divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Vendikar Venuše >>> divider

Ventax II

Anglicky:
Ventax II
Třída:
M
Kvadrant:
pravděpodobně Beta
Soustava:
Ventax
Satelity:
není známo
Federace:
ne
Obyvatelé:
Ventaxané
Výskyt:
TNG Devil's Due

Popis

Ventax II je druhá planeta soustavy Ventax. Je to obydlená planeta, vyvinul se na ní inteligentní humanoidní druh Ventaxané.

Historie

cca 1370

Ventaxané v důsledku nekontrolované industrializace a neustálých válek téměř zničili ekologii planety. Moudří zástupci si vymysleli Ardru, bytost, která jim daruje 1000 let prosperity. Potom měla být planeta její. Bylo "předpovězeno", že Ardřin návrat budou provázet jevy jako zemětřesení a podobné.

před 2297

Ventaxané se vzdali technického pokroku a stala se z nich mírumilovná agrární civilizace bez touhy po kontaktech s jinými druhy.

2297

Ventax II navštívila klingonská expedice. Bylo jí jasně sděleno, že o žádné další kontakty není zájem.

před 2367

Ventaxané dovolili, aby Federace zřídila na Ventax II vědeckou základnu. Roku 2367 byl jejím šéfem doktor Howard Clarke.

2367

Začaly se objevovat známky návratu Ardry. Mezi obyvatelstvem propukla panika, které padli za oběť pracovníci federační základny, Ventaxané je vzali jako rukojmí. Na naléhavou žádost vědecké základny k Ventax II přiletěla USS Enterprise-D kapitána Picarda, jejíž posádce se podařilo odhalit "Ardru", podvodnici neznámého druhu, která za pomoci sofistikované technologie chtěla na legendě o Ardře vydělat.

Obrázky

  • Ventax II
    Ventax II
  • Ventax II
    Ventax II
divider <<< Vendikar Venuše >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2022 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)