorkách jsou údaje z "oficiální" ST Chronologie od Michaela a Denise Okudových.
divider
divider
14 miliard let př.n.l.
USS Voyager se stává svědkem vzniku vesmíru, a to díky Quinnovi (člen Q-Kontinua), který se skrývá na jeho palubě (viz epizoda VOY Death Wish).
5 miliard let př.n.l.

Podle vlastních slov Strážce věčnosti: "před tím, než vaše slunce vzplanulo ve vesmíru", se jedná o dobu, kdy byl naposledy dotazován, samozřejmě před rokem 2267 (viz epizoda TOS The City on the Edge of Forever).

5 miliard let př.n.l.
Zažehnutí termonukleárních reakcí ve hvězdě zvané Slunce.
4 miliardy let př.n.l.

Druh Progenitor rozptýlil kódy DNA na mnoho světů. Kódy byly konstruovány tak, aby na planetách řídily evoluci vedoucí ke vzniku lidské inteligence. Navíc bylo v kódech obsaženo "poselství dobra" (viz epizoda TNG The Chase).

2 miliardy let př.n.l.
Na Zemi se vytvářejí první životní formy. V časové linii vytvořené bytostí Q přerušila časová anomálie způsobená kapitánem Picardem tento proces a tím vymazala lidstvo z dějin vesmíru (viz epizoda TNG All Good Things…).
2 miliardy let př.n.l.

Počátky civilizace na planetě Tagus III (viz epizoda TNG QPid).

87 miliónů let př.n.l.

Civilizací ze soustavy D'arsay, blízko sektoru 1156, je zkonstruován archiv obsahující obrovské množství informací, při své cestě vesmírem je nejprve považován za kometu (viz epizoda TNG Masks).

65 miliónů let př.n.l.
Srážka Země s asteroidem vedoucí k vymření většiny druhů dinosaurů. Vothové, vysoce vyvinutý druh dinosaurů, před touto zkázou unikají (viz epizoda VOY Distant Origin).
20 miliónů let př.n.l.

Počátek současné Vothské civilizace (viz epizoda VOY Distant Origin).

2 milióny let př.n.l.

Přibližně v této době se Organianci vyvinuli v nehmotné bytosti tvořené čistou energií (viz epizoda TOS Errand of Mercy).

600 tisíc let př.n.l.

Zhroucení T'Konského impéria poté, co se slunce jejich hlavního světa stalo supernovou. Má se za to, že T'Konské impérium bylo schopno pohybovat celými hvězdami (viz epizoda TNG The Last Outpost).

500 tisíc let př.n.l.

Přibližně v této době se začala na planetě Bajor rozvíjet civilizace (viz epizoda TNG Ensign Ro).

500 tisíc let př.n.l.

Začátek procesu vyhasínání hvězdy Exo, které změnilo povrch planety Exo III na ledovou pláň bez života. Když se obyvatelé přemístili pod zem, jejich civilizace se stále více mechanizovala, což vyústilo až v sestrojení androidů jako perfektní náhražky za živé bytosti. Dr. Roger Korby objevil poslední stopy této civilizace ve 23. století (viz epizoda TOS What Are Little Girls Made of?).

500 tisíc let př.n.l.

Atmosféra planety Sargon je zničena při velkém kataklyzmatu. Sargon bude později prohlašovat, že tato krize byla důsledkem toho, že jeho druh se stal tak mocným, že se odvážil sám sebe pokládat za bohy (viz epizoda TOS Return to Tomorrow).

500 tisíc let př.n.l.

Někteří ze Sargoňanů z planety Arret, váleční uprchlíci, zakládají kolonii na planetě Gamma Trianguli IV (viz DC komiks The Return of the Serpent).

500 tisíc let př.n.l.

Zničení technologicky pokročilé civilizace na planetě Talos IV planetární válkou. Pár posledních přeživších Talosianů se uchýlilo pod povrch planety i se svou "sbírkou" životních forem z celé galaxie (viz epizody TOS The Cage a The Menagerie).

200 tisíc let př.n.l.

Přibližně v tomto období je zničena Ikonianská říše, když všechna hlavní města padla za oběť orbitálnímu bombardování. V roce 2364 kapitán Varley vypočítá polohu ikonianského domovského světa pomocí artefaktu, když vezme v úvahu hvězdný posun 200 000 let (viz epizoda TNG Contagion).

100 tisíc let př.n.l.

Je postavena hirogenská komunikační síť umožňující komunikaci v reálném čase na velkém území galaxie (viz epizoda VOY Message in a Bottle).

50 tisíc let př.n.l.

Vymírá druh Horta až na jednu bytost, která se bude starat o tisíce vajec, která její druh zanechal, dokud se nevylíhnou malí Hortové (viz epizoda TOS The Devil in the Dark).

50 tisíc let př.n.l.

Dvě neznámé civilizace mimo naši galaxii bojují v ohromné válce, která vyvrcholí v použití Stroje posledního soudu, který zničí obě strany a bude pokračovat mezigalaktickým prostorem, až zaútočí na 6 hvězdných soustav poblíž L-374 v naší galaxii (viz epizoda TOS The Doomsday Machine).

50 tisíc let př.n.l.

Lokai se pokusí zahájit revoluci na planetě Cheron, protože je nespokojen s tím, jak zacházejí ti, co mají bílou levou polovinu těla, s těmi, co mají bílou pravou polovinu těla. Pokus je neúspěšný a Lokai musí uprchnout z planety. Až do roku 2269 je pronásledován komisařem Belem (viz epizoda TOS Let That Be Your Last Battlefield).

45 tisíc let př.n.l.

Skupina cizinců z kvadrantu Delta navštíví Zemi a velice na ni zapůsobí duchovní bohatství lidí žijících v sibiřské Peninsule (viz epizoda VOY Tattoo).

25 tisíc let př.n.l.

První z celkem 947 archeologických výprav k ruinám na planetě Tagus III (viz epizoda TNG QPid).

25 tisíc let př.n.l.

Trillové začínají žít jako symbionti - spojené osobnosti v jednom těle (viz epizoda DS9 The Host).

11 tisíc let př.n.l.

Skupina výzkumníků z jiné galaxie, kteří se nazývají Nacete, zkoumá kvadrant Delta. Nešťastnou náhodou způsobí ekologickou katastrofu na domovské planetě Ocampů hrozící jejich zničením. Cizinci vybudují pro Ocampy podzemní město a obrovské kosmické zařízení dodávající městu energii a dva z nich zůstanou, aby pečovali o své chráněnce. Jeden po čase odchází založit další kolonii Ocampů, druhý umírá stářím v roce 2371 po neúspěšném pokusu o svou reprodukci (viz epizody VOY Caretaker a Cold Fire).

10 tisíc let př.n.l.

Minimálně před 10 000 lety je na planetě Gamma Trianguli VI sestrojen mechanický bůh Vaal. Jeho úkolem je poskytovat potravu a zajišťovat kontrolu podnebí. Vaal převezme kontrolu nad populací a zastaví veškerý pokrok v kultuře. Kapitán Kirk zničí Vaala v roce 2267 (viz epizoda TOS The Apple).

10 tisíc let př.n.l.

Ferengové pod vedením prvního z Velkých Nagusů Ginta a jeho nově publikovaných "Pravidel nabývání zisku" přijímají kapitalismus jako svou hlavní filozofii.

10 tisíc let př.n.l.

Objevení prvního z devíti bajoranských Orbů (viz epizoda DS9 Emissary).

10 tisíc let př.n.l.

Vypuštění asteroidové lodi Fabriniů, která dosáhne svého cíle v roce 2270 (viz epizoda TOS For the World Is Hollow and I Have Touched the Sky).

10 tisíc let př.n.l.

Kalandané budují umělou planetu jako svou základnu. Bohužel její posádka je krátce nato zdecimována virem (viz epizoda TOS That Which Survives).

9632 let př.n.l.

V období vlády třetí dynastie na planetě Kurl je mistrem Targuinského vrchu sestrojena socha Kurlan Naiskos (viz epizoda TNG The Chase).

6000 let př.n.l.

Několik lidí je uneseno ze Země a vytrénováno jako agenti, kteří provedou planetu složitým obdobím nukleárního věku (viz epizoda TOS Assignment: Earth).

6000 let př.n.l.

Počátek doby ledové na planetě Sigma Draconis VI. Obyvatelé vybudují podzemní obydlí pro populaci, ovšem přestěhují se pouze ženy, muži jsou ponecháni na povrchu. Obě skupiny postupně přestanou rozumět technologii svých předků (viz epizoda TOS Spock's Brain).

5000 let př.n.l.

Vědecká expedice z planety Aragos prochází skrz bránu uměle vybudovanou neznámou civilizací a je uvězněna ve vzdálené galaxii (viz román Chain of Attack).

5000 let př.n.l.

Skupina cizinců se usadí na Zemi v oblasti Středozemního moře. Díky jejich vysoce vyvinutým telekinetickým schopnostem jsou obyvateli Řecka uctíváni jako bozi. Když vývoj lidstva přestane vyžadovat tento typ náboženství, cizinci Zemi opustí. V dalších několika tisících let většina spáchá sebevraždu. Poslední, Apollo, se roku 2267 pokusí přinutit posádku USS Enterprise, aby ho uctívala (viz epizoda TOS Who Mourns for Adonais?).

3834 let př.n.l.

Narození Flinta na Zemi. Později objeví, že nestárne a že je téměř nemožné ho zabít. Takto žije několik tisíc let pod různými identitami, např. Leonardo da Vinci, Merlin, Johannes Brahms… Nakonec si pod jménem pan Brack koupí planetu. Když se dostane z dosahu prostředí Země, začne normálně stárnout (viz epizoda TOS Requiem for Methuselah).

3000 let př.n.l.

Ochránci planety Aldea v systému Epsilon Mynos instalovali kolem celé planety maskovací zařízení kontrolované počítačem zvaným Správce. Tento štít způsobil na planetě velké poškození životního prostředí, které donutilo zbývající obyvatele, roku 2364, hledat pomoc zvenčí (viz epizoda TNG When the Bough Breaks).

2737 let př.n.l.

Komandér Spock a Dr. McCoy jsou uvězněni na planetě Sarpeidon v době ledové poté, co byli Atavachronem přeneseni 5 000 let zpátky časem (viz epizoda TOS All Our Yesterdays).

2736 let př.n.l.

Na planetě Sarpeidon se narodil syn Zarabeth a Spocka, Zar (viz román Yesterday's Son).

2000 let př.n.l.

Vulkanci přijímají filozofii potlačování emocí a vyzdvihování čisté logiky pod vedením svého největšího vůdce Suraka. Vulkanci, kteří odmítají Surakovo učení, opouštějí planetu a usazují se na planetách Romulus a Remus ve hvězdném systému Romulus-Romii (viz epizoda TNG Gambit, epizoda TOS Balance of Terror, román The Romulan Way).

630 let př.n.l.

Bajoranský prorok Trakor se setkává s Orbem změny. Vyřkne mnoho proroctví, z nichž některá se ve 24. století splní, např. objevení červí díry (viz epizoda DS9 Destiny).

400 let př.n.l.

Hvězda zvaná Sahndara se změnila v novu a zničila celý solární systém. Avšak několik jedinců bylo schopno uprchnout. Několik set let stráví na Zemi, kde se jejich vůdcem stane Parmen, velký obdivovatel filozofa Platóna. Po opuštění Země (asi 200 př.n.l.) se usadí na planetě, kterou nazvou Platonius a začnou budovat společnost podle vzoru Platónovy Republiky. Šest měsíců po svém příchodu na planetu začnou Platóňané objevovat silné telekinetické schopnosti, výsledek vlivu působení stopového množství kironidu v ekosféře planety (viz epizoda TOS Plato's Stepchildren).

0
Přelom letopočtu
370

Vidiiané se stávají obětmi viru phage - nemoci, která sžírá jejich těla a orgány. Vidiiané jsou neschopni ji vyléčit a začínají krást části těl jiným rasám, aby se sami udrželi naživu (viz epizoda VOY Phage).

371

V Africe na planetě Zemi je vyrobena maska Yoruba. Za nějakých 2 000 let se stane vzácným vlastnictvím komandéra Benjamina Siska (viz epizoda DS9 The Search).

372

Bytosti měnící tvar, tzv. měňavci, zakládají v Gama kvadrantu Dominion jako formu ochrany před bytostmi neměnícími tvar, pevnými, a k nastolení pořádku v oblasti. Měňavci budou známi jako Zakladatelé (Foundeři). Jsou to tak samotářské bytosti, že pouze někteří v Dominionu věří, že skutečně existují.

712
Je napsán hrdinský epos Beowulf. V roce 2371 bude použit Harry Kimem k vytvoření simulátorového programu na Voyageru (viz epizoda VOY Heroes and Demons).
865

Začátek solaijských válek na Solais V (viz epizoda TNG Loud as a Whisper).

1000

Přibližně v této době spolu, poblíž planety Orelious IX, Promelliánci a Menthariané vedou válku, která vyústí ve zničení planety a obou kultur. Původní prostor planety poté vyplňuje pole asteroidů (viz epizoda TNG Booby Trap).

1014
Irští bojovníci porazili vikingské síly v bitvě u Clontarfu na Zemi (viz epizoda DS9 Bar Association).
1137
Narození Saladina sultána Egypta. Ve 23. století po něm bude pojmenována oblíbená třída křižníků.
1190

Brož do vlasů z latinia se stává dědictvím v rodině Troi (viz epizoda DS9 The Forsaken).

1367

Civilizace na planetě Ventax II vyřeší své sociální problémy podepsáním smlouvy s Ardrou (ekvivalent pozemského ďábla). Podle smlouvy se planeta a všichni její obyvatelé stanou po tisíci letech prosperity a míru majetkem Ardry. Podvodnice se pokusí získat planetu v roce 2367, ale je odhalena kapitánem Picardem (viz epizoda TNG Devil's Due).

1368

Civilizace na planetě Kataan je zničena, když se jejich hvězda stává novou. Pokusí se uchovat znalosti o své kultuře vysláním sondy, která dokáže nahrát vzpomínky do mozku kohokoli, koho potká. Sonda bude objevena USS Enterprise-D v roce 2367 a úspěšně umožní kapitánu Picardovi prožít desetiletí života na Kataaně v několika minutách (viz epizoda TNG The Inner Light).

1371

Skupina humanoidních vesmírných cestovatelů uvázla v Gama kvadrantu na planetě Meridian. Tato planeta existuje ve dvou překrývajících se časových rovinách (viz epizoda DS9 Meridian).

1372

Cizí rasa známá jako Hur'q napadla domovský svět Klingonů a ukradla mnoho kulturních artefaktů včetně Kahlessova meče (viz epizoda DS9 The Sword of Kahless).

1374

Kultura Hirogenů zasvěcuje svůj život lovu. Tuto životní cestu nezmění nejméně dalších tisíc let.

1570

Lid Skrreeanů žíjících v Gama kvadrantu je zotročen T-Rogorany (viz epizoda DS9 Sanctuary).

1609
Galileo Galilei zkonstruoval první pozemský astronomický teleskop. Pro svou práci podporující kopernikovský pohled na vesmír byl později znám jako otec moderní vědy.
1647

V Glasgowě na Zemi se narodil muž jménem Ronin, který se spojil s anafázovou formou života zaručující mu věčné mládí tak dlouho, dokud bude ve společnosti ženy, jejíž biochemie bude kompatibilní s jeho energetickou matricí. Tento požadavek budou splňovat po osm století ženy rodu, ze kterého pochází i dr. Crusherová (viz epizoda TNG Sub Rosa).

1669

Narození otce Guinan (viz epizoda TNG Rascals).

1767

Začátek války mezi planetami Eminiar a Vendikar. Z obav o zničení infrastruktur svých planet se obě strany domluví na vedení války "přes počítač", který vyhodnocuje situaci po každé bitvě a virtuálně vypočítává ztráty. Vybraní lidé jsou však opravdu zabíjeni, což vždy bedlivě sleduje druhá strana. Jelikož lidské životy jsou jedinou ztrátou, kterou má konflikt za následek, válka pokračuje nerušeně po dalších 500 let (viz epizoda TOS A Taste of Armageddon).

1770

První zmínka o Sandrinině baru v Marseilles na Zemi. Bar zůstal ve vlastnictví jedné rodiny po více než 600 let (viz epizoda VOY The Cloud).

1776
The Veil at Falcour (Enterprise Logs) Dobrodružství na palubě lodi Enterprise z období revoluce, které velí kapitán Israel Daniel Dickenson.
1805
Na Zemi se odehrává bitva u Trafalgaru. Účastní se jí i jeden z předků Jeana-Luca Picarda (viz film Star Trek: Generations).
1871

Vznik Cardassijské unie.

1905
Albert Enstein vydal svou speciální teorii relativity.
1930

Dr. Leonard McCoy se ocitl v minulosti Země po průchodu Strážcem věčnosti (viz epizoda TOS The City on the Edge of Forever).

1934
V Amazing Detective Stories Magazine je vydána první krátká povídka o Dixonu Hillovi, oblíbeném detektivovi Jeana-Luca Picarda (viz epizoda TNG The Big Goodbye a řada dalších).
1937

Několik set Pozemšťanů je uneseno rasou z Delta quadrantu nazývající se Biori. Většina je použita jako otroci, ale několik je ponecháno ve stázi. Jednou z nich je i Amelie Earhart, pilotka (viz epizoda VOY The 37's).

1942
World of Strangers (Enterprise Logs) Dobrodružství na palubě USS Enterprise z období 2. světové války, které velí kapitán Osborne E. Hardison.
1943

Vulkanci poprvé v blízkosti Země, prozatím ji sledují z oběžné dráhy (viz román Strangers from the Sky).

1945
Založení Organizace spojených národů v San Franciscu (Země).
1947

Quark, Nog, Rom a Odo jsou na krátký čas zadrženi na Zemi poté, co jejich malá vesmírná loď havaruje nedaleko Roswellu v Novém Mexiku (viz epizoda DS9 Little Green Men).

1953
When The Stars Come A'Calling (DC Comics ST speciál)
1957
4. říjen: Sovětský svaz vypouští první umělou družici Země, Sputnik I.
1961
12. duben: Jurij A. Gagarin na palubě Vostoku I se stal prvním Pozemšťanem ve vesmíru.
1966

Vědci na planetě Miri započali projekt, který měl zastavit proces stárnutí (viz epizoda TOS Miri).

1967
Aeon, časová loď Federace z 29. století, po střetu s USS Voyager v roce 2373, havaruje na Zemi. Loď nachází Henry Starling, který využije její technologie k zahájení počítačové revoluce (viz epizoda VOY Future's End).
1968

Posádka USS Enterprise se při historicko-výzkumné misi do minulosti setkává s Garym Sevenem - člověkem vycvičeným neznámými mimozemšťany (viz epizoda TOS Assignment: Earth).

1969
USS Enterprise, poslaná do minulosti kolizí s černou dírou, je pozorována jako UFO v pozemské atmosféře pilotem US Air Force kapitánem Johnem Christopherem (viz epizoda TOS Tomorrow Is Yesterday).
1969
20. červenec: Neil Armstrong se stává prvním Pozemšťanem, který vstoupil na Měsíc.
1969

Henry Starling nachází loď Aeon kapitána Braxtona z 29. století, která v tomto roce ztroskotala na Zemi. Postupně si začíná přisvojovat její technologii (viz epizoda VOY Future's End).

1970

Narození Khana Nooniena Singha (viz román The Eugenics Wars: The Rise and Fall of Khan Noonien Singh - část 1).

1976
Pozemská vesmírná sonda Viking I přistála na planetě Mars.
1977
První raketoplán Enterprise (Space Shuttle OV - 101) prochází letovými testy.
1981
Raketoplán Columbia (první vesmírná loď planety Země umožňující opakované použití) učinil první orbitální let.
1983
Vesmírná sonda Pioneer 10 se stala prvním tělesem vyrobeným člověkem, které opustilo Sluneční soustavu směrem k souhvězdí Býka, kam mělo doletět za 2 milióny let. Sonda putovala vesmírem až do roku 2287, kdy byla zničena klingonskou válečnou lodí, které velel kapitán Klaa (viz Star Trek V: The Final Frontier).
1986
28. leden: 7 astronautů zahynulo při havárii raketoplánu Challenger.
1986

Klingonský válečný pták přejmenovaný na Bounty pilotovaný kapitánem Kirkem a jeho posádkou přistál ve "starém" San Franciscu, aby zde získal párek velryb a posléze je dopravil do své doby (viz Star Trek IV: The Voyage Home).

1989

Gary Seven selhává jako mentor Khana Nooniena Singha, ten ničí Sevenovu centrálu v New Yorku a přivlastňuje si jeho pokrokovou technologii (viz román The Eugenics Wars: The Rise and Fall of Khan Noonien Singh - část 1).

1992

Doktor Nichols s pomocí informací obdržených v roce 1986 od Scottyho, vyvíjí transparentní hliník (viz komiks The Needs of the One).

1992

V New Yorku je vydána kniha Chicago Mobs of the Twenties. Kopii této knihy v roce 2168 nedopatřením zanechána na planetě Sigma lotia II lodí federace USS Horizon (viz epizoda TOS A Piece of the Action).

1992

K moci se dostává Khan Noonien Singh a získává kontrolu nad jednou čtvrtinou planety Země - od jižní Asie po Střední východ (viz epizoda TOS Space Seed a román The Eugenics Wars: The Rise and Fall of Khan Noonien Singh - část 2).

1993

Skupina eugenicky vyšlechtěných superlidí ovládá kolem 40 národů. Ve válkách, kde převážně bojují tito superlidé mezi sebou, jsou zničeny celé populace. Tyto konflikty jsou souhrnně známy pod pojmem eugenické války (viz epizoda TOS Space Seed a román The Eugenics Wars: The Rise and Fall of Khan Noonien Singh - část 2).

1994

Claire Raymond, Pozemšťanka žijící na Zemi, zemřela na embolii. Její manžel ji nechal kryogenicky zmrazit a poslat do vesmíru pro případné oživení v budoucnosti. Satelitní loď obsahující její tělo byl objeven v roce 2364 lodí Enterprise-D (viz epizoda TNG The Neutral Zone).

1995

Ruské nákladní letadlo Gorshkov je záhadně zničeno v Černém moři, což málem rozpoutá třetí světovou válku (viz román Ghost Ship).

1995
18. 11. byl založen Star Trek fan klub CZ Kontinuum.
1996

Eugenické války skončily. Khan Noonien Singh a dalších 96 superlidí uteklo ze Země na palubě kryogenické lodi SS Botany Bay, třída DY-100 (viz epizoda TOS Space Seed a Star Trek II: The Wrath of Khan a román The Eugenics Wars: The Rise and Fall of Khan Noonien Singh - část 2).

1996

Posádka USS Voyager cestuje do tohoto časového období po setkání s časovou lodí Federace a jejím kapitánem Braxtonem. Zjišťují, že většina z počítačové revoluce na Zemi se udála díky Henrymu Starlingovi a jeho vykradení časové lodi Aeon z 29. století, která na Zemi ztroskotala v roce 1969 (viz epizoda VOY Future's End).

1997

Po útěku ze Země v roce 1996 několik skupin válečných uprchlíků osídluje nezávisle na sobě několik planet v různých částech vesmíru. Jelikož některé z nich jsou opravdu velice vzdálené, má se za to, že náhodou vstoupili do nějaké nestabilní červí díry poblíž Sluneční soustavy (viz román Chains of Command a komiksy The Expansionist Syndrome a Sceptre of the Sun).

1998
Research (Strange New Worlds Collection) Badatelka J. R. Rasmussen získává od svého potomka Berlinghoffa Rasmussena timepod z 26. století a stává se z ní badatel na poli cestování v čase. Mimo jiné je odpovědná za kontaktování Gena Roddenberryho v roce 1964 a za zdokumentování mnoha klíčových událostí 23. a 24. století.
1998
24. 11. dosáhl své dráhy modul FGB (Zarja) - první část mezinárodní vesmírné stanice - a započala tak vlastní výstavba vesmírné stanice ISS (International Space Station) na oběžné dráze Země.
1999

Sonda Voyager 6 je vypuštěna ze Země. Tato sonda je na své cestě pohlcena červí dírou a objevuje se až na druhé straně galaxie, kde je v roce 2271 zachycena planetou živých strojů, vylepšena a pod jménem V'ger poslána zpět na Zem (viz film Star Trek: The Motion Picture).

2000

Zahájení výstavby brány Millennia v Indianě. Stavba bude dokončena v roce 2012 (viz epizoda VOY 11:59).

2002

Vypuštěna první mezihvězdná sonda za účelem hledání nových životních forem, navržená Jacksonem Roykirkem. Obecně se má za to, že Nomad byl později zničen při kolizi s meteoroidem (viz epizoda TOS The Changeling).

2002

Jako následek eugenických válek skupina kolonistů vedená kapitánem Waynem Perrym opouští Zemi v malé generační lodi (viz romány Perry's Planet a World Without End).

2002

Začátek stavby prvního vesmírného města L5 (viz román The Galactic Whirlpool).

2003
1. 2. havaroval nejstarší raketoplán USA Columbia - při sestupu z oběžné dráhy shořel v atmosféře. Zahynulo v něm 7 astronautů.
2004

Dr. Stavos Keniclius i přes zákaz pokračuje v eugenických výzkumech a experimentech. Později dobrovolně opouští Zemi na druhé generační lodi a usazuje se na planetě Phylos (viz epizoda TAS The Infinite Vulcan).

2006

Třetí generační loď, jménem Forty Families, opouští Zemi. Její osud je zatím neznámý (viz román World Without End).

2007

Vesmírné město L5 je dokončeno (viz román The Galactic Whirlpool).

2018

Díky pokroku v technologii podsvětelného pohonu se tzv. spací lodě stávají zastaralými (viz epizoda TOS Space Seed).

2020

Plukovník Shaun Geoffrey Christopher (syn Johna Christophera) velí první úspěšné misi sondy Titan k Saturnu (viz epizoda TOS Tomorrow Is Yesterday).

2020

Americká vláda zřizuje azylové čtvrtě (oblasti pro nezaměstnané). Brzy se z nich však stávají ghetta (viz epizoda DS9 Past Tense).

2024

V azylové čtvrti 4 v San Franciscu začínají tzv. Bellovy nepokoje. Nepokoje vedoucí ke zrušení azylových čtvrtí donutí USA začít s řešením svých sociálních problémů (viz epizoda DS9 Past Tense).

2025

Sjednocení Irska. Dat zmiňuje tuto událost Picardovi v epizodě TNG The High Ground.

2026

Začíná 3. světová válka, v níž padne na 600 milionů obětí (viz epizoda ENT In a Mirror, Darkly, Part II).

2032

Narození Zeframa Cochrana v St. Paul, Minnesota na Zemi (viz epizoda TOS Metamorphosis).

2032

19. říjen: Velitelský modul Ares 4, jedné z ranných misí na Mars, je vtažen i se svým pilotem poručíkem Johnem Kellym do subprostorové elipsy. Jedná se o první setkání člověka s tímto fenoménem (viz epizoda VOY One Small Step).

2033

Do společenstva Spojených států amerických je přijat nejmenovaný 52. stát (viz epizoda TNG The Royale).

2036

Podle nového nařízení Spojených národů není žádný občan Země zodpovědný za zločiny spáchané jeho předky (viz epizoda TNG Encounter at Farpoint).

2037

23. červenec: NASA vypouští vesmírnou loď Charybdis. Jedná se o třetí pokus zkoumat vesmír za hranicemi naší Sluneční soustavy. Bohužel veškerý kontakt s lodí je přerušen krátce poté, co opustila Sluneční soustavu (viz epizoda TNG The Royale).

2038

Nové Spojené národy vydávají rezoluci, která propůjčuje status člověka osobám vytvořeným za eugenické éry (viz román From the Depths).

2040

Televize přestává existovat jako forma zábavy (viz epizoda TNG The Neutral Zone).

2045

Vulkanská výzkumná loď havarovala na Zemi a došlo tak k prvnímu neoficíálnímu kontaktu mezi Zemí a Vulkanem (viz román Strangers From the Sky).

2047

Katastrofální mořské zemětřesení způsobí potopení Los Angeles (viz epizoda VOY Future's End).

2049

Od Země je vypuštěna kolonizační loď Hawking (viz román Across the Universe).

2053

Konec 3. světové války, která si vyžádala 600 miliónů obětí a přežilo ji pouze několik vlád (viz Star Trek: First Contact).

2061

Zefram Cochrane poprvé předvádí pohon schopný přepravit těleso ve vesmíru z jednoho místa na druhé "rychlostí světla". Tím položil základy technologie warp pohonu (viz romány From the Depths a Prisoners of Peace).

2063

5. dubna Zefram Cochrane uskutečnil první let "rychlejší než světlo" ve své lodi Phoenix. Výsledkem byl první kontakt Pozemšťanů a Vulkanců (viz Star Trek: First Contact).

2064

V dubnu přistává Cochrane na Titanu s SS Bonaventure (první vesmírná loď vybavená warpem a uzpůsobená pro dlouhodobé lety) po osmnáctiměsíční cestě na Alpha Centauri (viz epizoda TAS The Time Trap).

2065
SS Valiant vyráží na misi. Při výzkumu hlubokého vesmíru je expedice ztracena a nakonec se ocitá vně galaxie (viz epizoda TOS Where No Man Has Gone Before).
2065

Vesmírná loď UNSS Amity zachraňuje poškozenou vulkanskou loď (viz román Strangers From the Sky).

2067

Britský astronom Královské akademie John Burke objevuje mimo jiné i Shermanovu planetu, která se později stane sporným územím mezi Federací a Klingonskou říší (viz epizoda TOS The Trouble with Tribbles)

2067

Planeta Lavius V je napadena stejnou parazitickou bytostí, která později napadne i planetu Deneva (viz epizoda TOS Operation: Annihilate!).

2067

Neznámá civilizace vypouští podsvětelnou loď nesoucí velké množství nestabilního nukleárního odpadu. Po 300 letech bude zachycena gravitací planety Gamelan V, což ohrozí tamní život (viz epizoda TNG Final Mission).

2067

Obyvatelé planety Argelius II procházejí "velkým probuzením", významným kulturním mezníkem v jejich hedonistické společnosti zasvěcené lásce a požitkům (viz epizoda TOS Wolf in the Fold).

2067

Je vypuštěna sonda Friendship One sestrojená k přenosu technických informací kterémukoli cizímu druhu, který potká. Země bude udržovat kontakt s touto sondou dalších 180 let, kdy bude nějakých 30 000 světelných let od Země (viz epizoda VOY Friendship One).

2067
Conestoga je vypuštěna k planetě Terra Nova. Jde o první pokus najít kolonii v jiné hvězdné soustavě než Sluneční. Cesta Conestogy bude trvat 9 let (viz epizoda ENT Terra Nova).
2068

Jsou navázány diplomatické styky mezi Zemí a Vulkanem (viz román Strangers From the Sky).

2069

Zemřel klingonský císař. Nebyl jmenován žádný nástupce, protože Vysoká rada získala takovou moc, že byla schopna efektivně kontrolovat celou říši.

2069
The Valiant (román) Loď UNSS Valiant se ztrácí na okraji galaxie. Později se dozvídáme, že v jejím zmizení měl prsty Q (viz román Q - Squared).
2069

V letech 69-71 učinil Ralph Seron značné pokroky při výzkumu toroidní časoprostorové distorze (viz film Star Trek IV: The Voyage Home).

2070

Zmizení průmyslníka Micaha Bracka (viz román Federation).

2070

Colin Blakeney úspěšně testuje transportní paprsek na šimpanzovi. Když je však napaden a vhozen do transportního paprsku, který sám vytvořil, mizí beze stopy a celý výzkum je vržen zpátky o nejméně padesát let (viz kreslený román Forgiveness).

2071

Upravený L5 - Wanderer opouští Zemi a vydává se na kolonizační misi (viz román The Galactic Whirlpool).

2072

Jedna ze dvou sporocystických životních forem, které se staraly o Ocampy posledních 500 generací, odešla a vzala s sebou 2 000 Ocampů (viz epizoda VOY Cold Fire).

2072

Quinn je Q-Kontinuem uvězněn v jádru komety (viz epizoda VOY Death Wish).

2073

Planeta Hera je kolonizována skupinou lidí, kteří věří v eugeniku (viz román Infiltrator).

2076
Conestoga přistává na planetě Terra Nova. Loď je rozebrána a materiál použit při stavbě kolonie (viz epizoda ENT Terra Nova).
2077

Na své třetí cestě se beze stopy ztrácí SS Bonaventure (viz epizoda TAS The Time Trap).

2078

Organizace Optimum Movement, jejímž vůdcem je plukovník Green (potomek plukovníka Greena z období Eugenických válek), dosahuje na Zemi vrcholu své moci. Tato organizace zaměstnává žoldáky čtvrtého světa kontrolované drogami, aby vynucovali její politiku (viz román Federation).

2078

Potomci geneticky upravených lidí eugenické éry, kteří opustili Zemi v období třetí světové války, se konečně usazují na planetě Okeanos (viz román From the Depths).

2079

Země se vzpamatovává z nukleární války. V této době je zákonný systém založen na principu vinen, dokud se neprokáže nevina. (Tento systém si vybral Q pro ilustraci, aby odsoudil lidstvo v epizodě TNG Encounter at Farpoint.)

2079

Političtí uprchlíci celosvětového tzv. Studeného míru opouštějí Zemi a kolonizují planetu 70 Ophiucus, která je nápadně podobná Zemi (viz epizoda TOS Miri).

2081

Země rozhodla o vyslání druhé vlny kolonistů na planetu Terra Nova. První kolonisté však s tímto plánem nesouhlasí. Země od druhé vlny upustí, ale komunikace s kolonií je krátce poté stejně přerušena. Důvodem je srážka planety s asteroidem. Přeživší kolonisté kvůli radiaci začínají žít pod zemí (viz epizoda ENT Terra Nova).

2082

Plukovník Steven Richey umírá po 38 letech nuceného pobytu ve znovuvytvořeném fiktivním hotelu Royale (viz epizoda TNG The Royale).

2086

Na planetě Acamar III začíná krvavý dlouhotrvající spor mezi klany Lornack a Tralestas. V roce 2286 klan Lornack zmasakruje všechny členy klanu Tralestas kromě pěti (viz epizoda TNG The Vengeance Factor).

2103

Velký pokrok v technologii terraformace umožňuje první velkoplošnou kolonizaci Marsu pozemšťany (viz epizoda VOY The 37's).

2111

Narození Jonathana Archera, pozdějšího kapitána Enterprise NX-01.

2113

Na Zemi je vytvořena světová vláda.

2119

Zefram Cochrane, žijící nyní v systému Alpha Centauri, zakládá na Zemi komplex Warp 5, určený k výrobě warp motorů schopných stokrát překročit rychlost světla. Krátce nato odlétá neznámo kam a bude pokládán za mrtvého, ale jeho tělo se nikdy nenajde. Jedním z vedoucích vědců komplexu je Henry Archer - otec Jonathana (viz epizoda ENT Broken Bow).

2120

Narození Charlese "Tripa" Tuckera III., pozdějšího hlavního inženýra na Enterprise NX-01.

2121

Henry Archer a jeho syn Jonathan sestavili létající model prototypu lodi schopné rychlosti warp 5 (viz epizoda ENT Broken Bow).

2123

27. listopad: Je vypuštěna vesmírná loď Mariposa určená ke kolonizaci sektoru Ficus. Loď vysadí první kolonisty na planetě Bringloid V. S druhou skupinou kolonistů však havaruje na planetě Mariposa (viz epizoda TNG Up the Long Ladder).

2139

Charles "Trip" Tucker III. vstupuje do Hvězdné flotily (viz epizoda ENT Unexpected).

2147

Jonathan Archer zachrání na tajné misi život Tripovi (viz epizoda ENT Unexpected).

2150

Austrálie se jako poslední stát stává členem Světové vlády Země (viz epizoda TNG Attached).

2151

Daniels, agent z 31. století, přenáší kapitána Archera z deset měsíců vzdálené budoucnosti do okamžiku pouhých několik dní před první cestou Enterprise NX-01 (viz epizoda ENT Shockwave).

2151
ENT Broken Bow (11.-17. 4.) Po desetiletích, kdy Vulkanci vědomě drželi lidstvo zpátky od zkoumání hlubokého vesmíru, byla díky průlomu v konstrukci warp pohonu zkonstruována první opravdová hvězdná loď Enterprise NX-01 a záhy i vypuštěna na svou první misi - vrátit Klingona Klaanga na jeho domovskou planetu. Jde o první kontakt mezi Pozemšťany a Klingony. Přestože šlo o úspěšnou misi, kontakt byl v konečném důsledku katastrofální a vedl k desetiletím nepřátelství mezi oběma civilizacemi. Při tomto incidentu došlo také k prvnímu kontaktu se Sulibany a k historicky prvnímu použití transportéru pozemské konstrukce na lodi Hvězdné flotily k přenosu člověka (viz epizoda ENT Broken Bow).
2151
ENT Fight or Flight (5.-6. 5.) Enterprise objeví poškozenou loď, jejíž posádku někdo zabil a připravil o všechny tělesné tekutiny, a činí první kontakt s rasou Axanarů.
2151
ENT Strange New World
2151
ENT Unexpected Enterprise se poprvé setkává s rasou Xyrillianů.
2151
By the Book (román) Postavy praporčík Cutlerová a člen posádky Novakovich.
2151
ENT Terra Nova Enterprise navštíví Terru Novu, první lidskou kolonii mimo Sluneční soustavu, která však se Zemí již několik desítek let nekomunikuje. Kolonie Terra Nova byla založena v roce 2076 kolonisty, kteří přiletěli ze Země na lodi Conestoga.
2151
ENT The Andorian Incident (15. 7.) První kontakt posádky Enterprise s Andorianci ve vulkanském klášteře P'Jem.
2151
ENT Breaking the Ice Enterprise zkoumá dosud největší objevenou kometu.
2151
ENT Civilization (28.-31. 7.) Enterprise objeví planetu třídy M (vulkanskou terminologií Minshara) s předwarpovou civilizací Akaaliů a s nepřátelskými Maluriany.
2151
ENT Fortunate Son První kontakt s Nausicaany.
2151
ENT Cold Front (srpen) První zásah praporčíka Danielse, agenta z 31. století. Poprvé vidíme jeho časovou observatoř
2151
ENT Silent Enemy (29. 8. - 2. 9.) Tucker a Reed řeší dozbrojení Enterprise fázovými kanony.
2151
ENT Dear Doctor První kontakt Enterprise s předwarpovými rasami Valakianů a Menků.
2151
ENT Sleeping Dogs
2151
ENT Shadows of P'Jem První kontakt s Coridany.
2151
ENT Shuttlepod One (6. - 12. 11.)
2151
ENT Fusion
2151
ENT Rogue Planet První bludná planeta, s níž se lidstvo setkává.
2151
ENT Acquision Enterprise se střetává s vesmírnými piráty. Jsou to Ferengové, ovšem posádka se jejich totožnost nikdy nedoví. K prvnímu oficiálnímu kontaktu s Ferengy dojde až v roce 2363 (viz epizoda TNG The Battle).
2151
ENT Oasis První kontakt s Kantarany.
2152
ENT Detained První kontakt s Tandarany.
2152
ENT Vox Sola První kontakt s Kreetassany.
2152
ENT Fallen Hero (7. - 9. 2.) První kontakt s Mazarity.
2152
ENT Desert Crossing (12. - 14. 2.)
2152
ENT Two Days and Two Nights (18. - 20. 2.) První návštěva Pozemšťanů na Rise. První kontakt s Risany.
2152
ENT Shockwave Sulibani podnikají akci proti Enterprise, jejímž konečným důsledkem by bylo přerušení její mise a následně nezaložení Spojené federace planet.
2152
ENT Shockwave část 2.
2152
ENT Carbon Creek (duben) Od T'Pol se Archer a Tucker dozvídají, že její prababička v roce 1958 náhodou navštívila Zemi.
2152
ENT Minefield (duben) Poté, co se Enterprise stane kořistí zamaskovaného minového pole na orbitě planety, objevují se dvě nepřátelské lodě, které se identifikují jako Romulané, a přikážou poškozené Enterprise okamžitě opustit soustavu, nebo bude zničena. Podle T'Pol Vulkanci vědí o existenci Romulanů, ale ještě nikdy s nimi nenavázali kontakt. Romulanské lodě disponují pouze základními štíty, ovšem ani na ty senzory Enterprise nestačí. Není jisté, jestli tyto lodě Romulanů mají warp motory.
2152
ENT Dead Stop (květen)
2152
ENT A Night in Sickbay (květen)
2152
ENT Marauders (červen)
2152
ENT The Seventh (červen)
2152
ENT The Communicator (červenec)
2152
ENT Singularity (12. -14. 8.)
2152
ENT Vanishing Point (srpen)
2152
ENT Precious Cargo (5. -12. 9.) První kontakt Hvězdné flotily s Retelliany a Kriosany.
2152
ENT The Catwalk (18. -26. 9.) První kontakt Hvězdné flotily s Takrety.
2152
ENT Dawn (říjen) První kontakt Hvězdné flotily s Arkoňany.
2152
ENT Stigma (říjen)
2152
ENT Cease Fire (listopad)
2152
ENT Future Tense (listopad) První kontakt Hvězdné flotily s Tholiany.
2152
Surak's Soul (román) (prosinec)
2152
ENT Canamar (prosinec) První kontakt Hvězdné flotily s Enoliany.
2152
ENT The Crossing (prosinec)
2153
ENT Judgment (leden)
2153
ENT Horizon (9. -16.1.)
2153
ENT The Breach (leden) První kontakt Hvězdné flotily s Antarany.
2153
ENT Cogenitor (únor) Enterprise se setkává s rasou Vissianů, kteří jsou charakterističtí tím, že u nich existuje třetí pohlaví, tzv. "cogenitoři".
2153
ENT Regeneration (únor) Borgové, kteří přežili neúspěšný útok na Zemi v roce 2063 jsou v polární oblasti Země oživeni. Enterprise ještě nepojmenované Borgy (kybernetické humanoidy) poráží, avšak těm se již podařilo odeslat subprostorem zprávu směrem ke kvadrantu Delta. Podle předpokladu T'Pol potrvá 200 let, než zpráva dorazí do cíle.
2153
ENT First Flight (březen) Umírá kapitán A. G. Robinson, starý rival Archera z počátků programu NX.
2153
ENT Bounty (21. -22. 3.) První kontakt Hvězdné flotily s Tellarity.
2153
ENT The Expanse (duben - srpen) Po zničujícím útoku sondy neznámé konstrukce na Zemi je Enterprise přivolána zpět, jsou jí vylepšeny zbraňové systémy a štíty a vydává se najít tvůrce sondy do části vesmíru zvané Delphic Expanse. T'Pol odchází z Vulkanského hlavního velení a zůstává s posádkou Enterprise.
2153
Carrizal pod velením kapitána Dini činí první kontakt s domovskými planetami Romulanů (viz román The Romulan Way).
2156

Začátek války mezi Zemí a Romulanskou vesmírnou říší. Prvním impulzem je zničení lodi UNSS Balboa (viz román The Romulan Way). Válka je vedena primitivními nukleárními zbraněmi a Romulané ještě nedisponují warp pohonem (viz epizoda TOS Balance of Terror). Po zajetí lodi UNSS Stone Mountain si osvojují princip warp pohonu (viz román The Romulan Way).

2160

Bitvou u Cheronu končí tzv. Romulanské války. Pozemské síly uštědřily Romulanům zdrcující porážku (viz epizoda TNG The Defector).

2160

Podepsání Algeronské smlouvy, paktu o neútočení známého jako smlouva z Alpha Trianguli, kterou se vymezuje Romulanská neutrální zóna. Ta má sloužit jako nárazníkové pásmo mezi planetami Romulus a Remus a zbytkem galaxie (viz epizoda TOS Balance of Terror).

2161
Starfleet: Year One (román) Název románu První rok se vztahuje na první rok existence Hvězdné flotily Federace.
2161

Založení Spojené federace planet. Federace je řízena Radou sídlící v San Franciscu na Zemi. Kancelář prezidenta Rady Federace má sídlo v Paříži na Zemi (viz epizoda TNG The Outcast).

2161

Založení Hvězdné flotily Spojené federace planet spolu s Hvězdnou akademií se sídlem v San Franciscu na Zemi (viz epizoda TNG The First Duty). Poznámka: Hvězdná flotila Země sídlící také v San Franciscu existovala už dříve.

2164

Kolonizace planety Deneva Federací. Tato planeta je pokládána za jednu z nejkrásnějších v galaxii. USS Archon se při této události střetne s militantní skupinou Symmetrist Movement, která je se svou oddaností pro zachování galaktické ekologie jakousi opozicí k nově vytvořené chartě Federace pro neomezený výzkum (viz román Avenger).

2165

Narození Sareka z Vulkanu, syna Sokon a Solkara. Stane se jedním z nejlepších diplomatů Federace (viz román Sarek).

2167

Vesmírná loď Pozemšťanů Archon navštěvuje planetu Beta III v hvězdné soustavě C-111. Hlavní počítač planety, známý jako Landru, zničí Archon a velkou část posádky absorbuje do systému počítačem kontrolované společnosti. Pro obyvatele Beta III se stanou Archonci (viz epizoda TOS The Return of the Archons).

2167
USS Essex NCC-173 třídy Daedalus pod velením kapitána Bryce Shumara a prvního důstojníka Stevena Mullena je chycen v elektromagnetické bouři a zničen nad měsícem třídy M planety Mab-Bu VI. Osud této lodi zůstane záhadou až do roku 2368 (viz epizoda TNG Power Play).
2168

Vesmírná loď Horizon navštěvuje planetu Sigma lotia II, ležící přibližně 100 světelných let mimo území Federace. Jeden člen posádky zanechá na Sigmě knihu Chicago Mobs of the Twenties (Lůza Chicaga dvacátých let) z roku 1992, čímž nechtěně způsobí vývoj gangsterské společnosti (viz epizoda TOS A Piece of the Action).

2168

Krátce po návštěvě Sigma Iotia II je USS Horizon z neznámých příčin zničen. Stihne vyslat nouzový signál, avšak normálním prostorem, který bude v prostoru Federace zachycen až asi za 100 let (viz epizoda TOS A Piece of the Action).

2168

Osadníci ze Země zakládají kolonii na planetě Moab IV. Vytvoří uzavřenou, plánovanou, geneticky vyváženou biosféru, ve které chtějí vybudovat ideální společnost (viz epizoda TNG The Masterpiece Society).

2169

Do výroby je zaveden nový typ impulzních motorů. Základní konstrukce impulzních motorů zůstane nezměněna přinejmenším dalších 200 let.

2170

Výbuch neutronové hvězdy Kavis Alpha. Tento fenomén se opakuje každých 196 let. Další výbuch, který nastane roku 2366, bude bezprostředně pozorovat USS Enterprise-D (viz epizoda TNG Evolution).

2170

Skupina rodilých Američanů chce zachovat svou kulturní identitu, a proto opustí Zemi, aby si vybudovala nový domov někde jinde (viz epizoda TOS The Paradise Syndrome).

2179

Je vypuštěna loď USS Benjamin Franklin NCC 013, které velí kapitán Iwasaki "Ike" Ikushima (viz román The Haunted Starship).

2184

Sarek z Vulkanu přilétá na Zemi, aby zde pracoval na vulkanském velvyslanectví, a zůstává dalších více než 50 vulkanských let (viz román Spock's World).

2190

Symbiont Dax získává třetího hostitele - Emony (žena).

2195

Dr. Janet Hesterová vede na Denevě tým provádějící experimenty, které velice zvýší bezpečnost při užívání transportéru k přenášení živých bytostí (viz komiks Experiment in Vengeance).

2196

Hvězdná flotila vyřazuje poslední loď třídy Daedalus ze služby.

2199

Dr. Janet Hesterová se i se členy svého výzkumného týmu ztrácí ve vesmíru při cestě z Denevy na Hvězdnou základnu 14 (viz komiks Experiment in Vengeance).

2200

Klingoni zajímají loď Federace, avšak ta se o tom dozvídá až za 11 let (viz román The Final Reflection).

2209

Diagnostikován první případ transportní psychózy. Tento ojediněle se vyskytující stav je způsoben neurochemickými změnami, což je následek použití transportéru (viz epizoda TNG Realm of Fear). Navíc dosah transportéru je tak malý, že jeho zavedení ve větším rozsahu je v této době značně nepraktické (viz román The Final Reflection).

2210

Předek Harryho Kimal letěl s několikačlennou posádkou ke hvězdě Beta Capricus (viz epizoda VOY 11:59).

2211

Je obnoven oficiální kontakt mezi Federací a Klingonskou říší, když se USS Sentry setkává s IKS Devisor (viz román The Final Reflection).

2212

Sarek se vrací na Vulkan, kde je jmenován velvyslancem pro Zemi (viz román Spock's World).

2213

Velvyslanec Sarek se vrací na Zemi (viz román Spock's World).

2213

Jako následek romulanských  výletů  přes Neutrální zónu přichází Federaci od Vulkanců (ústy velvyslance Sareka) rada uzavřít s Romulany mír (viz román The Romulan Way).

2217
USS Valiant kontaktuje planetu Eminiar VII ve hvězdné formaci NGC 321. Loď i posádka se stanou oběťmi probíhající války mezi Eminiary a Vendikary (viz epizoda TOS A Taste of Armageddon).
2219

Narození Richarda Daystroma. Stane se brilantním počítačovým vědcem, vynálezcem duotronických systémů a nositelem Nobelovy a Zee-Magneesovy ceny.

2221

Loď USS Flying Fortress je unesena a posléze zničena Klingony (viz román The Final Reflection).

2221

Narození Montgomery Scotta ve Skotsku na Zemi. Stane se hlavním inženýrem USS Enterprise NCC-1701 pod velením nejprve kapitána Pikea, potom kapitána Kirka (viz epizoda TNG Relics).

2222

Pralorská automatická jednotka 3947 je svým stvořitelem aktivována na pralorské domovské planetě, aby byla použita ve válce s Cravic (viz epizoda VOY Prototype).

2222

Sarek se na čas vrací na Vulkan, kde se žení s T'Reou, vulkanskou kněžkou (viz román Sarek I).

2223

Narození Syboka, syna Sareka a vulkanské kněžky T'Rey (viz film Star Trek V: The Final Frontier).

2224

T'Rea se rozvádí se Sarekem, aby se mohla stát Vysokým mistrem Golu (viz román Sarek).

2226

Narození Leonarda H. McCoye. Stane se šéflékařem USS Enterprise NCC-1701. Jeho otcem je David McCoy (viz epizoda TNG Encounter at Farpoint).

2227

Loď USS Tiberius vyráží na svou první pětiletou misi pod velením komandéra Roberta Aprila (viz komiks Flesh of My Flesh).

2229

Svatba Sareka z Vulkanu a Amandy Graysonové ze Země (viz román Sarek I).

2230

Narození Spocka, syna Sareka a Amandy v ShiKahr na Vulkanu. Tento míšenec člověka a Vulkance se stane vědeckým důstojníkem na USS Enterprise NCC-1701 pod velením kap. Christophera Pikea a později i kap. Jamese Kirka. Sehraje také důležitou roli při jednáních o míru mezi Federací a Klingonskou říší a při snahách o znovusjednocení Vulkanců a Romulanů (viz např. film Star Trek VI: The Undiscovered Country, epizoda TNG Unification a román Sarek).

2230

Narození T'Pring. V sedmi letech bude telepaticky spojena se Spockem. Toto spojení je předem dojednáno jejich rodiči, aby mohli být oddáni, až dosáhnou dospělosti (viz epizoda TOS Amok Time).

2232
USS Tiberius končí svou první pětiletou misi pod velením komandéra Aprila (viz komiks Flesh of My Flesh).
2232

19. leden: Narození Nyoty Uhury ve Spojených státech afrických na Zemi. Stane se komunikačním důstojníkem na USS Enterprise NCC-1701 a později bude sloužit na velitelství Hvězdné flotily v San Franciscu.

2232

Loď USS Tiberius vyráží na svou druhou pětiletou misi pod velením komandéra Roberta Aprila (viz komiks Flesh of My Flesh).

2233

Federace vysílá svého prvního velvyslance do Klingonské říše - doktora Emanuela Tagora. Domovský svět Klingonů je znám jako Klinzhai nebo Qo'noS, stejně tak jako Země je známa i pod jménem Terra a Sol III. Klingonský kapitán Krenn navštěvuje Zemi, kde se setkává s velvyslancem Sarekem, jeho ženou Amandou, synem Spockem a dr. Thomasem J. McCoyem, pradědečkem Leonarda H. McCoye (viz román The Final Reflection).

2233

22. březen: Narození Jamese T. Kirka v Riverside ve státě Iowa na Zemi. Má staršího bratra George Samuela.

2236

Zničení USS Savannah (viz román The Final Reflection).

2236
SS Columbia havaruje na planetě Talos IV, jediným přeživším členem posádky je Vina (viz epizody TOS The Cage a The Menagerie).
2237

Spock je telepaticky spojen s T'Pring (viz epizody TOS Amok Time a TAS Yesteryear).

2237

Spock díky Strážci věčnosti zachraňuje sám sobě život, ovšem umírá při tom jeho mazlíček sehlat (viz epizoda TAS Yesteryear).

2237
USS Tiberius končí svou druhou pětiletou misi pod velením komandéra Aprila (viz komiks Flesh of My Flesh).
2238

Loď USS Tiberius vyráží na svou třetí pětiletou misi pod velením komandéra Roberta Aprila (viz komiks Flesh of My Flesh).

2239

Po šesti letech na Qo'noSu se velvyslanec Tagore vrací na Zemi (viz román The Final Reflection).

2239

Na Lalande VIII je objeven nový typ dilithia, což umožní lehce překonat  časovou bariéru  warpu 4,8 (viz román The Final Reflection).

2239

Zavraždění Marcuse van Diemana, personálního ředitele Hvězdné flotily (viz román The Final Reflection).

2239

Na poslední Babelské konferenci konané na Zemi ovlivňují admirál Shepherd a Carter Winston členy, aby zamítli usnesení, které by rozpustilo Spojenou federaci planet (viz román The Final Reflection).

2239

Samotářské individuum, známé jako pan Brack, kupuje planetu třídy M Holberk 917-G v soustavě Omega. Později se ukáže, že Brack je pseudonym (téměř) nesmrtelného Flinta (viz epizoda TOS Requiem for Methuselah).

2240

Narození Hikaru Sulu v San Franciscu na Zemi. Za jeho kariéry u Hvězdné flotily se nejprve stane fyzikem, potom kormidelníkem na USS Enterprise NCC-1701 a později zaujme místo kapitána na lodi USS Excelsior.

2240

Scotty je přijat na Akademii Hvězdné flotily (viz epizoda TNG Relics).

2241

Po smrti T'Rey z Vulkanu začíná Sybok žít v ShiKahr se Sarekem, Amandou a Spockem. Po čase je však z Vulkanu vypovězen (viz film Star Trek V: The Final Frontier).

2242

Narození Pavla A. Chekova v Rusku na Zemi. Později se stává navigátorem a taktickým důstojníkem na palubě USS Enterprise NCC-1701 pod velením Jamese Kirka, bude také sloužit jako první důstojník na palubě USS Reliant pod kapitánem Clarkem Terrellem (viz epizoda TOS Who Mourns for Adonais? a film Star Trek II: The Wrath of Khan).

2242

Blizko Shermanovy planety nacházející se na území, o které vedou spor Federace s Klingonskou říší, se odehrává bitva o Donatu V (viz epizoda TOS The Trouble with Tribbles)

2243

Dr. Richard Daystrom vyvíjí technologii počítačů s duotronickým jádrem a je vyznamenán Nobelovou a Zee-Magneesovou cenou. Tento systém se stane základem pro počítače na USS Enterprise. Později je po dr. Daystromovi pojmenován technologický institut (viz epizoda TOS The Ultimate Computer)

2243

Praporčík José Tyler se stává členem posádky USS Tiberius pod velením komandéra Aprila (viz komiks Flesh of My Flesh).

2243
USS Tiberius končí svou třetí pětiletou misi pod velením komandéra Aprila (viz komiks Flesh of My Flesh).
2244

V docích San Francisca a v kompletovací stanici Hvězdné flotily u Země začíná stavba první hvězdné lodi třídy Constitution - USS Enterprise. Na průběh stavby dohlíží její první velitel, kapitán Robert April (viz epizoda TAS The Counter-Clock Incident).

2244

Ještě nepokřtěná USS Enterprise NCC 1701 se vydává na svůj první - ovšem neoficiální - let, a to pod kapitánem Robertem Aprilem. Během tajné záchranné akce se Enterprise setkává s Romulany. Dále jsou v posádce první důstojník George Kirk, dr. Sarah April, kormidelník Carlos Florida a bezpečnostní důstojník Francis Drake Reed (viz román Final Frontier).

2244

Scotty úspěšně končí studium na Akademii Hvězdné flotily.

2244

Narození Lenore Karidian. Taktéž první zmínka o Kodosovi, později známém jako Kodos Kat (viz epizoda TOS The Conscience of the King) a posléze jako herec Anton Karidian.

2244

Leonard McCoy vstupuje na univerzitu s cílem získat lékařský diplom. Za studií se setkává s Emony, třetím hostitelem symbionta Daxe (viz epizoda DS9 Trials and Tribble-ations)

2245

Narození Joanny McCoy, dcery Leonarda a Jocelyn McCoy, v Georgii na Zemi (viz román Crisis on Centaurus).

2245

Země ztrácí kontakt se sondou Friendship One. V tomto okamžiku se nachází přibližně 30 000 světelných let od Země. Bez vědomí svých konstruktérů sonda uskuteční kontakt s relativně primitivní civilizací a předá jí všechny své technické informace (viz epizoda VOY Friendship One).

2245

Vesmírná loď Enterprise NCC-1701 je vypuštěna z doků na orbitě okolo Země. Kapitánem se stává Robert April a společně se svou posádkou se vydává na pětiletou výzkumnou misi (první v historii lodi) (viz epizoda TAS The Counter-Clock Incident).

2246
Though Hell Should Bar the Way (Enterprise Logs) Na cestě na pomoc kolonii Tarsus IV je Enterprise zdržena střetem s mladým Klingonem hledajícím slávu, komandérem Korem. Komandér Lorna Simon je novým prvním důstojníkem na Enterprise.
2246

Kodos Kat, guvernér na Tarsu IV, vyhlašuje stanné právo a nařizuje zabít 4000 lidí kvůli nedostatku potravin, který způsobila exotická houba. James Kirk a Kevin Riley (budoucí člen posádky USS Enterprise) jsou mezi devíti očitými svědky, kteří přežijí (viz epizoda TOS The Conscience of the King). Bez vědomosti Kirka je na Tarsu IV některým událostem přítomen také velvyslanec Sarek, končí tak jeho zapletení se s organizací "Hnutí symetriků" (viz román Avenger).

2247

(únor) Na planetě Albatross vede dr. McCoy celoplošné očkování proti saurianskému viru (viz epizoda TAS Albatross).

2247
Crisis on Vulcan (román) Velvyslanec Sarek a jeho syn Spock se vrací z diplomatické mise na palubě USS Enterprise. Spock při tom začne uvažovat o vstupu na Akademii Hvězdné flotily. Kapitánem Enterprise je stále Robert April, na postu prvního důstojníka zastupuje komandéra Lornu Simon, která je na prodloužené dovolené, poručík-komandér Christopher Pike.
2247

Incident s rukojmími na Vulkanu upevní Spockovo rozhodnutí vstoupit na Akademii Hvězdné flotily a napomůže rozhodnutí vůdce Vulkanu T'Pau odmítnout křeslo v Radě Federace (viz román Vulcan's Forge).

2248

Spock proti vůli svého otce vstupuje do Hvězdné flotily místo do Vulkanské vědecké akademie. Spock a Sarek spolu potom nepromluví celých 18 let (viz epizoda TOS Journey to Babel a román Sarek).

2248

Nedaleko středu Galaxie se ztrácí USS Rickover (viz román The Starless World).

2248

První setkání Enterprise s rasou Tralmanii nedaleko Draxis II. Komandér Christopher Pike je stále prvním důstojníkem kapitána Roberta Aprila (viz komiks All Those Years Ago).

2248

Pike je povýšen na kapitána USS Yorktown, kde slouží spolu s Jedničkou (viz román Vulcan's Glory). Lorna Simon se vrací na post prvního důstojníka Enterprise (viz román Best Destiny).

2249

(duben) Komandér George Kirk, šestnáctiletý Jim Kirk a bezpečnostní důstojník Francis Drake Reed cestují na palubě Enterprise (které stále velí kap. April) a nedaleko planety Faramond porážejí vesmírné piráty (viz román Best Destiny). Tato událost má rozhodující význam pro Kirkovo rozhodnutí vstoupit na Akademii Hvězdné flotily.

2249

Narození Charlese Evanse. Jeho rodiče se zúčastní neúspěšného kolonizačního projektu, který skončí katastrofální havárií na planetě Thasus (viz epizoda TOS Charlie X).

2249

Nyota Uhura vstupuje na Akademii Hvězdné flotily. Leonard McCoy také, ovšem na její lékařskou sekci (viz román Aftershock).

2249

Dr. Phillip Boyce a poručík Moves-With-Burning-Grace jako hlavní inženýr se stávají členy posádky Enterprise pod velením kap. Aprila (viz komiks Flesh of My Flesh).

2250
USS Enterprise pod velením kapitána Roberta Aprila se vrací z pětileté mise (první v historii lodi). Velení na Enterprise převezme od komodora Aprila Christopher Pike (viz komiks Flesh of My Flesh).
2250

Symbiont Dax získává čtvrtého hostitele - Audrid (žena) (viz epizoda DS9 Faces).

2250

James Kirk se hlásí na Akademii Hvězdné flotily a je díky pomoci Malloryho přijat (viz epizoda TOS The Apple). Coby lodník se spřátelí s Benem Finneyem, který po něm později pojmenuje svou dceru Jamie (viz epizoda TOS Court Martial).

2250
Starfleet Academy 1 (DC Comics - ST annual vol. 2) (srpen) James Kirk vstupuje jako sedmnáctiletý na Akademii Hvězdné flotily.
2250

Vědecká expedice Vulkanců objeví subprostorovou trhlinu ve hvězdné soustavě Hanoli. V trhlině odpálí pulsní torpédo, aby ji uzavřeli, bohužel jejich pokus způsobí nekontrolovatelné rozpínání trhliny, které zničí jak Vulkance, tak celou soustavu (viz epizoda DS9 If Wishes Were Horses).

2250
USS Enterprise se po opravách a vylepšeních vydává pod velením kapitána Christophera Pikea na další pětiletou misi objevovat neznámé (druhá v historii lodi).
2250

Kirk se na Akademii setkává s Gary Mitchellem, který se stává jeho blízkým přítelem. Zakouší ovšem také značné ponižování od staršího spolužáka Finnegana (viz epizoda TOS Shore Leave).

2250

Spock, stále jako kadet Akademie, slouží tři měsíce na USS Enterprise pod kapitánem Pikem (viz komiks Flesh of My Flesh).

2250
Aftershock (román) (prosinec) Lékařský kadet Leonard H. McCoy studuje druhým rokem Akademii Hvězdné flotily - lékařské oddělení.
2251

Spock již po třech letech úspěšně končí studium na Akademii Hvězdné flotily (viz román Sarek).

2251
Kadet Kirk (román) (leden) Kirk coby kadet prvního ročníku.
2251

(únor) Praporčík Spock je přidělen na USS Artemis pod kapitána Danielse (viz román Vulcan's Glory).

2251
Vulcan's Glory (román) (září) Poručík Spock je opět přidělen na Enterprise jako druhý důstojník. Novým členem posádky Enterprise se stává také poručík Montgomery Scott.
2252
USS Endeavor se ztrácí poblíž systému Theta Eridani (viz komiks Experiment in Vengeance).
2252

Praporčík James Kirk slouží na USS Republic NCC-1371. USS Republic je na mírové misi na planetě Axenar. Hvězdná flotila vyznamená J. Kirka Palmovým listem Axenaru. Zaznamená také chybu instruktora Bena Finneye, což ukončí jejich přátelství (viz epizoda TOS Court Martial).

2252

Při službě na lodi Republic kadet-praporčík Kirk velí katastrofálnímu výsadku na Yannid (viz komiks The Enterprise Murder Case).

2252

Charles Evans je ve třech letech jediným, kdo přežil havárii vesmírné lodě na planetě Thasus. Záhadní, odhmotnění Thasianci mu dají výjimečné mentální schopnosti, aby zajistili jeho přežití (viz epizoda TOS Charlie X).

2252
Flesh of My Flesh (Marvel Comics - ST Early Voyages 1) (prosinec) Poručík Grace se stává hlavním inženýrem.
2252
The Fires of Pharos (Marvel Comics - ST Early Voyages 2)
2252
Our Dearest Blood (Marvel Comics - ST Early Voyages 3) Enterprise pod velením kapitána Pikea přestála bitvu u Rigelu VIII. Kapitánův adjutant Dermot Leon Cusack přichází o život.
2253 (2254)
TOS: The Cage USS Enterprise pod velením kap. Pikea zachytí volání o pomoc vyslané před 18 lety z planety Talos IV.
2253
Nor Iron Bars a Cage (Marvel Comics - ST Early Voyages 4) (leden) Velitelství Hvězdné flotily zakazuje vstup do hvězdné soustavy Talos nařízením 7 Směrnic Hvězdné flotily. Novým členem posádky Enterprise se adjutant Mia Colt.
2253
The Rift (Part 1: First Contact) (román) (leden) Počítač na Enterprise přechází z tištěné komunikace na verbální. Poručík Montgomery Scott se stává asistentem hlavního inženýra.
2253
Cloak and Dagger (Marvel Comics - ST Early Voyages 5, 6) (leden)
2253
To Walk the Night (DC Comics - ST annual vol. 2) (únor)
2253
The Flat Gold Forever (Marvel Comics - ST Early Voyages 7) (únor)
2253
Immortal Wounds (Marvel Comics - ST Early Voyages 8) (únor)
2253
One of a Kind (Marvel Comics - ST Early Voyages 9) (březen)
2253
The Fallen (Marvel Comics - ST Early Voyages 10, 11) (březen)
2253
Futures (Marvel Comics - ST Early Voyages 12 - 15) (březen)
2253
Thanatos (Marvel Comics - ST Early Voyages 16, 17) (duben)
2253
Conflicting Natures (Enterprise Logs) Poručík Burnstein se stává hlavním inženýrem na Enterprise.
2253

Kapitán Pike zachraňuje životy členů svého výsadku na planetě Corinthia VII (viz povídka A Private Anecdote).

2253

Je přerušen přátelský výměnný program mezi Federací a Klingonskou říší poté, co je kadet-poručík James Kirk přinucen zabít v boji na smrt Klingona Khalla (viz román Perry's Planet).

2253

Nyota Uhura úspěšně končí studium na Akademii Hvězdné flotily.

2253

Dr. Leonard McCoy úspěšně končí studium medicíny na Akademii Hvězdné flotily.

2253

McCoy končí svůj milostný vztah s Nancy, budoucí paní Craterovou (viz epizoda TOS The Man Trap).

2253

James Kirk, jako první v historii, překonává  scénář neumožňující vyhrát  - simulaci Kobayashi Maru. (viz film Star Trek II: The Wrath of Khan). Pomáhala mu při tom kadet Carol Marcusová (viz komiks Star - Crossed).

2254

Doktor Leonard McCoy po rozchodu se svou ženou znovu vstupuje do Hvězdné flotily (viz román Shadows on the Sun). Slouží na USS Republic a potom jako lékařský praktikant Hvězdné flotily na planetách Ssan a Beta Aurelon III (viz romány Shadows on the Sun a The Better Man).

2254

James Kirk úspěšně končí studium na Akademii Hvězdné flotily. Praporčík Kirk je přidělen na vesmírnou loď Farragut pod velením kapitána Garrowicka (viz epizoda TOS Obsession).

2254

Praporčík Kirk je zraněn v bitvě s piráty z Epsilon Canaris III a stráví 9 měsíců rekonvalescence na Hvězdné základně 7 a Centauru, kde se opět setkává s doktorem Leonardem McCoyem a také s jeho devítiletou dcerou Joannou (viz román Crisis on Centaurus).

2254

Po návratu na Farragut poručík Kirk poprvé velí výsadku. Na planetě Neural se přitom spřátelí s Tyree (viz epizoda TOS A Private Little War).

2254

Kirk coby poručík na USS Farragut se setkává u planety Tycho IV s nebezpečným Vampírským oblakem. Toto setkání vyústí ve smrt 200 členů posádky, včetně kapitána lodi Garrovicka. Kirk se cítí zodpovědný, protože váhal, když dostal rozkaz střílet z phaserů (viz epizoda TOS Obsession a román The Ashes of Eden).

2254

Bezprostředně po útoku Vampírského oblaku je Farragut napaden neznámými cizinci "critters". Poručík Kirk a Vulkanka T'Cel provedou úspěšné oddělení primárního a sekundárního trupu lodi a tím zachrání zbývající posádku. Kirk dostává pochvalu od admirála Nogury, zatímco T'Cel je zajata Romulany (viz kreslený román Debt of Honor).

2254

Poručík McCoy slouží jako šéflékař na USS Richard Feynman (viz román The Better Man).

2255

Poručík Kirk slouží na palubě USS Tresher pod kapitánem Wilhelmem Schangem (viz román Devil World).

2255

Poručík Kirk velí výsadku, který provádí průzkum na planetě Modala, a doporučuje učinit v nejbližší době první kontakt (viz komiks The Modala Imperative).

2255

Poručík McCoy je převelen na USS Koop (viz román The Better Man).

2255

Poslední kontakt mezi samotářskými Sheliaky a Spojenou federací planet až do roku 2366. Došlo k uzavření Armenské smlouvy, ve které Federace postoupila planetu Tau Cygna V Sheliakům (viz epizoda TNG The Ensigns of Command).

2255

Po povýšení tráví poručík-komandér Kirk rok na planetě Shad coby velící důstojník přidělence Hvězdné flotily, který je občanskou válkou vyvolanou Klingony přinucen provést evakuaci (viz román The Covenant of the Crown).

2255
Captain's Table 6: Where Sea Meets Sky (román) Hlavním inženýrem na Enterprise je Michael Burnstein. Hlavním komunikačním důstojníkem je poručík Dabisch.
2255

Klingonská říše a Romulanská říše zakládají společnou kolonii na planetě Chal (viz román The Ashes of Eden).

2255

Končí první pětiletá mise USS Enterprise pod velením kapitána Pikea (druhá v historii lodi). Loď bude rok v docích procházet celkovými úpravami.

2256
USS Enterprise se vydává na druhou pětiletou misi pod velením kap. Pikea (třetí mise v historii lodi).
2256

Kirk je načas přidělen na planetu Draqqana (viz povídka The Avenger).

2256

Garth z Izaru získává vojenské vítězství nad Klingony u Axanaru, což vyústilo v Axanarskou mírovou misi (viz epizoda TOS Whom Gods Destroy).

2257

Poručík-komandér James Kirk navštěvuje šestiměsíční velitelský kurz na Akademii Hvězdné flotily, kde se setkává s Janice Lesterovou (viz epizoda TOS Turnabout Intruder).

2257

Při svém pobytu na Akademii Kirk také vyučuje a jedním z jeho studentů je Gary Mitchell (viz epizoda TOS Where No Man Has Gone Before)

2257

Poručík-komandér Kirk slouží jako první důstojník na USS El Dorado (viz komiks All Those Years Ago…).

2257

Komandér Hunter z pohraniční hlídky velí USS Aerfen. U pomezní planety Ganjitsu poráží vesmírné piráty a vyslouží si tím obdiv mladého Hikaru Sulu (viz román The Entropy Effect).

2258

Komandér Kirk slouží jako první důstojník na USS Bonhomme Richard (viz román Corona) pod kapitánem Quince Waverleighem (viz román Bloodthirst).

2258
Star-Crossed (Part 1: No Win Scenario) (DC Comics - ST vol. 2) Komandér Kirk slouží jako první důstojník na USS Eagle pod kapitánem Botwinem. Poručík Carol Marcusová také slouží na USS Eagle, ale rezignuje poté, co zjistí, že je těhotná.
2258

Hikaru Sulu se zapisuje na Akademii Hvězdné flotily.

2258

Výzkumná loď SS Beagle havaruje na planetě 892-IV. Posádka je zajata a donucena bojovat v obdobě římských gladiátorských zápasů (viz epizoda TOS Bread and Circuses).

2258

Robert a Nancy Craterovi přilétají kvůli archeologickým výzkumům na planetu M113 (viz epizoda TOS The Man Trap).

2258

Obdržena poslední zpráva od doktora Rogera Korbyho z planety Exo III. Popisuje v ní jeskynní komplex, který objevil, potom on i jeho tým zmizí (viz epizoda TOS What Are Little Girls Made of?).

2258

Spock na Zemi potkává botaničku Leilu Kalomi. Leilu Spock přitahuje, on však nemůže její city opětovat kvůli svému vulkanskému původu (viz epizoda TOS This Side of Paradise).

2259

Pavel Chekov se zapisuje na Akademii Hvězdné flotily.

2259

Carol Marcusové se narodil syn David. Na Carolinu žádost se chlapcův otec James Kirk nebude účastnit jeho výchovy (viz film Star Trek II: The Wrath of Khan, romány Faces of Fire a Ashes of Eden a komiks Star-Crossed).

2259

Kirkovo poslední setkání s Areel Shawovou, se kterou měl milostný poměr, před soudním procesem na vesmírné stanici 11 (viz epizoda TOS Court Martial).

2259
Star-Crossed (Part 2: Loved Not Wisely…) (DC Comics - ST vol. 2) Komandér Kirk přebírá velení USS Oxford. Poručík Gary Mitchell je hlavním kormidelníkem.
2260

Kapitán Pike s Enterprise poráží merkaanské piráty (viz román Legacy (I)).

2260

Horníci Childress, Gossett a Benton zahajují těžbu lithiových krystalů na Rigelu XII (viz epizoda TOS Mudd's Women).

2260

Komandér Kirk přebírá velení USS Saladin (viz komiksy All Those Years Ago… a Wolf on the Prowl).

2260

Skupina 150 kolonistů pod vedením Eliase Sandovala se vydává k planetě Omicron Ceti III s cílem založit kolonii (viz epizoda TOS This Side of Paradise).

2261

Končí druhá pětiletá mise USS Enterprise pod velením kapitána Pikea (třetí v historii lodi). Velení přechází na Kirka, který bude dohlížet na úpravy, kterými bude loď v docích procházet, mimo jiné je zvýšena kapacita posádky z 203 členů na 430 (viz román The Ashes of Eden). Vědecký důstojník Spock je po zranění Jedničky dočasně povýšen na prvního důstojníka. Dr. Boyce odchází do důchodu, nahrazuje ho dr. Mark Piper. Zůstávají hlavní inženýr Montgomery Scott, poručík Lee Kelso a kadet-poručík Hikaru Sulu. Nově přichází poručík Nyota Uhura a velitel transportu John Kyle.

2261

Ghioghský incident. Pike si ponechává velení nad Enterprise, úpravy jsou pozasteveny. Komandér Kirk je jako velící důstojník převelen z USS Saladin na USS Lydie Sutherland spolu s novým prvním důstojníkem Garym Mitchellem a hlavním lékařem dr. Leonardem McCoyem. V Gioghské bitvě Kirk zachraňuje svou posádku, ale ztrácí svou loď (viz román Enterprise: The First Adventure).

2261

Narození Saavik na planetě Hellguard blízko hranic neutrální zóny s Romulany (viz román The Pandora Principle a komiks Saavik's Story).

2261

James Kirk udržuje poměr s budoucí paní Wallaceovou. Vztah nakonec ztroskotá vinou rozdílných životních cílů (viz epizoda TOS The Deadly Years).

2261

Na planetě M113 je posledním původním tvorem obývajícím tento svět zabita Nancy Craterová. Tato bytost, jež je schopna převzít podobu, jakou chce, potom žije s profesorem Craterem jako jeho žena (viz epizoda TOS The Man Trap).

2261

Sandovalovi kolonisté přilétají k planetě Omicron Ceti III. Na planetě je však objeven vysoký stupeň smrtelně nebezpečného Bertholdova záření. Kolonistům se podaří přežít díky substanci produkované místní flórou, kterou jsou "nakaženi" (viz epizoda TOS This Side of Paradise).

2262

(duben) Po Ghioghském incidentu je James Kirk jmenován kapitánem USS Enterprise a setkává se s Pikem, jenž byl povýšen na flotilního kapitána (viz epizoda TOS The Menagerie).

2262
Enterprise: The First Adventure (román) (květen) Spock je jmenován již stálým prvním důstojníkem na Enterprise, dále se k posádce přidávají: kapitán Kirk, major Gary Mitchell, dr. McCoy, poručík Sulu a operační důstojník Janice Randová. Kadet-podporučík Pavel Chekov je dočasně přidělen k posádce na praxi z Akademie. USS Enterprise se poprvé pod velením kapitána Kirka vydává na testovací plavbu.
2262
Captain's Table 6: Where Sea Meets Sky (román) Pike se rozhodne zanechat práce za psacím stolem a začíná trénovat kadety na lodích třídy J.
2262

Planeta Ingraham B je napadena stejnými parazitickými tvory, kteří později zdecimují populaci na planetě Deneva včetně Kirkova bratra George a jeho ženy. Přežije pouze Kirkův synovec Peter (viz epizoda TOS Operation: Annihilate!).

2262

Nehoda na palubě staré vesmírné lodi třídy J má za následek smrt několika kadetů Hvězdné flotily. Ztráty by byly daleko větší nebýt obětavého zákroku kapitána Pikea, který byl při záchraně kadetů vážně zraněn. V důsledku těchto zranění bude v budoucnu odkázán na pohyblivé křeslo (viz epizoda TOS The Menagerie).

2262

(srpen) Enterprise se znovu setkává s rasou Tralmanii (k prvnímu kontaktu s touto rasou došlo v roce 2248) (viz komiks All Those Years Ago).

2262

(srpen) K posádce Enterprise se přidávají dr. Elizabeth Dehnerová, psychiatrička studující reakce posádky ve vypjatých situacích, a sestra Christine Chapelová.

2262

(srpen) Enterprise se u Tally střetává s Klingony (viz komiks Uhura's Story).

2262

(srpen) Dr. McCoy na čas odchází a nahrazuje ho dr. Mark Piper, Sulu je dočasně převelen k vědecké sekci (viz epizoda TOS Where No Man Has Gone Before).

2262
Prisoners (DC Comics ST vol. 2) (září)
2262
Strangers from the Sky: The Planet That Wasn't There (román) (září)
2262 (2265)
TOS Where No Man Has Gone Before (říjen) USS Enterprise prostupuje bariérou na okraji galaxie. Dva členové posádky díky tomu získávají mocné psychické schopnosti a musí být kvůli ochraně lodi a posádky zabiti. V roce 2370 vychází najevo, že v této události měl prsty Q (viz román Q-Squared).
2262
My Brother's Keeper (romány)

- Book 1: Republic

- Book 2: Constitution

- Book 3: Enterprise

2262
Gary (DC Comics ST vol. 2) (říjen)
2262

(říjen) Částečně jsou změněny uniformy Hvězdné flotily. Dr. McCoy se vrací na Enterprise a dr. Piper odchází do důchodu. Sulu se taktéž vrací na své místo kormidelníka.

2262
The Planet of No Return (Gold Key Comics) (říjen)
2262
The Devil's Isle of Space (Gold Key Comics) (říjen)
2262
USS Enterprise se střetává s rasami Anjiri a Nykkus (viz román Captain's Table 1: War Dragons).
2262
Invasion of the City Builders (Gold Key Comics) (říjen)
2262
The Peril of Planet Quick Change (Gold Key Comics) (listopad)
2262

(listopad) Flotilní kapitán Christopher Pike a Audrid Dax jsou členy výzkumného týmu, který v kometě objevuje zlomyslné parazitické bytosti podobné symbiontům Trillů. Pike respektuje tradici Trillů, kteří o svých vztazích se symbionty s cizinci nemluví. Proto je tato informace Hvězdnou flotilou klasifikována jako velice tajná "pouze pro nejvyšší nouzi". Když tři trillské lodě onu kometu zničily, je tato událost "pohřbena" (viz román Audrid: Sins of the Mother). Tito zlomyslní parazité se znovu objeví přibližně za 100 let a pokusí se převzít vládu nad Hvězdnou flotilou a Federací (viz epizoda TNG Conspiracy).

2262
The Ghost Planet (Gold Key Comics) (listopad)
2262
When Planets Collide (Gold Key Comics) (listopad)
2262
The Woodoo Planet (Gold Key Comics) (listopad)
2262
The Youth Trap (Gold Key Comics) (prosinec)
2262
The Legacy of Lazarus (Gold Key Comics) (prosinec)
2262
Sceptre of the Sun (Gold Key Comics) (prosinec) Enterprise se setkává s potomky uprchlíků Eugenických válek z roku 1997.
2262
The Enterprise Mutiny (Gold Key Comics) (prosinec)
2263
The Cosmic Cavemen (Gold Key Comics) (leden)
2263
The Hijacked Planet (Gold Key Comics) (leden)
2263
The Haunted Asteroid (Gold Key Comics) (leden)
2263
A World Gone Mad (Gold Key Comics) (leden)
2263
Siege in Superspace (Gold Key Comics) (únor)
2263
The Trial of Captain Kirk (Gold Key Comics) (únor)
2263
Dwarf Planet (Gold Key Comics) (únor)
2263
Ice Journey (Gold Key Comics) (únor)
2263
The Mimicking Menace (Gold Key Comics) (březen)
2263
Death of a Star (Gold Key Comics) (březen)
2263
The Animal People (Gold Key Comics) (březen)
2263
The Psychocrystals (Gold Key Comics) (březen)
2263

Několik žen na planetě Rigel IV je brutálně zavražděno neznámým přistěhovalcem, mezi obyvateli známým pod jménem Kesla. Později je zjištěno, že jde o stejnou energetickou bytost, která je odpovědná za podobné vraždy na planetě Argelius II o rok později (viz epizoda TOS Wolf in the Fold).

2263
Prophet of Peace (Gold Key Comics) (duben)
2263
Furlough to Fury (Gold Key Comics) (duben) Dozvídáme se, že druhá dcera dr. McCoye, Barbara McCoyová, je profesorem na Ureyské universitě na Zemi.
2263
The Evictors (Gold Key Comics) (duben)
2263
World Against Time (Gold Key Comics) (duben)
2263

(květen) Dr. Simon Van Gelder je přidělen do trestanecké kolonie na Tantalu V jako styčný ředitel (viz epizoda TOS Dagger of the Mind).

2263
The World beneath the Waves (Gold Key Comics) (květen) Dr. Barbara McCoyová je přidělena Hvězdnou flotilou k posádce Enterprise na speciální misi jako xenobiolog.
2263
Prince Traitor (Gold Key Comics) (květen)
2263
Mr. Oracle (Gold Key Comics) (květen)
2263
Planet of No Life (Gold Key Comics) (květen) (pokračovíní komiksu The Evictors)
2263
A World Against Itself (Gold Key Comics) (červen)
2263
Spore of the Devil (Gold Key Comics) (červen)
2263
The Brain-Damaged Planet (Gold Key Comics) (červen)
2263
To Err is Vulcan (Gold Key Comics) (červen)
2263
The Truth Machine (román) (červenec)
2263
The Prisoner of Vega (román) (červenec)
2263
Shadow Lord (román) (červenec)
2263

(srpen) Po testovacím provozu se USS Enterprise vrací k Zemi, aby prošla opravami a byla připravena na další pětiletou výzkumnou misi, poprvé pod velením kapitána Kirka (čtvrtá v historii lodi) - (1. 8. 2263 - 31. 7. 2268).

2263

(srpen) Pavel Chekov úspěšně končí studia na Akademii Hvězdné flotily a je natrvalo přidělen na USS Enterprise (viz román No Compromise).

2263

(srpen) Vesmírná loď vezoucí návštěvníky z planety Ingraham B na planetu Deneva převáží taktéž smrtelně nebezpečnou parazitickou životní formu, která již před rokem způsobila hromadné šílenství na Ingrahamu B (viz epizoda TOS Operation: Annihilate!).

2263 (2266)
TOS The Corbomite Maneuver (září) USS Enterprise se setkává s lodí První federace Fesarius. Přes počáteční zdrženlivost jsou nakonec mezi oběma kulturami navázány přátelské vztahy.
2263 (2266)
TOS Mudd's Women (září) Enterprise se poprvé setkává s Harcourtem Fentonem Muddem. Navštěvuje důlní kolonii na Rigelu XII, v níž se těží lithiové krystaly (později Genem Roddenberrym změněny na dilithiové).
2263 (2266)
TOS The Enemy Within (září)
2263

Počátek snahy Klingonů ovlivnit politickou situaci na planetě Tyree dodávkami zbraní nezkušeným obyvatelům (viz epizoda TOS A Private Little War).

2263 (2266)
TOS The Man Trap (září) Posádka Enterprise je nucena zabít posledního obyvatele planety M113.
2263 (2266)
TOS The Naked Time (září) Posádka Enterprise se setkává s infekcí, kterou nazve podle planety jejího výskytu virus Psi 2000 (později známou jako Tsiolkovského infekce - viz epizoda TNG The Naked Now).
2263
The Janus Gate Book 1: Present Tense, Book 2: Future Imperfect, Book 3: Past Prologue (romány) (září) Odehrávají se v průběhu tří ztracených dnů od The Naked Time. Po vypršení oněch tří dnů se Enterprise znovu spojí se svou dočasnou kopií a posádka má z těchto dnů pouze povrchní vzpomínky.
2263

Charles Evans je zachráněn posádkou vědecké lodi Antares pod velením kapitána Ramarta z planety Thasus.

2263 (2266)
TOS Charlie X (říjen) První kontakt s Thasiany.
2263
The Brave and the Bold - Part 1: The First Artifact (román) (říjen)
2263 (2266)
TOS Balance of Terror (říjen) Pozemšťané poprvé vidí, jak vypadají Romulané. První střetnutí s Romulany od konce tzv. romulanských válek v roce 2160.
2263
Errand of Vengeance Book 1: The Edge of the Sword, Book 2: Killing Blow, Book 3: River of Blood (román) (říjen) Koloth je povýšen na kapitána. Doktor M'Benga se na časově omezenou dobu připojuje k Enterprise jako lékařský pozorovatel.
2263 (2266)
TOS What Are Little Girls Made of? (říjen) Posádka Enterprise zabránila infiltraci vysokých kruhů Spojené federace planet androidy z planety Exo III. Hlavní sestrou na Enterprise se stává Christine Chapelová.
2263 (2266)
TOS Dagger of the Mind (říjen) Návštěva trestanecké kolonie na Tantalu V s ústavní léčbou duševně nemocných vězňů.
2263
USS Enterprise při hvězdném mapování objevuje sedm planet v hvězdné soustavě L-370 (viz epizoda TOS The Doomsday Machine).
2263 (2266)
TOS Miri (říjen) Enterprise objeví planetu s kolonií založenou pozemšťany, jejímiž jedinými obyvateli jsou děti postižené následky experimentů s dlouhověkostí.
2263

Úřady Federace vysílají tým sociologů, aby pomohl dětem na planetě, z níž pochází Miri (viz epizoda TOS Miri).

2263

Horníci na planetě Janus VI rozšiřují těžbu v podzemí o další úroveň, protože se snaží objevit další ložisko pergia (viz epizoda TOS The Devil in the Dark).

2263
USS Enterprise přilétá na planetu Q přivolána vědcem dr. Thomasem Leightonem, aby prověřila zprávy o novém způsobu výroby syntetické potravy. Dr. Leighton doufal, že tento objev ukončí nebezpečí hladomoru na planetě Cygnia Minor, kde se nachází jedna z kolonií Země (viz epizoda TOS The Conscience of the King).
2263 (2266)
TOS The Conscience of the King (listopad) Vedoucí shakespearovského souboru je odhalen jako Kodos Kat, který před dvaceti lety spáchal hrůzný zločin proti lidskosti na Tauru IV.
2263
A Private Anecdote (povídka - Strange New Worlds - ST)
2263

Vážná epidemie ohrožuje obyvatele kolonie Nová Paříž. USS Enterprise je pověřena transportem zdravotnického vybavení na planetu Makus III, odkud bude dopraveno do kolonií (viz epizoda TOS The Galileo Seven).

2263 (2267)
TOS The Galileo Seven (listopad) Enterprise zkoumá Murasaki-312 (fenomén podobný kvasaru). Raketoplán Galileo je nucen přistát na planetě Taurus II, kde učiní první kontakt s nebezpečnými primitivními obyvateli.
2263 (2267)
TOS Court-Martial (listopad)
2263 (2267)
TOS The Menagerie 1, 2 Enterprise odváží Christophera Pikea, druhého kapitána lodi, na Talos IV, aby tam dožil zbytek svého života v iluzích, které Talosiané umějí vyvolat. Přestože tímto jednáním porušil Spock Nařízení Flotily č. 7, není nakonec postaven před vojenský soud.
2263 (2267)
TOS Shore Leave (listopad)
2263 (2267)
TOS The Squire of Gothos (listopad) Posádka Enterprise se setkává s Trelanem, dětským členem Q Kontinua (viz román Q-Squared).
2263

(prosinec) Šest měsíců po ukončení studia a převelení na Enterprise je podporučík Pavel Chekov povýšen k navigaci a přidělen k můstkové posádce. Enterprise jako první vesmírná loď navštěvuje sektor Mariotian (viz komiks No Compromise).

2263
The Modala Imperative (DC Comics mini-series) (prosinec) Jako lékařský pozorovatel nastupuje dočasně na palubu dr. M'Benga.
2263

Díky laskavé pomoci mimozemského časoprostorového transportéru je kapitán Jean-Luc Picard transportován z roku 2370 do minulosti na planetu Cetus III, čtyři dny před útokem plazovitých Gornů (viz román Requiem a epizoda TOS Arena).

2263 (2267)
TOS Arena (prosinec) Posádka Enterprise učinila první kontakt s Gorny a Metrony.
2263 (2267)
TOS The Alternative Factor (prosinec) Náš vesmír je ohrožen pronikáním alternativní reality. Enterprise asistuje při jeho záchraně.
2263 (2267)
TOS Tomorrow is Yeaterday (prosinec) Po střetu s černou hvězdou se celá loď dostane zhruba 200 let do minulosti. Působení silné gravitace k cestě časem využijí později, v roce 2285, při krizi s mimozemskou sondou pátrající na Zemi po velrybách (viz film Star Trek: The Voyage Home).
2263
Vicious Circle (DC Comics ST vol. 1)
2263
Web of the Romulans (román) (prosinec)
2263

(prosinec) Kirk se střetává s komandérem Kolothem z klingonské rasy Kamorh'dag (kříženci pozemšťanů a Klingonů) při incidentu známém jako Xixobrakský skvostný červ (Jewelworm) (viz román Spock Must Die!).

2264 (2267)
TOS The Return of the Archons (leden) Posádka Enterprise nachází potomky posádky USS Archon, která ztroskotala na planetě Beta III v roce 2167.
2264 (2267)
TOS A Taste of Armageddon (leden) Posádka Enterprise přispívá k řešení vleklého válečného konfliktu mezi planetami Vendikar a Eminiar VII.
2264 (2267)
TOS Space Seed (leden) Posádka Enterprise zachrání Khana Nooniena Singha a skupinu geneticky zdokonalených lidí, kteří unikli ze Země po Eugenických válkách v roce 1997 na hibernační lodi Botany Bay. Po krátkém pobytu na lodi je vysadí na Ceti Alpha V, odkud se jim podaří uniknout v roce 2285 na USS Grissom (viz film Star Trek II: The Wrath of Khan).
2264 (2267)
TOS This Side of Paradise (leden) Posádka Enterprise přesvědčuje Sandovalovu kolonii existující na Omicron Ceti III od roku 2261, která přežila ve smrtelném Bertholodově záření díky místní flóře, že se musí přemístit.
2264 (2267)
TOS The Devil in the Dark (leden) První a úspěšný kontakt s Hortou, silikonovou formou života na Janus VI.
2264 (2267)
TOS Errand of Mercy (leden) Pod tlakem Organianců vzniká Pax Organia - mírová smlouva mezi Klingony a Pozemšťany.
2264
The Disinherited (román) (únor) Doktor M'Benga je stále na palubě Enterprise jako lékařský pozorovatel.
2264 (2267)
TOS The City on the Edge of Forever (únor) Objevení Strážce věčnosti.
2264
Triptych (povídka - Strange New Worlds - ST) (po čas epizody TOS The City on the Edge of Forever) (únor)
2264
Final Frontier (román) (únor)
2264

(únor) Narození Tuvoka na Vulkanu (viz epizoda VOY Flashback).

2264
Double, Double (román) (únor) (navazuje na epizodu TOS What Are Little Girls Made of?)
2264 (2267)
TOS Operation: Annihilate! (březen) Posádka Enterprise zneškodní velmi nebezpečné parazitické bytosti, které se dostaly na Denevu z Ingrahamu B, kde zdecimovaly populaci v roce 2262. Na Denevě jim spolu s mnoha obyvateli podlehli Kirkův bratr George a jeho žena.
2264
The Brain Shockers (Gold Key Comics) (březen)
2264
The Flight of Buccaneer (Gold Key Comics) (březen)
2264
Dark Traveler (Gold Key Comics) (březen)
2264
Museum at the End of Time (Gold Key Comics) (duben)
2264
Day of the Inquisitors (Gold Key Comics) (duben) Zničení druhého raketoplánu Galileo.
2264
The Mummies of Heitius VII (Gold Key Comics) (duben) Podporučík Chekov je dočasně převelen do sekce bezpečnosti kvůli speciálnímu výcviku.
2264
Child's Play 1 (Gold Key Comics) (duben)
2264
The Perfect Dream (Gold Key Comics) (duben)
2264
The Final Truth (Gold Key Comics) (květen)
2264
The Choice 1 (Gold Key Comics) (květen)
2264
A Bomb in Time (Gold Key Comics) (květen)
2264
One of Our Captains Is Missing (Gold Key Comics) (květen)
2264
Destination Annihilation (Gold Key Comics) (květen)
2264
And a Child Shall Lead Them (Gold Key Comics) (červen)
2264
What Fools These Mortals Be (Gold Key Comics) (červen)
2264
No Time Like the Past (Gold Key Comics) (červen)
2264
The Empire Man (Gold Key Comics) (červen)
2264 (2267)
TOS Catspaw (červen)
2264 (2267)
TOS Metamorphosis (červenec) Posádka Enterprise celkem náhodně objevila živého a zdravého Zeframa Cochrana, který zmizel se svou vesmírnou lodí v roce 2117. Na jeho žádost drží místo jeho pobytu v utajení. Učinila první kontakt s energetickou bytostí říkající si Společenstvo.
2264 (2267)
TOS Friday's Child (červenec) Narození Leonarda Jamese Akaara, budoucího vůdce Deseti rodů (High Teer) na Capelle IV. Jména Leonard a James dostal po důstojnících Flotily, kteří zachránili jeho matku Eleen.
2264 (2267)
TOS Who Mourns for Adonais? (červenec) Posádka Enterprise se setkává s bytostí, jejíž rasa kdysi na Zemi vystupovala v roli řeckých bohů.
2264 (2267)
TOS Amok Time (červenec) Spock prožívá svůj první pon-farr. Z popudu T'Pring, s níž si byli vzájemně zaslíbeni v roce 2237, je jejich zaslíbení zrušeno.
2264 (2267)
TOS The Doomsday Machine (červenec) Komodor Decker zneškodňuje na palubě USS Constellation za cenu svého života a lodi gigantického ""požírače planet"". Je možné, že požírač byl stvořen Ochránci (Preservers) (viz epizoda TOS The Paradise Syndrome) jako zbraň proti Borgům (viz román Vendetta).
2264
Gemini (román) (červenec) V románu vystupuje synovec kapitána Kirka Peter.
2264

Znovu se objevují neznámí cizinci "critters" a napadají dvě romulanské lodě. Na pomoc přichází Enterprise a Kirk se znovu setkává s T'Cel, nyní již komandérem (viz kreslený román Dept of Honor).

2264

Hlavní inženýr Montgomery Scott je zraněn při explozi na palubě USS Enterprise (viz epizoda TOS Wolf in the Fold).

2264 (2267)
TOS Wolf in the Fold (srpen) Nehmotná bytost známá z pozemské minulosti jako Jack Rozparovač zavraždila na planetě Argelius II několik žen. Z vražd byl neprávem obviněn Scotty. Vyšetřováním se zjišťuje, že ke stejné sérii vražd došlo na Rigelu IV v roce 2263.
2264

Čtyři planety Malurianské soustavy jsou napadeny neznámou látkou. Více než 4 milióny lidí jsou zabity, včetně členů vědeckého týmu Federace vedeného dr. Manwayem (viz epizoda TOS The Changeling).

2264 (2267)
TOS The Changeling (srpen) Kirk a Spock úspěšně zneškodňují sondu Nomad vypuštěnou v roce 2002 ze Země. V jejím programování došlo po srážce s mimozemskou sondou k vážné chybě a ničila život na planetách ve snaze sterilizovat nedokonalé formy života.
2264

Federačníí výzkumná stanice na planetě Miranda II je uvedena do chodu. Má za úkol studovat nedalekou hvězdu, u které se očekává, že se za šest měsíců stane novou. Součástí personálu stanice jsou i dr. Linke a Ozaba (viz epizoda TOS The Empath).

2264 (2267)
TOS The Apple (srpen) Zničením počítače Vaal na Gamma Trianguli VI umožňuje Enterprise přirozený další vývoj tamního obyvatelstva.
2264

Kirk se "vzdává" císaři MacMurrayovi (viz román The Galactic Whirlpool).

2264

Několik týdnů po událostech líčených v epizodě Who Mourns for Adonais? navštěvuje Enterprise na jeden den Beta Nirobi II, zemědělskou kolonii (viz komiks Retrospect).

2264 (2267)
TOS Mirror, Mirror (září) První setkání se zrcadlovým vesmírem vinou iontové bouře při misi na planetě Halkan. S tímto zrcadlovým vesmírem budou mít lidé četné kontakty v druhé polovině 24. století (viz seriál Star Trek: Deep Space Nine).
2264
Fragile Glass (kreslený román) (září) Odehrává se pouze v zrcadlovém vesmíru.
2264
USS Enterprise je pověřena úkolem přepravit komodora Stockera na hvězdnou základnu 10 (viz epizoda TOS The Deadly Years).
2264 (2267)
TOS The Deadly Years Kirk, Spock, McCoy a Scotty jsou vystaveni radiaci na planetě Gama Hydra IV a začínají mimořádně rychle stárnout. Obětí radiace se stává dr. Wallaceová, s níž měl kapitán Kirk romantický vztah v roce 2261.
2264 (2267)
TOS I, Mudd (září)
2264
The Galactic Whirpool (román) (před epizodou TOS The Trouble with Tribbles)
2264
USS Enterprise je přivolána na stanici K-7 v hlubokém vesmíru tísňovým voláním s nejvyšší prioritou. V celém kvadrantu je vyhlášen obranný poplach (viz epizoda TOS The Trouble with Tribbles).
2264 (2267)
TOS The Trouble with Tribbles (září) Enterprise zůstává na vesmírné stanici K-7, aby střežila nový typ obilí. Obchodník Cyrano Jones seznamuje posádku s tribbly. (Tribbly však choval už doktor Phlox na Enterprise NX-01 v roce 2153 jako krmení pro svá zvířata, viz epizoda ENT The Breach.) Posádka USS Enterprise odhalí spiknutí Klingonů k získání práv k výstavbě na Shermanově planetě. V utajení jim při tom pomáhá posádka USS Defiant, která byla bajorským orbem času vržena do minulosti z roku 2373 (viz epizoda DS9 Trials and Tribble-ations).
2264
Missed (povídka - Strange New Worlds - ST) (ihned po epizodě TOS The Trouble with Tribbles)
2264
The Avenger (povídka - Enterprise Logs) (říjen)
2264 (2267)
TOS Bread and Circuses (září) Posádka Enterprise nachází opuštěnou loď SS Beagle na orbitě kolem planety 892-IV.
2264
Mission to Horatius (román)
2264

Posádka USS Enterprise vyzvedává 114 vysokých úředníků, mezi nimi 32 velvyslanců, aby je dopravila na konferenci konajicí se na neutrálním planetoidu Babel (viz epizoda TOS Journey to Babel).

2264

Velvyslanec Sarek z Vulkanu utrpěl slabý srdeční záchvat - jeho druhý (viz epizoda TOS Journey to Babel).

2264 (2267)
TOS Journey to Babel Enterprise převáží delegáty na konferenci Federace. První zmínka o Orioncích.
2264

Coridan je přijat do Federace (viz epizoda TNG Sarek).

2264
Federation (román) (ihned po Journey to Babel a krátce před A Private Little War)
2264 (2267)
TOS A Private Little War Posádka Enterprise se zaplete do občanské války na Neuralu a musí ozbrojit kmen starého Kirkova přítele, aby udržela rovnováhu moci s kmenem, který Klingoni vyzbrojují od roku 2263.
2264
Ni Varr (povídka - The New Voyages) (ihned po A Private Little War)
2264
USS Enterprise dostává za úkol provést běžnou kontrolu automatických komunikačních zařízeni na planetoidu Gamma II (viz epizoda TOS The Gamesters of Triskelion).
2264 (2268)
TOS The Gamesters of Triskelion (říjen)
2264 (2268)
TOS Obsession (říjen) Spock ničí Vampírský oblak - plynné stvoření, které před jedenácti lety zabilo Kirkova velícího důstojníka, kapitána USS Farragut Garrovicka.
2264
USS Enterprise pokračuje k místu setkání s USS Yorktown, aby přebrala zásilku vakcín, které posléze dopraví do kolonie na planetě Theta VII, kde je nutně potřebují (viz epizoda TOS Obsession).
2264

Prostorem Federace putuje gigantická amébovitá bytost. Zničila Vesmírnou základnu 6 a vulkanskou vědeckou vesmírnou loď Intrepid (viz epizoda TOS The Immunity Syndrome).

2264 (2268)
TOS The Immunity Syndrome (říjen) Spock zneškodnil nebezpečnou vesmírnou amébu.
2264
Planet of Judgment (román) (ihned po The Immunity Syndrome) Federace se dozvídá o hrozbě planety Irapina, která se má přiblížit za 1000 let.
2264

Hvězdná flotila zachytí nouzový signál lodi Horizon vyslaný v roce 2168 normálním prostorem po její návštěvě Sigma Iotia II (viz epizoda TOS A Piece of the Action).

2264 (2268)
TOS A Piece of the Action (říjen) Posádka Enterprise zjišťuje na planetě Iotia, že jako vzor pro vývoj tamní společnosti v posledních 100 letech sloužila kniha o gangsterech z Chicaga v letech 1930, kterou na planetu přivezla loď Federace Horizon.
2264 (2268)
TOS By Any Other Name (říjen) První kontakt s rasou pocházející mimo naši galaxii, s Kelvany z galaxie Andromeda.
2264 (2268)
TOS Return to Tomorrow (říjen)
2264 (2268)
TOS Patterns of Force (listopad) Při rutinní návštěvě planety Ekos, na níž pobýval kulturní pozorovatel Federace, posádka Enterprise zjišťuje, že společnost je utvářena podle vzoru nacistického Německa.
2264 (2268)
TOS The Ultimate Computer (prosinec) Enterprise je upravena pro otestování nového počítače M-5 obsahujícího mozkové vzorce svého tvůrce, dr. Richarda Daystroma, který má umožnit fungování lodi bez posádky. Při cvičení však M-5 začíná naostro útočit na ostatní lodě a zničí USS Excalibur. Hvězdná flotila se proto rozhodne v experimentu dále nepokračovat.
2264 (2268)
TOS The Omega Glory (listopad) Posádka Enterprise nachází na orbitě planety Omega IV prázdnou vesmírnou loď Exeter a na povrchu planety zjišťuje, že kapitán Exeteru poskytl moderní zbraně rase Kohmů bojujících s rasou Yangů.
2264 (2268)
TOS Assignment: Earth (listopad) Enterprise cestuje zpět časem do roku 1968, kde Kirk a Spock pomáhají Garymu Sevenovi odvrátit nukleární krizi.
2264 (2268)
TOS Spectre of the Gun (listopad) První kontakt s Melkotiany.
2264 (2268)
TOS Elaan of Troyius (listopad) Ukončení nepřátelství mezi planetami Elas a Troiyus ve hvězdné soustavě Tellun.
2264 (2268)
TOS The Paradise Syndrome (listopad) Enterprise objevuje první planetu Ochránců (Preservers), což je prastará civilizace, která zachraňovala ohrožené kultury a přemísťovala je na vzdálené světy. Obelisk na této planetě přímo spojuje zdejší přítomnost amerických Indiánů právě s Ochránci. Kirk pod vlivem obelisku této dávné rasy ztrácí paměť a žení se s Miramanee, podle níž je později tato planeta pojmenována (viz román Here There Be Dragons).
2264 (2268)
TOS The Enterprise Incident (prosinec) Kirk a Spock úspěšně infiltrují romulanskou loď a ukradnou maskovací zařízení. Zjištěním, že Romulané používají loď vyrobenou Klingony, se potvrzuje doměnka o alianci mezi oběma říšemi.
2265

Láhev šampaňského Dom Perignon z tohoto ročníku bude použita při křtu USS Enterprise-B v roce 2293 (viz film Star Trek: Generations).

2265
The Argon Affair (DC Comics ST vol. 1)
2265 (2268)
TOS And the Children Shall Lead (leden) Enterprise málem unese skupina dětí, jejichž rodiče, členové Starnesovy expedice na planetě Triacus, spáchali sebevraždu. Děti jsou ovládány energetickou bytostí Gorganem.
2265

Ti ze Starnesovy expedice, kteří přežili tragédii na planetě Triacus, jsou dopraveni na hvězdnou základnu 4 (viz epizoda TOS And the Children Shall Lead).

2265 (2268)
TOS Spock's Brain (leden)
2265 (2268)
TOS Is There in Truth No Beauty? (únor) Lawrence Marvick, dřívější hlavní inženýr warp motorů na Enterprise, umírá poté, co se podíval na medusanského ambasadora Kollose přímo.
2265 (2268)
TOS The Empath (únor) Exploze hvězdy Minaranské soustavy v novu. Vyspělá rasa Vianů zachránila Minarany, obyvatele obydlené planety.
2265

V neprobádaném území poblíž hranic s tholianským územím se beze stopy ztrácí hvězdná loď Defiant (viz epizoda TOS The Tholian Web).

2265 (2268)
TOS The Tholian Web Další kontakt s Tholiany. Na hranicích tholianského prostoru se ztrácí USS Defiant.
2265
Section 31: Cloak (román) (krátce před For the World Is Hollow and I Have Touched the Sky)
2265

U dr. McCoye je diagnostikována xeno-polycythemia, vzácná porucha krve, na kterou doposud neexistuje lék. Jeho stav je beznadějný (viz epizoda TOS For the World Is Hollow and I Have Touched the Sky).

2265 (2268)
TOS For the World Is Hollow and I Have Touched the Sky Kirk a výsadkový tým doprovází smrtelně nemocného dr. McCoye na Yonadu, asteroid/vesmírnou loď Fabriniů, která musí změnit kurz, aby se nesrazila s hustě obydlenou planetou Federace.
2265
USS Enterprise zachytí nouzové volání z kolonie na planetě Beta XIIA. Totožný signál obdrží i klingonský válečný křižník pod velením komandéra Kanga. Později se toto volání ukáže jako zmanipulované (viz epizoda TOS Day of the Dove).
2265 (2268)
TOS Day of the Dove (únor) Jedno z mála setkání pozemšťanů a Klingonů, které v této době vyústilo ve spolupráci.
2265 (2268)
TOS Plato's Stepchildren (únor) Posádka Enterprise činí první kontakt s vyspělou rasou Platóňanů s telekinetickými schopnostmi.
2265

Kapitán Kirk informuje Hvězdnou flotilu o Platóňanech a jejich neobvyklých telekinetických schopnostech. Dále doporučuje ostatním lodím přijmout před návštěvou této planety patřičná opatření (viz epizoda TOS Plato's Stepchildren).

2265
The Tears of the Singers (román)
2265
The Name of the Cat (povídka - Strange New Worlds - st) (druhá část příběhu se odehrává v roce 2370, kdy je McCoyovi 144 let).
2265 (2268)
TOS Wink of an Eye (březen) Posádka Enterprise kontaktuje Scalosany, rasu žijící ve zrychleném čase.
2265

(březen) Scotty se setkává s Virgilem Brahmsem, vynálezcem warp akcelerátoru a dědečkem konstruktérky lodí třídy Galaxy dr. Leah Brahmsové (viz román None but the Brave).

2265
Spock Must Die! (román) (březen) Na počátku druhé klingonské války je Kor povýšen na admirála. Organianci však vytvoří časový warp a zabrání tak válce i okolnostem, které k ní vedly.
2265 (2268)
TOS That Which Survives (březen) Zničením počítače a holografické projekce Losiry definitivně zaniká rasa Kalandanů.
2265
Gateways Book 1: One Small Step / Book 7: One Gigant Leap (román) (ihned po That Which Survives)
2265

Z hvězdné základny 4 je ukraden raketoplán. Později je zloděj identifikován jako Lokai - uprchlík z planety Cheron (viz epizoda TOS Let That Be Your Last Battlefield).

2265

Bakteriální infekce ohrožuje život na celé planetě Ariannus, která je důležitým obchodním uzlem. USS Enterprise má za úkol provést dekontaminaci s použitím techniky postřiku z oběžné dráhy (viz epizoda TOS Let That Be Your Last Battlefield).

2265 (2268)
TOS Let That Be Your Last Battlefield (březen) Neúspěch při pokusu smířit obě "rasy" Cheroňanů.
2265 (2268)
TOS Whom Gods Destroy (březen) Garth, zločinný šílenec z planety Elba II, zajme Kirka a pokusí se převzít vládu nad Enterprise a stát se pánem vesmíru.
2265

Vláda planety Gideon souhlasí s omezeným diplomatickým kontaktem se zástupci Federace. Zdrženlivý přístup je způsoben tradičním silným izolacionismem obyvatel planety. Zvažuje se případný vstup planety Gideon do Federace (viz epizoda TOS The Mark of Gideon).

2265 (2268)
TOS The Mark of Gideon (duben) Obyvatelé planety Gideon, která jedná o vstup do Federace, hodlají řešit přelidněnost své planety získáním smrtelné choroby.
2265

Domovská planeta El-Aurianů je zničena Borgy (viz epizoda TNG Q Who?).

2265 (2269)
TOS The Lights of Zetar (duben) Zničení archivu na Memory Alpha Zetariany.
2265

Poručík Mira Romaine se vrací na Memory Alpha, aby pomohla se znovuvybudováním zničeného archivu kulturní historie a vědeckých poznatků Federace (viz epizoda TOS The Lights of Zetar).

2265

Planetu Merak II zachvacuje botanický mor, který ohrožuje veškerou vegetaci. Jediná známá léčba vyžaduje velké množství vzácného minerálu zenite vyskytujícího se na planetě Ardana (viz epizoda TOS The Cloud Minders).

2265 (2269)
TOS The Cloud Minders (duben) Návštěva oblačného města Stratos na planetě Ardana a první kontakt s Ardaňany. Stratos je jedním ze zázraků stvořených díky pokročilé antigravitační technologii.
2265
USS Enterprise pokračuje k planetě Merak II, aby doručila zenite k léčbě botanického moru (viz epizoda TOS The Cloud Minders).
2265 (2269)
TOS The Way to Eden (duben) Enterprise unese skupina odpadlých hippies, kteří odvrhli moderní způsob života a hledají mystickou planetu Eden.
2265
The Quick and the Dead (povídka - Strange New Worlds - TOS) (duben)
2265

Na Enterprise propuká vážná epidemie rigelianské horečky. Enterprise zamíří k planetě Holberg 917-G v systému Omega, aby získala ryetalyn nutný k léčbě epidemie (viz epizoda TOS Requiem for Methuselah).

2265 (2269)
TOS Requiem for Methuselah (duben) Posádka Enterprise se setkává s Flintem, téměř nesmrtelným mužem žijícím dříve několik tisíc let pod mnoha různými identitami na Zemi. Flint se snaží zkonstruovat dokonalou ženu - androida Raynu Kapec.
2265 (2269)
TOS The Savage Curtain (květen) První setkání lodě Federace s Excalbiany.
2265 (2269)
Enterprise míří do soustavy hvězdy Beta Niobe, která se má v průběhu několika hodin proměnit v novu, ve snaze varovat obyvatelstvo planety Sarpeidon (viz epizoda TOS All Our Yesterdays).
2265 (2269)
TOS All Our Yesterdays (květen) Kirk, Spock a McCoy projdou atavachronem Sarpeidoňanů, kteří jím unikli před explozí Beta Niobe do minulosti. Spock v minulosti naváže vztah se Zarabeth. Jejich syn Zar se narodil v roce 2736 př.n.l. (viz román Yesterday's Son).
2265
USS Enterprise zachytí nouzový signál od týmu archeologů Federace, kteří zkoumají ruiny na planetě Camus II. Enterprise, která mířila k Beta Aurigae, místu setkání s USS Potěmkin, mění kurz ke Camus II (viz epizoda TOS Turnabout Intruder).
2265 (2269)
TOS Turnabout Intruder
2265
Across the Universe (román) (květen)
2265
Intersection Point (povídka - The New Voyages) (květen)
2265
The Enchanted Pool (povídka - The New Voyages) (červen)
2265
The Face on the Barroom Floor (povídka - The New Voyages) (červen)
2265
The Winged Dreamers (povídka - The New Voyages) (červen)
2265
Mind-Sifter (povídka - The New Voyages) (před Yesterday's Son a Yesteryear) Za použití Strážce věčnosti zabrání Kirk svému vlastnímu únosu Klingonem Korem a události této epizody se nikdy nestanou. Strážce poté povolí vědeckému týmu s nejvyšším utajením zůstat v jeho blízkosti a provádět historický výzkum.
2265
Mudd in Your Eye (román) (červen, po A Taste of Armageddon a I Mudd)
2265
This Tree Bears Bitter Fruit (Gold Key Comics) (červen, po The Lights of Zetar)
2265
Sport of Knaves (Gold Key Comics) (červenec)
2265

(červenec) Poručík M'Ress, příslušnice kočkovité rasy Caitianů, se přidává k posádce Enterprise jako druhý komunikační důstojník. Poručík Arex je povýšen na druhého navigátora.

2265
Passage to Moauv (nahrávka) (červenec)
2265
In Vino Veritas (nahrávka) (červenec)
2265
The Crier in Emptiness (nahrávka) (červenec)
2265
The Time Stealer (nahrávka) (červenec)
2265
To Starve a Fleaver (nahrávka) (srpen)
2265
The Logistics of Stampede (nahrávka) (srpen)
2265
A Mirror for Futility (nahrávka) (srpen)
2265
The Man Who Trained Meteors (nahrávka) (srpen)
2265
The Robot Masters (nahrávka) (srpen)
2265
Dinosaur Planet (nahrávka) (září)
2265
The Human Factor (nahrávka) (září)
2265
Snake Pit! (povídka - The New Voyages) (září)
2265
The Patient Parasites (povídka - The New Voyages) (září)
2265
In the Maze (povídka - The New Voyages) (září)
2265
Cave-In (povídka - The New Voyages) (říjen)
2265
Marginal Existence (povídka - The New Voyages) (říjen)
2265
The Sleeping God (povídka - The New Voyages) (říjen)
2265
Yesterday's Son (román) (říjen) Pokračování All Our Yesterdays. Romulanský komander Tal chce pomstít svou bývalou velitelku, která přišla o čest, když jí bylo odcizeno maskovací zařízení (viz epizoda TOS The Enterprise Incident). Krize je vyřešena za pomoci Spockova syna Zara.
2265

Poručík Arex se dočasně stává hlavním navigátorem, zatímco praporčík Chekov je pověřen speciální misí.

2265
TAS The Survivor (prosinec) USS Enterprise v domnění, že zachránila 5 let pohřešovaného Cartera Winstona (viz román The Final Reflection), občana Federace, poznává rasu Vendorianů. Vendoriané jsou allasomorfní bytosti, tj. měňavci, jako např. obyvatelé Daledu IV (viz epizoda TNG The Dauphin) nebo Foundeři z kvadrantu Gama (viz seriál Star Trek: Deep Space Nine).
2265
TAS The Lorelei Signal (prosinec) Kontakt s rasou krásných žen, které odčerpávají energii mužských členů posádek lodí, které se jim podařilo nalákat na svoji planetu.
2267
How Much for Just the Planet? (román) (březen)
2267
The Great Starship Race (román) (březen)
2267
Renegade (román) (duben)
2267
Garth of Izar (román) (květen)
2267
The Starless World (román) (květen) Druhá cesta Enterprise ke galaktickému jádru.
2267
The Unforgiven (WildStorm Comics - speciál) (červen)
2267
First Frontier (román) (červen)
2267
Star Trex (kreslený román) (červenec) Enterprise se vrací k Delta Veze (viz epizoda TOS Where No Man Has Gone Before) a setkává se se znovuoživeným Garym Mitchellem a se skupinou X-Menů, lidí-mutantů z alternativního vesmíru.
2267
A Warp in Space (Gold Key Comics) (červenec)
2267
The Badlands, Book One (román) (červenec)
2267
The Chosen (DC Comics ST vol. 2) (srpen)
2267
Dying of the Light (Marvel Comics - Unlimited) (srpen)
2267
Message in a Bottle (Marvel Comics - Unlimited) (srpen)
2267
None but the Brave (Marvel Comics - Unlimited) (srpen)
2267
As Flies to Wanton Boys (Marvel Comics - Unlimited) (srpen)
2267
An Infinite Jest (Marvel Comics - Unlimited) (srpen) Není zařazen časově, protože Q a Trelane vytvoří alternativní realitu a v ní nechají navzájem soupeřit posádky Enterprise a Enterprise-E. Na tomto místě je proto, že patří k této komiksové sérii.
2267
Day of Honor Book Four: Treaty's Law (román) (srpen)
2267
Heart of the Sun (román) (srpen)
2267
Legacy (román) (září)
2267
All of Me (kreslený román) (září)
2267

Exploze planety Ceti Alpha VI, jež má za následek vychýlení orbity Ceti Alpha V, na které se nacházejí kolonisté vedení Khanem Noonienem Singhem, kteří sem byli vysazeni před třemi lety. Výsledkem jsou pro kolonii zničující klimatické změny. Hvězdná flotila se o explozi a jejích následcích dozvídá až roku 2285 (viz film Star Trek II: The Wrath of Khan).

2267
The Vulcan Academy Murders (román) (listopad) Spockova matka Amanda prodělává novátorskou léčbu, která jí prodlouží život.
2267
The IDIC Epidemie (román) (ihned po The Vulcan Academy Murders) Dr. M'Benga se stává stálým členem posádky Enterprise.
2268
Invasion! Book One: First Strike (román) (leden)
2268
Vulcan! (román) (leden)
2268
Trek to Madworld (román) (leden)
2268
Spock, Messiah! (román) (únor)
2268
Murder on the Enterprise (Gold Key Comics) (únor)
2268
Small Matter of Faith (DC Comics - ST vol. 1) (únor)
2268
TAS Beyond the Farthest Star (únor) Enterprise objevuje obrovskou opuštěnou vesmírnou loď jakési insektoidní rasy. Kirk i ostatní zjišťují, že posádka lodi raději zničila sama sebe, než aby dopravila zlou entitu na své světy.
2268
TAS Yesteryear (únor) Spock cestuje Strážcem věčnosti zpět do roku 2237, aby zachránil svůj vlastní život.
2268
TAS One of Our Planets Is Missing (únor) Enterprise se setkává s dalším "požíračem planet", bytostí vypadající jako oblak hmoty a energie.
2268
The Hunting (povídka - The New Voyages) (březen)
2268
Killing Time (román) (březen - krátce před The Price of the Phoenix) Je odhaleno, že romulanská komandérka z epizody TOS The Enterprise Incident je novým nejvyšším Praetorem. Po smrti otce, předešlého Praetora, finguje zmizení a stává se Theou. Po tomto incidentu se stahuje do ústraní, jmenuje nového nejvyššího Praetora a vrací se na místo komandéra.
2268
The Price of the Phoenix (román) (březen) Romulanská komandérka Charvon (viz román Black Fire) odhaluje své křestní jméno Dion.
2268
The Fate of the Phoenix (román) (březen - ihned po The Price of the Phoenix)
2268
The Patrian Transgression (román) (duben)
2268
The Business, as Usual, during Altercations (povídka - Mudd's Enterprise) (duben) Tato událost se neodehrává v reálném čase.
2268
The Starship Trap (román) (duben)
2268
TAS The Terratin Incident (duben) Při zkoumání vyhořelé supernovy nachází Enterprise miniaturní město jménem Terratin, ztracenou kolonii pozemšťanů.
2268
TAS The Time Trap (duben) Posádce Enterprise se opět podaří přesvědčit Klingony ke spolupráci, když jsou chyceni v časové anomálii nazývané Trojúhelník Delta.
2268
TAS More Tribbles, More Troubles (duben) Cyrano Jones (viz epizoda TOS The Trouble with Tribbles) přinese na Enterprise tribbly, kteří dorůstají obludných rozměrů. Koloth je nyní velitelem lodi IKC Devisor.
2268
From the Depths (román) (květen) Posádka Enterprise se na planetě Okeanos setkává s uprchlíky, kteří opustili Zemi v období třetí světové války a v roce 2078 se usadili na této planetě.
2268
The Procrustean Petard (povídka - The New Voyages) (květen)
2268
Pawns and Symbols (román) (květen) Mara na čas opouští Kanga (viz epizoda TOS Day of the Dove). Ukazuje se, že Aethelnor je utajovaný prvorozený syn Mary a Kanga. Nadporučík Giotto se vrací na Enterprise jako dočasný šéf bezpečnosti.
2268

(květen) Enterprise vede misi k Delta Gamma 4 (viz román Death`s Angel).

2268
Mindshadow (román) (květen) Novým šéfem bezpečnosti na Enterprise se stává poručík Ingrid Thomson.
2268
Demons (román) (červen) Je zabit poručík Al-Baslama. Smrt Sarekova bratra, Spockova strýce Sileka.
2268
Faces of Fire (román) (červen) Je odhaleno, že desetiletý syn dr. Marcusové David je synem kapitána Jamese T. Kirka.
2268
Death`s Angel (román) (červen) Dr. M`Benga (viz román Errand of Vengeance) odchází z Enterprise, kde byl činný jako lékař a lékařský pozorovatel od r. 2363.
2268
Operation Noc Game (Gold Key Comics) (červen)
2268
Worldsinger (DC Comics ST vol. 2)
2268

Výzkumná kolonie Romulanů na Chaltok IV je téměř zničena při testech polarizačního iontového zařízení, což vede ke vzniku smlouvy o zákazu polarizačních testů (viz VOY Time and Again).

2268

První kontakt lodě Federace s lodí rasy, která si říká The Children of Tama, Děti Tamy. Pokusy o navázání komunikace jsou neúspěšné, protože se jedná o velmi odlišný typ jazyka, avšak jejich chování napovídá, že jde o mírumilovnou rasu (viz epizoda TNG Darmok).

2268
Ishmael (román) (září)
2268

(září) Posádka Enterprise, které se o dva měsíce prodlužuje pětiletá mise, se vydává k Venee II.

2268
Black Fire (román) (září) Romulanský komandér Chavron (viz román The Price of the Phoenix) je zbavena cti a degradována. Chekov je povýšen na poručíka (mladšího). V části Hvězdné flotily jsou zaváděny nové uniformy, zatím na zkoušku.
2268
Bloodthirst (román) (listopad)
2268
The Dream Walkers (DC Comics - ST annual vol. 2) (listopad)
2268
Ghost Walker (román) (listopad) Novým šéfem bezpečnosti na Enterprise se stává DeSalle.
2268
Crossroad (román) (listopad) Enterprise se setkává s návštěvníky z roku 2548.
2268

30. listopadu končí první pětiletá mise USS Enterprise pod velením kapitána Kirka (čtvrtá v historii lodi), ovšem pouze technicky. Enterprise pokračuje ve své cestě ještě čtyři měsíce (viz román Prime Directive).

2268
The Eugenic Wars: The Rise and Fall of Khan Noonien Singh, Vol. 1 and Vol. 2 (román) (prosinec)
2268
The Entropy Effect (román) (prosinec) Sulu je Kirkem povýšen na nadporučíka. Šéfem bezpečnosti je nadporučík Mandala Flynn.

© 2000–2020 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries