divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Proxima Quark's Treasure >>> divider

Q'Maire

Příslušnost:
Talariané
Třída:
není známo
Kapitán:
Endar
Výskyt:
TNG Suddenly Human

Popis

Q'Maire byla talarianská válečná loď z 24. století, které roku 2367 velel kapitán Endar. Byla vyzbrojena merculitovými raketami.

Endar s ní přiletěl k USS Enterprise-D kapitána Picarda, aby si odvedl svého adoptovaného syna Jona, jinak lidského mladíka Jeremiaha Rossu. Q'Maire nemohla Enterprise-D ohrozit, Endar byl přesto ochoten loď obětovat v naději, že Jona získá zpět.

Obrázky

  • Q'Maire
    Q'Maire
  • Q'Maire
    Q'Maire
  • Q'Maire a dvě talarianské válečné lodě
    Q'Maire a dvě talarianské válečné lodě
divider <<< Proxima Quark's Treasure >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2022 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)