lcars
logo
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Goliášův kbelík Gramilianský pískový hrášek >>>

Grakkelí mléko

Známé též jako:
Mléko grakkela, Schplicht, Šplichta
Anglicky:
Grakko milk
Potvrzený původ:
Delta kvadrant
Výskyt:
VOY Learning Curve

Popis

Je to mléko neznámého zvířete, savce žijícího v Delta kvadrantu, snad na Napinne. Je to surovina k přípravě brillového sýra.

Neelixovi z USS Voyager kapitána Janewayové se podařilo získat z planety Napinne nějaké potraviny, například vlákna varmeliate, putillos a grakkelí mléko neboli šplichtu (schplict). Z mléka pak roku 2371 připravil brillový sýr, protože praporčík Ashmore si přál makaróny se sýrem. Bakterie použité k jeho výrobě ale v sobě obsahovaly viry, které zničily několik bioneurálních gelových baterií lodi.

<<< Goliášův kbelík Gramilianský pískový hrášek >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2000–2019 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries