divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Ufandi III Umoth VIII >>> divider

Ultima Thule

Anglicky:
Ultima Thule
Třída:
není známo
Kvadrant:
pravděpodobně Alfa
Soustava:
není známo
Satelity:
není známo
Federace:
není známo
Obyvatelé:
obydlená planeta
Výskyt:
DS9 Dramatis Personae

Popis

Ultima Thule je planeta v nespecifikované hvězdné soustavě. Je pravděpodobné, že se nachází v kvadrantu Alfa. Je to obydlená planeta a nachází se na ní rafinérie dolamidu.

Historie

2369

Ultima Thule byla pravidelná poslední zastávka valerianských obchodníků, když dováželi Cardassianům dolamid rafinovaný nebo silný tak, aby byl vhodný na výrobu zbraní. Dalšími jejich zastávkami cestou do cardassijského prostoru bývaly planety Fahleena III a Mariah IV. Před svým příletem na stanici Deep Space 9 se valerianská loď Sherval Das zastavila na Ultima Thule, což naznačovalo, že opět veze Cardassianům dolamid.

divider <<< Ufandi III Umoth VIII >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2021 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)