divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Organia Orion >>> divider

Orias III

Anglicky:
Orias III
Třída:
M
Kvadrant:
Alfa
Soustava:
Orias
Satelity:
není známo
Federace:
ne
Obyvatelé:
neobydlená planeta
Výskyt:
DS9 Defiant

Popis

Orias III je třetí planeta soustavy Orias v kvadrantu Alfa v prostoru Cardassijské unie. Je to jediná planeta třídy M v soustavě, je však zcela pustá a neobydlená.

Historie

2371

Cardassijský Obsidianský řád zde zahájil naprosto tajnou vojenskou operaci ve spolupráci s romulanskou tajnou službou Tal Shiar. Konečným cílem byl útok na Dominion a vyhlazení Zakladatelů zničením jejich domovské planety. Makistům se podařilo získat informace o těchto aktivitách, domnívali se ale, že je to příprava na útok proti nim.

Thomas Riker, duplikát komandéra Williama Rikera z USS Enterprise-D kapitána Picarda a aktivní Makista, unesl ze stanice Deep Space 9 momentálně nejsilnější loď Flotily USS Defiant a pokusil se budované zařízení zničit. Kapitán Sisko však o únosu Defiantu ve snaze zabránit vypuknutí války informoval Cardassiany, a ti Rikera přinutili vzdát se (viz epizoda DS9 Defiant).

Obsidianskému řádu se podařilo zabránit dalšímu vyšetřování, takže plánovaný útok spojených cardassijských a romulanských sil na Dominion se později téhož roku uskutečnil (viz epizoda DS9 Improbable Cause).

divider <<< Organia Orion >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2021 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)