divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< M'kemas III Mordan IV >>> divider

Moab IV

Anglicky:
Moab IV
Třída:
není známo
Kvadrant:
Alfa nebo Beta
Soustava:
Moab
Satelity:
není známo
Federace:
není známo
Obyvatelé:
původně neobydlená planeta
Výskyt:
TNG The Masterpiece Society

Popis

Moab IV je čtvrtá planeta soustavy Moab. Je relativně nestabilní, vyskytují se na ní častá a silná zemětřesení (až 8,7 stupňů Richterovy stupnice). Na planetě se nevyvinul inteligentní život. Je to pro lidi neobyvatelná, pokud by nevybudovali chráněné prostředí.

Historie

cca 2168

Byla zde založena lidská kolonie.

před 2368

Kolonisté, možná také pod vlivem nepřátelského prostředí, zde vybudovali geneticky upravenou komunitu. Každý člen kolonie byl již před narozením geneticky upraven tak, aby ve společnosti zastával zcela určité místo a funkci, k jejímuž vykonávání byl ideálně přizpůsoben. Každý člověk tak měl své nezastupitelné místo a každý zásah tuto rovnováhu porušoval. Obyvatelé této genomové kolonie kromě toho vymýtili vrozené vady i běžné nemoci.

V průběhu let se rozhodli přerušit styky se Zemí, takže povědomost o existenci kolonie se ztratila.

2368

Sektorem, kde se Moab IV nachází, prolétal úlomek jádra zkolabované neutronové hvězdy. Jeho extrémní gravitace měla způsobit zemětřesení takového rozměru, že by biosféra, v níž komunita žila, nevydržela.

Úlomek sledovala USS Enterprise-D kapitána Picarda, posádka objevila kolonii a nabídla jí pomoc. Momentální vůdce kolonie Aaron Conor proti svému přesvědčení nabídnutou pomoc přijal. Vliv zvenčí opravdu porušil rovnováhu ve společnosti a kolonii nakonec opustilo 23 jejích příslušníků, mezi nimi inženýrka Hannah Batesová. Posádce Enterprise-D se naštěstí podařilo úlomek hvězdného jádra odvrátit, takže alespoň fyzicky kolonie přežila bez úhony.

Obrázky

  • Moab IV
    Moab IV
  • Genomová kolonie na Moab IV
    Genomová kolonie na Moab IV
divider <<< M'kemas III Mordan IV >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2023 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)