divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Torga IV Torona IV >>> divider

Torna IV

Anglicky:
Torna IV
Třída:
není známo
Kvadrant:
Alfa nebo Beta
Soustava:
Torna
Satelity:
není známo
Federace:
není známo
Obyvatelé:
obydlená planeta
Výskyt:
DS9 The Sword of Kahless

Popis

Torna IV je čtvrtá planeta soustavy Torna nacházející se v kvadrantu Alfa nebo Beta. Je to obydlená planeta pravděpodobně třídy M. O jejích obyvatelích nejsou k dispozici žádné informace.

Historie

2372

Generál Kor se na Torna IV zastavil na cestě na stanici Deep Space 9. Zašel tam do hospody, kde se opil a vykládal, že našel kus hur'qské tkaniny, která ho dovede ke Kahlessově meči. V hospodě bohužel pobýval také Toral z Durasova domu a ten poslal Letheana Sota, aby Kora sledoval a dozvěděl se víc (viz epizoda DS9 The Sword of Kahless).

divider <<< Torga IV Torona IV >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2022 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)