Hudba ve Star Treku

Úvod

Protože už od vzniku prvních filmů a televizních pořadů byla hudba jejich součástí a vyvíjela a měnila se pouze podle momentálního vkusu a módního žánru, stala se samozřejmě i průvodkyní Star Treku.

Není doménou jednoho autora, ale tvořila ji řada skladatelů, což nepřekvapuje při rozsáhlosti tohoto fenoménu. Je tudíž velmi různorodá, ale i provázaná opakujícími se fanfárami, znělkami i některými motivy, které buď jeden autor opakoval a rozvíjel, nebo je jeden od druhého v úpravách přebíral pro navození kontinuity, což je typické např. u klingonského motivu.

Producenti téměř všech ST seriálů a filmů se snažili, aby jejich celkový dojem umocňovala vhodná hudební podkresba, a tak vzniklo mnoho i samostatně poslouchatelných skladeb, o kvalitě některých z nich svědčí i řada ocenění. Alespoň stručně bychom si mohli připomenout tuto hudbu pro: TOS, celovečerní filmy, TNG, DS9, Voyager a v neposlední řadě také Enterprise, zmínit se o autorech a o jedné zajímavosti. A sice o postavách ST, které hrají a zpívají, a o zpívajících hercích.

Hana Vittková & Martin Böhm

The Original Series - TOS

Když v r. 1966 vzniká tento tehdy zcela nový originální sci-fi seriál Star Trek – The Original series (TOS), píše pro jeho úvodní díl The Cage hudbu a znělku skladatel Alexander Courage. Přestože tento pilotní díl nebyl vysílán jako první a později byl sestříhán do dvou jiných epizod, zůstala znělka, která pak zaznívala při všech dalších epizodách těchto 3 orig. sérií TOS. Původní znělka nebo alespoň část jejího motivu však provází ST jako součást úvodní fanfáry k pokračující skladbě jiného autora i v řadě celovečerních filmů a na začátku znělky následujícího ST seriálu The Next Generation (TNG). Po vzestupu obliby seriálu byla nahrávána později i v řadě různých úprav. (V jednom čísle Cinemy v článku k dvojalbu 20th Anniversary Star Trek - The Motion Picture vydanému ke 20. výročí uvedení prvního celovečerního filmu ji celkem trefně charakterizuje F. Fuka: "Představte si orchestr Karla Vlacha s jednou operní zpěvačkou v hodně slabé chvilce a budete poměrně blízko výslednému dojmu.")

A. Courage byl pak autorem hudby i k několika dalším epizodám TOS (např. Where No Man Has Gone Before - Kam dosud žádný člověk nevkročil a The Naked Time - Obnažený čas).

Kromě něho skládala pro původní seriál i řada dalších autorů jako Sol Kaplan (např. ep. The Doomsday Machine - Stroj zkázy), Gerald Fried (např. ep. Amok Time - Čas amoku, Shore Leave - Dovolená), Fred Steiner (např. ep. The Corbomite Maneuver - Manévr s corbomitem, Balance of Terror - Rovnováha hrůzy a What Are Little Girls Made of? - Z čehopak se vyrábějí děvčátka), Jerry Fielding (např. ep. The Trouble with Tribbles - Trable s tribbly). Dalšími skladateli byli George Duning, Samuel Matlovsky, Joseph Mullendore a tehdy začínající Jerry Goldsmith.

 

Vyšla řada CD soundtracků s hudbou ze Star Trek TOS, ale asi spíš pro nadšené sběratele všeho ze ST, než přímo pro milovníky hudby. Pokud se počítáte mezi ty sběratele ST, tak vás jistě potěší následující seznam.

Star Trek Volume I

Jsou na něm skladby z epizody The Cage a Where No Man Has Gone Before od A. Courageho.


Star Trek Volume II

Zde jsou skladby z epizod The Domsday Machine a Amok Time od S. Kaplana a G. Frieda.


Star Trek Volume III

Zde jsou skladby z ep. Shore Leave a The Naked Time od G. Frieda a A. Courageho.


Všechna tato 3 CD vyšla také jako album Star Trek - Box Set


Star Trek I (newly recorded)

Is There In Truth No Beauty?, Paradise Syndrome


Star Trek II (newly recorded)

Conscience of the King, Spectre of the Gun, The Enemy Within, I, Mudd


The World of Star Trek I

Na CD jsou skladby z epizod By Any Other Name, The Trouble With Tribles, Mirror, Mirror a The Empath.


The World of Star Trek II

Na CD jsou skladby z epizod The Corbomite Maneuver, Charlie X, The Domsday Machine a Mudd‘s Women.


The World of Star Trek (album)

Toto dvojalbum obsahuje skladby z obou předcházejících CD.


Kromě soundtracků s hudbou vyšlo i jedno CD se zvukovými efekty.

Star Trek: Sound Effects

 

Kromě těchto soundtracků obsahují skladby z TOS i různé kompilace.

Na těchto soundtracích ale nenajdete dvě krásné písně, které v ep. Charley X (Tajemný Charlie) a The Conscience of the King (Svědomí krále) zpívá rocková zpěvačka Nichelle Nichols v roli Uhury.

The Next Generation - TNG

V r. 1987 se začíná točit nový televizní seriál Star Trek - The Next Generation. Znělku pro něj komponuje Jerry Goldsmith a je to vlastně jeho upravená a velmi moderně pojatá úvodní melodie napsaná původně pro první celovečerní Star Trek film. Goldsmith složil hudbu i pro několik epizod, ale kromě něj tvořila pro seriál řada dalších autorů: Ron Jones, Jay Chattaway, Don Davis, John Debney, Fred Steiner a George Romanis. Nejvýznamnějším z nich je však Dennis McCarthy, který napsal partituru pro pilotní díl Encouter at Farpoint (Setkání na Farpointu) a po ní více než 80 hodin hudby v průběhu 7 let pro 178 epizod vysílání seriálu. Že to byly ve srovnání s běžnou televizní hudbou skladby výjimečné svědčí fakt, že 4 jeho partitury pro Star Trek: The Next Generation byly nominovány na cenu EMMY, a to: Yesterday´s Enterprise (Enterprise včerejška), The Child (Dítě), Half a Life (Půl života) a All Good Things... (Všechny dobré věci...). Za epizodu Unification Part I (Sjednocení díl I.) pak získal přímo cenu - sošku EMMY.

K seriálu bylo vydáno několik soundtracků. Na prvním z nich je kompletní hudba z první epizody a na dalších vždy výběr z různých epizod zkomponovaných jedním autorem. Tyto soundtrackyuž se dají považovat nejen za záležitost pro sběratele ST rarit, ale i za poslechově zajímavou ukázku kvalitní televizní hudby.

Star Trek: The Next Generation Volume I

Na CD je znělka zkomponovaná J. Golsmithem s použitím Courageho fanfáry a kompletní hudba z pilotní epizody Encouter at Farpoint (Střetnutí na Farpointu) od Dennise McCarthyho.

 

Star Trek: The Next Generation Volume II

Na dalším CD je po znělce (J. Goldsmith + A. Courage) hudba z epizod The Best of Both Worlds Part I & Part II (To nejlepší z obou světů díl I a díl II), kterou zkomponoval a dirigoval Ron Jones a aranžoval Dennis McCarthy.

 

Star Trek: The Next Generation Volume III - Dennis McCarthy

Na tomto CD je po úvodní znělce (J. Goldsmith + A. Courage) hudba opět od D. McCarthyho z epizod Yesterday's Enterprise (Enterprise včerejška), Unification Part I a II (Sjednocení I. a II.) a Hollow Pursuits (Planá zábava).

 

Star Trek: Then Next Generation Volume IV - Jay Chattaway

Na tomto CD jsou opět po úvodní znělce (J. Goldsmith + A. Courage) skladby dalšího z řady skladatelů pro tento seriál. A to z epizod Tin Man (Plecháč), The Inner Light (Vnitřní světlo), Sub Rosa (Milenec), A Fistful of Datas (Tenkrát v Daedwoodu), Dark Page (Temný kout), Descent Part I. & II. (Vpád díl I.a II.) a Birthright Part I. (Dědictví otců díl I.).

Kromě těchto soudtracků obsahují hudbu z některých epizod ST TNG i různé kompilace.

Deep Space Nine - DS9

V r. 1993 vzniká další ST TV seriál Deep Space Nine - DS9. Jeho znělku napsal Dennis McCarthy. Tato znělka získala cenu EMMY za nejlepší originální TV hudbu. McCarthy psal také hudbu pro řadu dalších epizod. Kromě něj tvořili hudbu pro DS9 Jay Chattaway, Paul Baillargean, David Bell, John Debney, Gregory Smith a Richard Bellis.

S hudbou k seriálu vyšly 2 CD soundtracky.

 

Star Trek: Deep Space Nine - Emissary

Tracklist:
Star Trek: Deep Space Nine Main Title 1:55
Wolf 359 4:50
The Enterprise Departs/A New Home 1:10
Trashed and Thrashed 1:59
Bajor / Jake / Saying Goodbye 1:44
Cucumbers in Space 1:44
New Personality 2:17
Into the Wormhole 3:41
Time Stood Still 4:13
Searching for Relatives 1:13
Painful Memories 4:21
Passage Terminated 3:44
Back to the Saratoga / What Shields? 2:00
Reconciliation 3:18
The Sisko Kid 4:40
A New Beginning 1:47
Theme from Star Trek: Deep Space Nine (single version) 4:16
Passage Terminated (single version) 3:31

 

Star Trek: Deep Space Nine

Tracklist:
Theme from Star Trek: Deep Space Nine 4:19
Passage Terminated (Love Theme from Star Trek: Deep Space Nine) 3:33
ad.

 

Skladby z některých epizod obsahují i různé kompilace.

Voyager - VOY

V r. 1995 vzniká seriál ST Voyager. K němu píše znělku Jerry Goldsmith a je to melodie natolik zdařilá, že také získává cenu EMMY. Většinu hudby pro epizody pak tradičně píše Dennis McCarthy a s ním David Bell, Paul Baillargean a Jay Chataway.

Vyšly 2 CD soundtracky s hudbou k Voyageru. První k pilotnímu dílu Caretaker (Ochránce) a druhý s výběrem skladeb z dalších epizod.

 

Star Trek: Voyager - Caretaker

Tracklist:
Star Trek: Voyager Main Title 1:47
Prologue 3:12
70 Thousand Light Years from Home 3:23
Beamed to the Farm 4:19
Lifesigns in the Barn 6:05
Paris Takes the Helm 2:38
Star Trek: Voyager Main Title (short) :19
Escape from the Ocampa Underground 8:06
Not Enough Time 2:02
Battle for the Array 6:56
Set Course for Home 3:32
Star Trek: Voyager End Credit* 1:20
The Caretaker's Hoedown 2:35

 

Star Trek: Voyager - Main title

Tracklist:
Star Trek: Voyager Main Title (pop version) 3:07
Star Trek: Voyager Main Title (synth version) 4:58
Star Trek: Voyager Main Title (original version/extended) 2:20
ad.

Kromě těchto dvou CD obsahují skladby napsané pro epizody Voyageru i různé kompilace.

Enterprise - ENT

I k zatím poslednímu ST TV seriálu Enterprise už vyšel soundtrack. Producenti tentokrát zcela proti tradici použili jako znělku upravenou popovou píseň, jejíž slova a hudbu napsala Diane Waren a kterou zpívá Russell Watson.

Hudbu k epizodám zatím psali skladatelé David Bell, Paul Baillargean, Bunch, Ray Velton, Jay Chattaway a Denis McCarthy.


Enterprise - Broken Bow

Tracklist:
Where My Heart Will Take Me (album version)
New Enterprise
Klingon Chase / Shotgunned
Enterprise First Flight
Klang-Napped
Morpho-O-Mama / Suli-Nabbed
Phaser Fight
Breakthrough
Grappled
The Rescue
Temporal Battle
Blood Work
New Horizons
Archer's Theme
Where My Heart Will Take Me (TV version)

Celovečerní filmy

V r. 1979 vzniká první celovečerní film Star Trek: The Motion Picture. Protože příznivý ohlas hudby Johna Williamse pro Hvězdné války vyvolal určitou renesanci velké orchestrální hudby, rozhodli se producenti právě pro ni. Kompozice byla zadána Jerrymu Goldsmithovi, který měl už zkušenosti s psaním pro několik televizních dílů a byl schopen psát dobrou orchestrální hudbu. Jerry Goldsmith nejenže vyhověl tomuto požadavku, ale napsal skutečně originální dílo, které skvěle podkresluje jednotlivé filmové scény. Obzvláště zřejmé je to při dlouhých záběrech na vesmírné doky, lodě, setkávací manévry Enterprise s dálkovým raketoplánem či dokonce na vnitřní prostory cizí mezihvězdné sondy, kde obraz a zvuk jako celek působí velmi impozantně. Jeho samostatný poslech neztratil dodnes nic ze svého půvabu. Velmi krásný je i motiv Illie - „Illia´s Theme“. Jerry Goldsmith za toto dílo získal nominaci na cenu Akademie a Zlatý glóbus.

Jeden jeho soundtrack vyšel na LP v době premiéry a je dnes už nesehnatelný. Další vyšel ke 20. výročí na CD. Ten byl doplněn některými předtím neuvedenými pasážemi a digitálně zrekonstruován. Do dvojalba k němu bylo přidáno další CD s rozhovory a úvahami o ST s G. Rodenberrym, W. Shatnerem ad.

Jerry Goldsmith jako první autor hudby pro celovečerní ST film použil Courageho motiv ze znělky do úvodních fanfár a řada dalších autorů to pak zopakovala.

Zajímavostí je, že pro tuto filmovou hudbu byl použit speciálně navržený a zkonstruovaný pětimetrový elektro-magneticko-fonický hudební nástroj a nahrávalo se ještě týden před světovou premiérou.

Soundtrack: Star Trek - The Motion Picture

Tracklist:
1) Illia‘s Theme
2) Main Title/+A.Courage
3) Klingon Battle
4) Total Logic
5) Floating Office
6) The Enterprise
7) Leaving Drydock
8) Spock‘s Arrival
9) The Cloud
10) Vejur Flyover
11) The Force Field
12) Games
13) Spock Walk
14) Inner Workings
15) Vejur Speaks
16) The Meld
17) A Good Start
18) End Title /+A.C.
 

Pro druhý celovečerní film natočený v r. 1982 Star Trek II - The Wrath of Khan (Khanův hněv) psal hudbu další z úspěšných skladatelů filmové hudby - James Horner. Napsal také nové osobité dílo, ale také ponechal Courageho motiv v úvodní skladbě a v závěrečných fanfárách. V jeho kompozici dominují smyčcové nástroje v zajímavých kombinacích nebo v souzvuku s dechovými, v napínavých scénách doplněné výraznými bicími a Hornerovými oblíbenými perkusemi. Smyčcové party jsou velmi krásné zvlášť v posledních čtyřech skladbách soundtracku, který také stojí za poslech i s odstupem času.

Soundtrack: Star Trek II - The Wrath of Khan

 

Tracklist:
1) Main Title /+A.C.
2) Surprise Attack
3) Spock
4) Kirk‘s Exsplosive Reply
5) Khan‘s Pets
6) Enterprise clears Moorings
7) Battle in the Mutara Nebula
8) Genesis Countdown
9) End Credits /+A.C.

 

V r. 1984 vzniká další film Star Trek III - The Search for Spock (Pátrání po Spockovi) a hudbu pro něj píše opět James Horner. V celé kompozici použije Courageho motiv vícekrát, nejen v úvodní melodii, která zní tentokrát velmi jemně až melancholicky, ale na závěr se nádherně rozvine a opět uslyšíme výrazné smyčcové party. Při psaní hudby ke scénám s Klingony Horner záměrně pro navození kontinuity napodobuje motiv, který napsal Jerry Goldsmith pro první celovečerní film (Klingon Battle). Krásné i zajímavé jsou pasáže, které mají vystihovat přílet na podivuhodnou a neobvyklou planetu Vulkan a podkreslovat scenérie tajuplného rituálu. Jen poslední skladba soundtracku zní trochu nesourodě.

Soundtrack: Star Trek III - The Search for Spock

Tracklist:
1) Prologue and Main Title /+A.C.
2) Klingons /+A.C.
3) Stealing the Enterprise /+A.C.
4) The Mind Meld
5) Bird of Prey Decloaks
6) Returning to Vulcan
7) The Katra Ritual
8) End Title
9) The Search for Spock

 

Star Trek IV - The Voyage Home (Cesta domů) natočený v r. 1986 byl trochu raritou a vybočením z žánru. Byl komediálně laděn a dokázal udělat částečnou parodii sebe sama. Pro napsání hudby byl vybrán další skladatel, tehdy už starší Leonard Rosenman. Složil opět nový hlavní motiv, který má na začátku také Courageho fanfáru a je velmi melodický až zpěvný. Většina hudby je však značně různorodá a vysloveně komediální a velice dobře dokresluje některé scény. Úvodní a závěrečné pasáže však zní „startrekově“ heroicky. Na začátku se také krátce mihne motiv Klingonů, a to ve chvíli, kdy sonda zničí klingonskou loď. Leonard Rosenman se také zajímavě pokusil vystihnout nepříjemné pocity až strach ze zvuků mimozemské sondy a v hudbě se krátce objeví i zakomponovaný zpěv velryb.

Soundtrack: Star Trek IV - The Voyage Home

Tracklist:
1) Main Title /+A.C.
2) The Whaler
3) Market Street
4) Whale Fugue
5) Ballad of the Whale
6) Gillian seeks Kirk
7) Chekov‘s Run
8) Time Travel
9) Hospital Chase
10) The Probe
11) Home Again /End Credits /+A.C.

 

Hudbu pro následující Star Trek V - The Final Frontier (Konečná hranice), natočený v r. 1989, napsal opět Jerry Goldsmith, který se v ní vrátil ke svému úvodnímu motivu z prvního filmu, který byl v té době už známější z televizní obrazovky, protože v r. 1987 se (jen s několika úpravami) stal úvodním motivem seriálu Star Trek: The Next Generation (Nová generace). Dokonce se traduje, že jeden z vedoucích představitelů Paramountu, který neznal historické souvislosti, se při první projekci filmu pohoršeně ptal: “Proč je tam ta televizní hudba?“ Kromě pro Star Trek typických heroických pasáží jsou zde nové dramatické motivy i sekvence, které zní velmi jemně až snově, a další se zvláštní rytmikou a instrumentací vystihující představu záhadné vesmírné energetické bariéry či vysněného hledaného ráje. I v tonto filmu krátce zazní Goldsmithův motiv Klingonů při boji s klingonskou lodí. Na konci soundtracku, který k filmu vyšel, je píseň, kterou ve filmu zpívá Uhura, a je zajímavé, že ji nezpívala její představitelka Nichelle Nichols, ale zpěvačka skupiny Hiroshima, která píseň nahrávala.

Soundtrack: Star Trek V - The Final Frontier

Tracklist:
1) The Mountain
2) The Barier
3) Without Help
4) A Busy Man
5) Open the Gates
6) An Angry God
7) Let‘s Get Us Out of Here
8) Free Minds
9) Life Is a Dream /+A.C.
10) The Moon Is Window To Heaven - Hiroshima
 

Star Trek VI - The Undiscovered Country (Neobjevená země) natočený v r. 1991 byl poslední z klasické série s celou posádkou kapitána Kirka. Pro tvorbu hudby k němu byl vybrán mladý, tehdy pouze čtyřiadvacetiletý Cliff Eidelman. Jeho kompozice je osobitá a nesnaží se příliš navazovat na ST tradice. V úvodní předehře se sice objeví vzestup dechových nástrojů, ale není tam nic z Courageho fanfáry. Tento typický motiv najdete tentokrát jen v náznacích ve skladbě doprovázející start lodi z doku a v titulcích na závěr. Také, přestože Klingoni hrají ve filmu důležitou roli, zde nenajdete ani původní Goldsmithův klingonský motiv. Hudba ale využívá celé škály velkého orchestru najednou znovu i s kombinací s elektrofonickými zvuky a dokonce i s krátkými sborovými vokály, což není ve ST hudbě běžné. Tím vším Eidelman vytváří naléhavý tón, vystihující zoufalou snahu posádky odhalit spiknutí a zabránit téměř neodvratné válce s Klingony, a skvěle podbarvuje filmové obrazy, které jsou někdy  i dost ponuré.

Zajímavostí je, že režisér Nicholas Meyer chtěl původně pro film využít suity Gustava Holsta „The Planets“, ale z důvodu příliš vysokého honoráře nebyl schopen získat licenci.

Soundtrack: Star Trek VI - The Undiscovered Country

Tracklist:
1) Overture
2) An Incident
3) Clear All Moorings
4) Assassination
5) Surrender for Peace
6) Death of Gorkon
7) Rura Penthe
8) Revealed
9) Escape from Rura Penthe
10) Dining on Ashes
11) The Battle for Peace
12) Sing off
13) Star Trek VI. Suite
 

V r.1994 byl natočen první celovečerní film s posádkou kapitána Picarda, ve kterém se Kirkova posádka objeví krátce na začátku a ne zcela kompletní, Kirk sám se ocitne nejprve ve zvláštním vesmírném časoprostorovém fenoménu Nexus a později zahyne. Hrdinně! (Jako by se producenti chtěli rozloučit - nebo konečně zbavit původní posádky.)

K tvorbě hudby pro tento film Star Trek VII - Generations (Generace) byl vybrán Dennis McCarthy, skladatel spjatý s tvorbou hudby pro TV seriál Star Trek: Ther Next Generation už od prvního dílu. Pro film vytvořil kompozici, která měla tento seriál připomínat a zároveň dávat zvuku širší dimenzi použitím velkého orchestru a dokonalého digitálního zvuku. V předehře dává zaznít i motivům z prvního filmu s původní posádkou a Courageho fanfáru zakomponovává nejen do hlavního motivu, ale používá ji pro dokreslení atmosféry i v několika dalších pasážích. Samotný děj provázejí dva výrazné motivy: první řídící, bouřlivý, rytmický k dramatickým scénám a druhý, nadpozemsky krásný, ale s téměř strašidelnou melodií pro smyčce se sbory a elektronickými efekty.

Na závěr vydaného soundtracku je jako zajímavý bonus přidána řada zvukových efektů.

Soundtrack: Star Trek VII - Generations

 

Tracklist:
1) Star Trek Generations Overture
2) Main Title /+A.C.
3) The Enterprise/Kirk Saves the Day /+A.C.
4) Deck 15 /+A.C.
5) Time Is Running out
6) Prisoner Exchange
7) Outgunned
8) Out of Control/The Crash
9) Coming to Rest
10) The Nexus/A Christmas Hug
11) Jumping the Ravine
12) Two Captains /+A.C.
13) The Final Fight
14) Kirk‘s Death /+A.C.
15) To Live Forever /+A.C.
16) ST Generations Sound Effects
 

Pro film Star Trek VIII - First Contact (První kontakt) natočený v r. 1996 skládal hudbu opět Jerry Goldsmith. Tentokrát si Star Trek „zalaškoval“ s horrorovým žánrem a výsledek byl překvapivě dobrý.

Pro vystižení charekteru filmu vytvořil Goldsmith temnou, depresivní hudbu se svištivou melodickou hlavní pasáží, opět se zachovanou Courageho úvodní znělkou. Také utvořil kovově znějící pochod a syntetizátorový motiv k Borgovi. Využil i svých předcházejících zkušeností s komponováním pro Star Trek, a tak je v některých skladbách slyšet motiv z prvního filmu (např. v motivu k červenému poplachu a v závěrečných titulcích). Také použil už své známé téma Klingona, které v upravené podobě podkresluje scény, ve kterých dominuje Worf.

Na celkové kompozici se podílel i jeho syn Joel Goldsmith jako asistent hudební režie a také zkomponoval asi 22 minut hudby použité ve filmu.

Na konci soundtracku, který byl k filmu vydán jsou dvě rockové písně, které v průběhu děje poslouchá vynálezce a konstruktér warp pohonu Zefram Cochrane.

Soundtrack: Star Trek VIII - First Contact

 

Tracklist:
1) Main Title /+A.C., Locutus - Joel G.
2) Red Alert
3) Temporal Wake
4) Welcome Aboard
5) Fully Functional
6) Retreat /Joel G.
7) Evacuate
8) 39.1 Degrees Celsius
9) The Dish
10) First Contact
11) End Credits /+A.C.
12) Magic Carpet Ride /Performed by Steppenwolf
13) Ooby Dooby /Performed by Roy Orbison
 

Zatím poslední natočený film je Star Trek IX - Insurrection (Vzpoura) z r. 1999. Hudbu skládal opět Jerry Goldsmith. Zachovává v ní tradice žánru použitím jak Courageho znělky, tak návratem k některým motivům ze Star Treku I. Opět dramaticky dobře podtrhuje napínavé a bojové scény, ale ve filmu se po dlouhé době objevuje krásný, jenmý, romantický motiv, a to jak na konci úvodní skladby, tak i při scénách s hrou dětí, při krásných pohledech na přírodu a sídliště zvláštní planety, a v části skladby „New Sight" se proměňuje téměř v milostný motiv Picarda a Anij. K filmu opět vyšel soundtrack a jeho jedinou nevýhodou je nevyvážená síla zvuku v tichých a hlasitých pasážích.

Soundtrack Star Trek IX - Insurrection

Tracklist:
1) Ba‘ku Village /+A.C.
2) In Custody
3) Children´s Story
4) Not Functioning
5) New Sight
6) The Drones Attack
7) The Riker Maneuver
8) The Same Race
9) No Threat
10) The Healing Proces
11) End Credits /+A.C.
 

Připravuje se další celovečerní Star Trek X - Nemesis a na oficiálních stránkách je uveden jako skladatel hudby opět Jerry Goldsmith.

Kromě soundtracků vydaných k jednotlivým Star Trek filmům obsahují některé hudební skladby z nich i různé kompilace.

 

Kompilace

Star Trek Best Of Vol. I

CD obsahuje:

Alexander Courage:
Star Trek: The Original Series Main Title 1:02
Jerry Fielding (The Trouble with Tribbles):
Kirk Out / Barrel of Trouble / Tribble Hooks Kirk / Poor Jonesy / A Matter of Pride / Come on Spock / Hissing Tribbles / Dead Heap 5:19
The Muzak Maker / The Scherzo Maker 1:36
A Matter of Pride / No Tribble at All / Big Fite 4:05
Alexander Courage a Jerry Goldsmith, aranžmá: Dennis McCarthy:
Star Trek: The Next Generation Main Title 1:48
Ron Jones (Heart of Glory):
Moment of Decision / Battle Signs / Geordi's Vision / Looking for Life Signs / Imminent Destruction 8:29
A Klingon's Feelings / Let's Make a Phaser / Heart of Glory 6:30
Jay Chattaway (Inner Light):
Orchestrální suita z epizody The Inner Light 6:36
Dennis McCarthy
:
Star Trek: Deep Space Nine Main Title (Season 4) 1:54
Dennis McCarthy (The Visitor):
Rainy Night 1:08
Steve O's Cue / Freaked Out 3:07
Dad Admonishes 3:11
One Last Visit 2:57
Second Chance 1:13
Jerry Goldsmith
:
Star Trek: Voyager Main Title (extended version) 2:22
Dennis McCarthy (Heroes and Demons):
Last Hope 2:31
Dr. Schweitzer 1:19
Armagonnen 1:47
Where's Freyal / To the Rescue 6:48

 

Star Trek: Best of Vol. II

 

CD obsahuje:

Alexander Courage:
Theme from Star Trek (season 1 strings arrangement) :51
Fred Steiner (The Corbomite Maneuver):
Radiation / Cube Radiation / Baby Balok / Fesarius Approaches 4:29
Fred Steiner (Balance of Terror):
Romulan Warship / Romulan Theme / Centurion 3:42
Fred Steiner (What Are Little Girls Made of):
Meet Andrea / Big Ruk / Ruk Protests 4:39
Fred Steiner (Balance of Terror):
In Chapel 1:18
Theme from Star Trek (lounge mix) 1:39
Dennis McCarthy (Star Trek: Deep Space Nine):
Theme from Star Trek: Deep Space Nine (season 4) 1:55
Dennis McCarthy (Way of the Warrior):
Dry Run 1:31
Medieval Harp Source 2:57
Evil Empire 1:35
"Yo!" 4:08
Worf II 1:47
J. Davenport and E. Cooley G (His Way):
"Fever" 1:47
Jerry Goldsmith:
Theme from Star Trek: Voyager** 1:47
David Bell (Bride of Chaotica):
Begin Chapter 18 / Presenting...Arachnia 4:21
Confinement Rings / Segue to Torres 3:07
Chaotica is Defeated / Distortions 3:43
Chaotica's Last Words / The End? 1:05
Alexander Courage a Jerry Goldsmith, aranžmá Dennis McCarthy:
Theme from Star Trek: The Next Generation (season 2) 1:40
Dennis McCarthy (All Good Things):
Here Comes the Judge II / To the Rescue 5:59
Primalosity 2:29
Courage 3:31
Saved Again 2:26
I Have a Gun :52

Space and Beyond Volume I

Tracklist:

CD 1
2001: A Space Odyssey 1:50
SFX: Apollo 13 lift-off :52
Apollo 13: Main Title 3:02
The Right Stuff: Finale 4:42
SFX: Accelerated Protein Synthesis in Alien Organism 1:01
Species: End Titles 7:49
Lifeforce: End Title 4:00
SFX: The Nostromo 1:00
Alien: End Title 3:55
Capricorn One: Overture 3:19
Cocoon: Theme 7:24
SFX: Event Horizon 1:24
The Black Hole: Suite 4:58
The Empire Strikes Back: Han Solo and the Princess 4:11
Heavy Metal: Taarna's Theme 5:38
SFX: Dogfight 1:30
Enemy Mine: Fyrine IV / Scavengers / Drac Holy Council / The Relationship 9:40
Close Encounters of the Third Kind: The Conversation Begins :52
Close Encounters of the Third Kind: Main Title / Resolution and Finale 7:23

CD 2
2001: A Space Odyssey: Prelude: The Dawn of Man 1:34
2001: A Space Odyssey: Space Station Docking 2:56
Star Wars: Main Theme 5:27
SFX: Warp Drive :45
Star Trek: TV Theme 2:23
Star Trek: The Motion Picture: End Title 3:58
SFX: Away Team :54
Star Trek: Deep Space Nine: Theme (Concert Version) 3:57
Star Trek: Deep Space Nine: He's Toast (from "Life Support") 3:40
SFX: The Bridge :30
Star Trek II: The Wrath of Khan: Overture 6:34
Star Trek IV: The Voyage Home: End Title 3:33
Star Trek: The Next Generation: Tasha's Farewell (from "Skin of Evil") 9:16
SFX: Battle Stations :31
Star Trek V: The Final Frontier: Life is a Dream 4:04
Star Trek: Voyager: Main Title 2:00
Star Trek VI: The Undiscovered Country: End Title Suite 6:32
SFX: Crash Landing :47
Star Trek Generations: Overture 4:41

 

Space nad Beyond Volume II

Tracklist:

CD 1
Mars Attacks: Introduction and Main Title 4:02
The Day the Earth Stood Still: Outer Space / Radar / Farewell and Finale 5:43
Dune: Suite 8:44
Star Trek: The Motion Picture: Klingon Battle 5:38
Star Trek: Deep Space Nine: One Last Visit 3:10
Star Trek: First Contact: End Title Suite 5:12
When Worlds Collide: Main Title / Foreward / Doomsday Drawing / The Takeoff / The New World 8:28
Battle Beyond the Stars: Theme 4:06
The Thing from Another World: Main Title / The Melting Sequence / The Thing Electrocuted 7:36
Twilight Zone: The Movie: End Title Suite 6:29
Battlestar Galactica: Prologue / Main Title / The Destruction of Peace / A Chance to Live / Exodus One 11:11
Stargate: Giza 1928 / Going Home 4:47

CD 2
Forbidden Planet: Prelude 3:15
The Planets: Mars, The Bringer of War 8:09
Contact: End Title 8:48
Starship Troopers: Bugs! 2:08
Starship Troopers: Fed Net March 5:04
Predator: Theme 4:09
War of the Worlds: Main Title and Introduction / Martian Man Dies / Evacuation and Finale 10:40
The Empire Strikes Back: The Imperial March 3:12
Invaders from Mars: End Title 3:46
Space: Above and Beyond: Suite 7:30
V: Theme 1:50
Starman: End Title (Symphonic Version) 4:46
Independance Day: End Title Suite 9:08
The Thing from Another World: The Things Lives! 2:07

 

Space and beyond Volume III

Tracklist.

CD 1
Aliens: Prelude / Ripley's Rescue 5:54
Ghostbusters: Main Theme 3:12
It Came From Outer Space: The Thing Strikes / Desert Rendezvous 4:18
Strange Invaders: Suite 8:29
Judge Dredd: Suite 4:50
Robocop: Rock Shop / Home / Van Chase / The Dream 9:32
The Time Machine: London 1900 / Filbey's Theme 2:28
Back to the Future: Main Theme 3:27
The Cape: Main Theme 3:12
Star Trek: The Menagerie Suite 8:28
Starfleet Academy: Opening 4:02
Star Trek: Insurrection: End Title Suite 5:06

CD 2
The Last Starfighter: Main Theme 3:08
Silent Running: The Space Fleet 4:09
Journey to the Far Side of the Sun: Main Theme / The Sleeping Astronauts / Finale 5:57
Lost in Space: End Title 3:29
Galaxy Quest: Suite 7:14
Things to Come: The Children's Ballet 3:46
Things to Come: March 3:59
The Matrix: Anything is Possible 8:10
Meteor: End Titles Suite 5:05
Deep Impact: The Wedding 4:18
Armageddon: Harry & Grace / Launch 5:09
Star Wars: The Phantom Menace: The Flag Parade 3:18
Star Wars: The Phantom Menace: Anakin's Theme 2:51
Star Wars: The Phantom Menace: The Adventures of Jar Jar 3:26
Star Wars: The Phantom Menace: Duel of the Fates 4:10

 

Star Trek: The Ultimate Star Trek

Tracklist.
Star Trek - Main Theme 1:24
Star Trek: First Contact - End Credits 5:27
Star Trek: The Trouble with Tribbles - Suite 4:19
Star Trek: The Motion Picture - The Enterprise 6:11
Star Trek II: The Wrath of Khan - End Credits 6:07
Star Trek IV: The Voyage Home - End Credits 2:49
Star Trek V: The Final Frontier - End Credits 3:54
Star Trek VI: The Undiscovered Country - End Credits 7:45
Star Trek: Generations - Overture 3:51
Star Trek: Deep Space Nine - Main Title 2:17
Star Trek: Voyager - Main Title 2:12
Star Trek: Insurrection - End Credits 5:43

Star Trek: Astral Symphony

 

Tracklist:
Life is a Dream* (Star Trek V) 3:57 
The Meld (Star Trek) 3:16 
Returning to Vulcan (Star Trek III) 4:56 
Battle in the Mutara Nebula (Star Trek II) 8:04 
Enterprise Clears Moorings (Star Trek II) 3:33 
Chekov's Run (Star Trek IV) 1:21 
Ilia's Theme (Star Trek) 3:01 
Without Help (Star Trek V) 4:20 
The Enterprise (Star Trek) 6:00 
Prologue and Main Title* (Star Trek III) 6:30 
Hospital Chase (Star Trek IV) 1:13 
The Whaler (Star Trek IV) 2:00 
An Angry God (Star Trek V) 6:58 
Genesis Countdown (Star Trek II) 6:37 
The Katra Ritual (Star Trek III) 4:32 
Home Again: End Credits* (Star Trek IV) 5:37 

Symphonic Star Trek

Autoři hudby

Alexander Courage

Narodil se 10. prosince 1919 v Philadelphii, Pennsylvania, USA

Studoval na Eastman College of Music

Psal hudbu pro řadu filmů  (k filmům: Shake, Rattle and Rock, Hot Rod Girl, Sierra Strangle, Hot Rod Rir Undersea Girl, The Left Handed Gun, Handle with Care, Day of the Tokyo After Dark, Follow the Boys, The Pleasure Seekers, DoctorD, Superman IV.:The Quest for Peace) a televizních seriálů. Na řadě se podílel jako orchestrátor.

Od r. 1966, kdy se vysílal TV seriál Star Trek, napsal pro něj kromě úvodní znělky také hudbu pro řadu epizod 1., 2. i 3.sezóny.

 

Jerry Goldsmith (původním jménem Jerrald)

   

Narodil se 10. února 1929 v Los Angeles, California, USA.

Studoval na University of Southern California piano u Jacoba Gimpela. Kompozici a hudební teorii studoval u Maria Castelnuova-Tedeska. A u tehdy legendárního maďarského skladatele Miklóse Rozsa také studoval dirigování. Od r. 1950 začal psát hudbu pro TV seriály. Jako koncertní dirigent debutoval s Christus Apollo s California Chamber Symhony v r. 1969. Během své další kariéry dirigoval celou řadu předních světových orchestrů (např. Královský symfonický orchestr v Londýně, Londýnský filharmonický orchestr, Oklahoma Symhonic Orchestra a další).

Patří mezi nejuznávanější a nejzaměstnávanější autory filmové hudby. Složil velkou řadu hudebních skladeb pro filmy a TV seriály (na jejich seznamu je přes 250 položek) a při nahrávání svých děl je téměř vždy i sám diriguje. Je držitelem mnoha cen a nominací. Získal cenu Akademie za nejlepší hudbu k filmu Omen a nominován byl za nejlepší originální hudbu k více jak 15 dalším filmům. K těm nominovaným patří i Star Trek I, za jehož hudbu dostal Zlatý glóbus, dále pak např. Základní instinkt, Čínská čtvrť, Poltergeist, Patton, Motýlek, původní Planeta opic, Hoši z Brazílie, Vítr a lev, Loganův útěk, Vetřelec, Kozoroh 1 ad. Jeho další kompozice ke známým filmům jsou např. První rytíř, Congo, Divoká řeka, Mumie, ad.

7x zíslal nominaci Grammy, 6 Zlatých glóbů a další vyznamenání.

Oceněn byl i za televizní hudbu, je držitelem EMMY za nejlepší originální partituru ke QB 7, Červený pony, Masada, Babe a také za svoji znělku k seriálu ST Voyager.

Pro ST složil kromě této znělky hudbu k Star Trek I, k několika epizodám v původní sérii (TOS), Star Trek V, Star Trek  VII a Star Trek VIII. Často působí i jako producent a pro zajímavost: objevil se i jako herec na plátně v epizodních rolích ve filmu In Harm's Way jako hráč na piano a ve filmu Gremlins.

 

James Horner

Narodil se 14. srpna 1959 v Los Angeles, California, USA.

Studoval v Anglii na Royal College of Music v Londýně, po svém návratu do Californie pokračoval ve studiích na Californské státní universitě USC. Získal zde titul bakaláře umění za skladbu. Poté přešel na prestižní universitu UNCLA v Los Angeles. Zde získal titul magistra a učil hudební teorii. V r. 1970 mu Americký filmový institut (AFI) nabídl úkol utvořit hudbu pro film The Drought. Tuto šanci s úspěchem využil a pokračoval dále v tvorbě 6-7 filmů pro AFI. Pak opustil akademický svět a výuku, aby se plně věnoval komponování filmové hudby. Kromě hudby pro Star Trek II a Star Trek III napsal v krátkém sledu velké množství děl. Z těch nejznámějších např. k filmům: Dáma v červeném, Jméno růže, Vetřelec, Cocoon I a II, Battle beyond the Star, Humanoid from the Deep, Willow, The Land before Time, The Kids, Apollo 13, Jumanji, Statečné srdce, Bicentennial Man a Titanic, jehož soundtrack byl velmi populární.

Dostal nominaci na cenu Akademie a dvě nominace na cenu GRAMMY za filmy Pole snů a Sláva a nominaci na Zlatý glóbus za díla: Another 48 Hours, An American Tail I a II, I love You to Death a Class Action.

 

Leonard Rosenman

Narodil se 7. září 1924 v Brooklynu, New York, USA

Psal hudbu nejen k filmům, ale i k řadě televizních seriálů a dokumentárních pořadů, z těch i u nás známých např. The Twilight Zone, Amazing Stories, The Undersea World Of Jacques Cousteau, National Geographic Specials. Z hudby k filmům např. Druhá strana ráje, Návrat na planetu opic, Boj o planetu opic, Robocop 2.

 

Cliff Eidelman

 

Narodil se v r. 1967 v Los Angeles , California, USA

Z jeho dalších kompozic pro film je možno uvést např. i u nás známé filmy: Kryštof Kolumbus a Zachraňte Willyho 3.

Dennis McCarthy

 

Postavy a herci - "hrající, zpívající"

Na rozdíl od postav a hrdinů většiny běžných sci-fi filmů jsou postavy ve ST velmi muzikální. Nejenže v ději poslouchají hudbu, ale samy ji i produkují, a to od nejrůznějších neumělých popěvků a pobrukování až po brilantní zpěv operních árií, od začátečnických lekcí na nějaký hudební nástroj až po koncerty hudebních těles složených ze členů posádek lodí.

Je to vidět ve spoustě scén TOS počínaje a posledním celovečerním filmem konče.

Následný přehled těchto scén je rozsáhlý, a to není přitom zcela úplný. Je sestaven podle jednotlivých postav z TOS, TNG a Voyageru, které se nějakým způsobem zabývají hudbou.

Z postav původní TV série (TOS) jsou to:

Spock (první důstojník a vědecký důstojník v jedné osobě), který hraje na vulkanskou harfu, zpívá a také hraje na klavír, a to v epizodách:

 • Charlie X (Tajemný Charlie) - kde hraje na vulkanskou harfu doprovod zpívající Uhuře.
 • The Way to Eden (Cesta do Edenu) - zde hraje na vulkanskou harfu ve své kajutě a posléze společně s jednou členkou přepravované skupiny před posádkou
 • Amok Time (Čas amoku) - zde několikrát zabrnká ve své kajutě na vulkanskou harfu, ale je vyrušen.
 • Requiem for Methuselah (Rekviem pro Metuzaléma) - zde hraje na klavír valčík, na který kapitán  Kirk tančí s krásnou androidkou.
 • Plato's Stepchildren (Platonovy nevlastní děti) - zde zpívá Spock donucen zvláštní mentální mocí nepozemské bytosti milostnou píseň.

 

Další je Uhura (spojovací důstojník), která zpívá a ovládá hru na vulkanskou harfu v epizodách:

 • Charlie X (Tajemný Charlie) - kde zpívá píseň o Spockovi a Charliem X.
 • The Conscience of the King (Jeho Veličenstvo vrah) - zde zpívá v rekreační místnosti do komunikačního zařízení poručíku Rileymu a doprovází se na vulkanskou harfu. Píseň se jmenuje „Beyond Antares“.
 • V celovečerním filmu Star Trek V - The Final Frontier (Nejzazší hranice) zpívá osadníkům na Planetě Míru pro odlákání jejich pozornosti píseň „The Moon's a Window to Heaven". Zajímavé je, že ač byla představitelka Uhury Nichelle Nichols rocková zpěvačka a v předcházejících scénách zpívala sama, zde tuto píseň za ni zpívá zpěvačka skupiny Hiroshima.

 

Dalším, kdo projevuje hudební vlohy, je Scotty (lodní inženýr), který hraje na dudy a zpívá.

 • V celovečerním filmu Star Trek II - The Wrath of Khan (Khanův hněv) hraje na dudy při obřadu rozloučení se Spockem skotskou lidovou píseň „Amazing Grace“.
 • V epizodě The Loreley Signal (Čarovný hlas) z animované série TAS, kde kreslené postavě Scottyho propůjčil svůj vlastní hlas jeho představitel James Doohan, zpívá sedě na můstku v kapitánském křesle opět skotskou lidovou píseň.

 

I kapitán Kirk a doktor McCoy milují zpěv, ač jejich výsledný projev je značně nemuzikální. V celovečerním filmu Star Trek V - The Final Frontier (Nejzazší hranice) zpívají u táborového ohně píseň „Row, Row, Row Your Boat“ a v závěrečné scéně se k nim po doktorově naléhání připojí i Spock.

Dalším zpěvákem je poručík Riley, jeho zpěv však spíš posádku dohání k šílenství než k nadšení, a to v epizodě The Naked Time (Obnažený čas), kde zpívá pod vlivem nákazy, která zcela potlačí sebekontrolu značné části posádky.

Kromě členů posádky můžeme v epizodě The Way to Eden (Cesta do Edenu) vidět hrát hudební skupinu „návštěvníků“, kteří s Enterprise cestují. Jejich vystoupení před členy posádky je velmi svérázné a má odpoutat pozornost od jejich nekalých záměrů.

V celovečerním filmu Star Trek IV - The Voyage Home si punkáči v autobuse pouští píseň „I Hate You“.

Posádka TNG převzala tuto hudební tradici a ještě ji bohatě rozvinula:

Hned první takovouto muzikální postavou je sám kapitán Picard, který zpívá a hraje na ressikanskou flétnu pocházející ze zaniklé planety Kaan.

 • V epizodě Allegiance (Poslušnost) zpívá v Přední desítce posádce píseň „Hearts of Oak“ (skladba z roku 1770), nakonec ale vysvitne, že to byl jeho umělý dvojník.
 • V epizodě Disaster (Neštěstí) zpívá sám dětem uvězněným s ním ve výtahu francouzskou lid píseň „Frère Jacques“, protože nezná písničku „Smíšek Vulkan a jeho pes“, kterou si zpívají děti na Enterprise.
 • V epizodě The Inner Light (Sonda) se ocitne pod vlivem cizí sondy, v němž prožije imaginárně celý život na zaniklé planetě, kde se kromě jiného naučí hrát na flétnu. Tato dovednost mu zůstane i po odpoutání z jejího vlivu a rád jí využívá.
 • V epizodě A Fistful of Datas (Tenkrát v Deadwoodu), na ni nacvičuje za doprovodu počítače Mozartovo trio čís. 1 a je přitom neustále vyrušován. Během epizody Picard požádá počítač o zahrání Mozartova tria a počítač mu místo něj zahraje Dvořákovy Slovanské tance.
 • V epizodě Lesson (Lekce) hraje na tuto flétnu s klavírním doprovodem nadporučíka  Nelly Daren, která je momentálně členkou posádky a je nadanou klavíristkou, hraje na miniaturní srolovávací klavírek dovezený z planety Maltalin II. V této epizodě se navíc dozvíme, že akusticky nejdokonalejší prostor na Enterprise je ve čtvrtém uzlu 25. Jeffriesova průlezu.
 • V epizodě Family (Rodina) si opilý Picard se svým bratrem zpívají píseň „Auprès de ma blonde“, kterou si brouká i v epizodě Final Mission (Poslední úkol)
 • Ve filmu Star Trek: The First Contact poslouchá Picard Hectora Berlioze
 • V celovečerním filmu Star Trek: Insurrection (Vzpoura) zpívá část z opery „H. M. S. Pinafore" dvou anglických skladatelů 19. stol. Sullivana & Gilgerta a přiměje k tomu i Worfa, aby tak aktivoval Datovu dlouhodobou paměť a odpoutal jeho pozornost, když bude s nimi zpívat.

 

Také první důstojník William T. Riker hraje na pozoun a na klavír, miluje blues a jazz.

Zajímavé je, že už asi 10 let se snaží zahrát skladbu Night Bird.

 • Na pozoun hraje např. v epizodě 11001001 (Heslo), kde hraje v simulátoru skladbu "The Nearness of You“. Tuto skladbu opět uslyšíme i v epizodě Conundrum (Záhada).
 • Také hraje v epizodách Future Imperfect (Futurum imperfektum), Second Chances (Druhá šance).
 • V epizodě Unification, Part I (Sjednocení, část I) hraje v baru na klavír blues spolu s čtyřrukou klavíristkou Amarií.

 

I vědecký důstojník android Dat se zbývá hudbou, protože v ní spatřuje jednu z možností, jak hledat a chápat to, po čem tak touží - lidství. Jeho emoce, nadšení, inspiraci. Je posluchačem, studuje teorii, hraje na housle a učí se zpívat.

 • V epizodách Encounter at Farpoint (Střetnutí na Farpointu), Brothers (Bratři) píská píseň „Pop Goes The Weasel“
 • V epizodě A Matter of Time (Otázka času) Dat poslouchá simultánně 4 klasická hudební díla, přičemž je řečeno, že je schopen rozlišit až 150 simultánně hraných kompozic, ale běžně se omezuje na 10.
 • V epizodě A Fistful of Datas (Tenkrát v Daedwoodu) dělá rozbor díla A. Dvořáka.
 • V epizodě Elementary, Dear Data (Jak prosté, drahý Date) v roli Sherlocka Holmese hraje na housle, na které pak hraje ještě v epizodě The Ensigns of Command (Vlastnosti velitele), kde hraje s koncertním tělesem sestaveným ze členů posádky lodi stejně jako v epizodě Sarek, kde se navíc dozvíme, že dokáže napodobit styl asi 300 nejvýznamnějších koncertních houslistů.
 • V epizodě Lessons (Lekce) hraje Dat společně s Neelou Daren a Cheney Chopinovo Trio g moll
 • V epizodě Sarek hraje Dat se souborem složeným z dalších členů posádky dvě skladby. První skladbou je smyčcový kvartet W. A. Mozarta čís. 19 C dur a druhá skladba je Brahmsovo Andante moderato ze Sextetu čís.1 v B dur.
 • V celovečerním filmu Star Trek: Generations (Generace) zpívá na můstku “malým formičkám života“ a ve Star Trek: Insurrection (Vzpoura) zpívá ovlivněn Picardem operu.

 

Další zajímavou postavou je velitel bezpečnosti Worf, který miluje klingonskou operu, a když není zbytí, tak snese i pozemskou.

 • V epizodě Unification (Sjednocení) zpívá v baru s doprovodem už zmíněné čtyřruké klavíristky Amarie árii z klingonské opery „Aktuh a Melota".
 • Také zpívá v celovečerním filmu Star Trek: Insurrection (Vzpoura), a to část z opery „H. M. S. Pinafore".
 • V  jednom z dílů DS9 zpívá v baru Ferenga Quarka ještě s dalším Klingonem klingonskou pijáckou píseň.
 • V epizodě Parallels (Paralely - TNG) zpívá většina posádky k Worfovým narozeninám píseň „For He´s A Jolly Good Fellow“.

 

Další zajímavou postavou je přenosový technik Miles O'Brien, který sice nikde není výslovně uveden jako hudebník, ale je ho možné vidět hrát v epizodách, kde koncertuje nějaké hudební těleso složené ze členů posádky.

 • V epizodě The Ensigns of Command  (Vlastnosti velitele) hraje na violoncello.
 • V epizodě The Wounded (Zraněný)  zpívá s kapitánem Benjaminem Maxwellem píseň „The Minstrel Boy“

 

I Geordi La Forge se v epizodě Q Pid snaží hrát na loutnu. Worf mu ji pak rozbije. Dále hraje také v epizodě The Next Phase, kde je hostina na počest „zemřelých“.

 

V epizodě Where No One Has Gone Before (Kam se dosud nikdo nevydal) jeden člen posádky prožívá imaginární sen způsobený podivným vesmírným fenoménem, že hraje na housle se samotným Mozartem a několika jeho současníky.

 

Ani Q nezůstal pozadu. V epizodě Déjà Q hraje na trubku s mexickými hudebníky.

V seriálu DS9 je také řada postav, které zpívají. Patří mezi ně i major Kira Nerys. Kapitán Bejamin Sisko hraje na klavír.

 • V epizodě Explorers zpívají opilí Bashir a O'Brien píseň „Jerusalem“.
 • V epizodě His Way zpívá Kira píseň „Fever“. Také se zde objevuje píseň Come Fly with Me
 • V epizodě Badda-bing, Badda-bang zpívá i kapitán Sisko.
 • V epizodě Image in the Sand hraje Sisko na klavír.
 • Se vstupem Vica Fontainea (James Darren) se objevují písně ze 40. let. Zpívá v epizodách:
  • Image In the Sand - All the Way
  • His Way - Come Fly with Me, I've Got You under My Skin, They Can't Take That Away from Me, You're Nobody Till Somebody Loves You
  • His Way
  • Tears of the Prophets
  • The Siege of AR-558 (na začátku The Siege of AR-558 zpívá Rom (Max Grodénchik) písničku "This Lady Is a Tramp")
  • It's Only a Papermoon (písně: I'll Be Seeing You, Here's to The Loosers, It's Only a Papermoon,  I've Got a World on a String)
  • Badda-bing, Badda-bang (písně: Alamo, The Best Is Yet to Come (duet, zpívá James Darren a Avery Brooks))
  • What You Leave Behind (píseň: The Way You Look Tonight)
 • V Playing God učila Jadzia majitele klingonského stánku klingonskou lidovou píseň „Ak'la bella doo“

I v seriálu Voyager najdeme scény, kde se posádka této lodi zabývá hudbou.

Nepřekonatelný je v tom Holodoktor, který postupně se zdokonalováním své osobnosti zahrne do svých podprogramů i zpěv a hru na klavír. Lze to vidět v různých epizodách např.:

 • Someone to Watch over Me (Ten, kdo mě hlídá) - kde učí Sedmou z Devíti zpívat a na konci epizody v simulátoru také hraje na klavír.
 • Dále v epizodě Equinox - kde si zpívá, když se snaží „rozebrat“ Sedmou.
 • Virtuoso
 • The Swarm (Roj) - zpívá duet „O Soave Fanciulla“ z La Bohême.
 • Tinker Tenor Doctor Spy (Břídil, tenor, doktor, špeh)
 • Life Line (Záchranné lano)
 • Night (Noc) - Mluví o tom, že rád zpívá árii z Dona Carlose od G. Verdiho.

Další hudebně založenou postavou je Harry Kim, který se na začátku seriálu učí hrát na klarinet, později si i sám tvoří skladby a založí si hudební skupinu.

 • V epizodě Parturition (Porod) se raduje, že si našetřil replikátorové příděly a konečně může znovu cvičit na nově zreplikovaný klarinet, protože jeho původní zůstal v Alfa kvadrantu.
 • V epizodě Night (Noc) hraje na můstku skladbu „Ozvěny prázdna“, kterou sám složil.
 • V epizodě Course: Oblivion (Směr: Zapomnění) hraje se skupinou na svatbě B‘Ellany a Parise, jsou to ale vše kopie postav vzniklé na planetě Démon.

 

Další je Sedmá z Devíti, která velmi krásně zpívá, dodává však, že je to dar od Společenstva.

 • V epizodě Someone to Watch over Me (Ten, kdo mě hlídá) ji doktor učí zpívat a pak s ní zpívá duet.
 • V epizodě The Killing Game Part I.  (Hra na zabíjení část I.) zpívá v simulátoru písně "It Can't Be Wrong", "Moonlight Becomes You", "That Old Black Magic".

 

Posledním zpívajícím je Neelix, kterého to sice velmi těší, ale opět patří k těm, kteří tím netěší své okolí.

 • V epizodě Caretaker (Ochránce) si zpívá ve své kajutě ve vaně.
 • V epizodě  The Killing Game Part II (Hra na zabíjení část II) si v simulátoru zpívá se simulovanými Klingony klingonské písně, ty si pak také zpívá společně se Sedmou při B‘Elannině oslavě v epizodě Barge of the Dead (Bárka mrtvých).
 • V epizodě Demon má spát na ošetřovně a ruší ho doktorovo pozpěvování.

Všichni představitelé ST postav při všech těchto scénách jen s jedinou výjimkou (ST V, kde svoji píseň nezpívá N. Nichols) sami zpívají. Někteří z nich dokonce vydali vlastní nazpívaná CD.

A to Leonard Nimmoy, Nichelle Nichols, Grace Lee Whitney (Janice Randová z TOS), Brent Spiner, Tim Russ a Robert Picardo.

© 2000–2021 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)