divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Zahřívací cvičení Zápas stylu Galeo-Manada >>> divider

Zápas

Anglicky:
Wrestling
Potvrzený původ:
není známo
Výskyt:
TOS Charlie X

Popis

Zápas je fyzické zápolení dvou jedinců bez použití náčiní nebo zbraní. Lze téměř s jistotou tvrdit, že nějaká forma zápasu se vyvinula u každého hmotného druhu. Postupem času, jak se z něj stával sport, začal být svazován jistými pravidly, která se jistě u různých druhů liší.

Pozemský zápas dostal pravidla, tedy stal se sportem, již ve starověkém Řecku, kde se dostal mezi olympijské sporty roku 708 př. n. l. Zápas moderní doby dostal ucelená pravidla koncem 19. století a byl na programu hned prvních Olympijských her v roce 1896. Tehdy šlo o zápas řecko-římský, postupně přibyly ještě zápas ve volném stylu a zápas japonského původu judo. Nejmladším stylem zápasu na Zemi je wrestling, který vznikl až kolem poloviny 20. století.

Když na USS Enterprise kapitána Kirka několik dní pobýval mladík Charlie Evans, vzal ho kapitán také do lodní tělocvičny, kde se ho snažil naučit základům zápasu. Když se Charliemu zdálo, že se mu Sam posmívá pro jeho nemotornost, nechal ho zmizet.

divider <<< Zahřívací cvičení Zápas stylu Galeo-Manada >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2022 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)