divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Horne Walter Hortak >>> divider

Horran

Druh:
Bajoran
Pohlaví:
muž
Povolání:
prorok
Rodinný stav:
není známo

Další informace

Účinkování:
DS9 Ferengi Love Songs
Představitel:
není známo

Kariéra

Horran byl jedním z mnoha proroků bajorské minulosti. Zachovalo se po něm minimálně sedm proroctví.

2373

Když Rom navázal vztah s Leetou, začal studovat bajorské náboženství a také proroctví. Jeho nejmilejším Horranovým proroctvím bylo právě jeho sedmé proroctví: "Přijde do paláce a ponese kalich plný sladkého jarního vína…" Není bohužel jasné, k čemu se toto proroctví vztahovalo.

divider <<< Horne Walter Hortak >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2020 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries