lcars
logo

Ferengská Pravidla nabývání zisku

Zejména v mnoha epizodách seriálu Star Trek: Deep Space Nine, ale i v jiných seriálech a v mnoha knihách se setkáváme s ferengskými Pravidly nabývání zisku, souborem aforismů a maxim, jimiž se už staletí řídí ferengská společnost. Ač se nám ferengská společnost pravděpodobně zdá velmi exotická a značně odlišná od naší, překvapivě mnoho z nich k nám promlouvá a připomíná nám, že se někdy chováme pokrytecky. U každého pravidla udáváme, kdo a kde nás s ním seznámil. Pravidla, u nichž nebylo zmíněno jejich číslo, jsou uvedena na konci seznamu. Po kliknutí na text pravidla se zobrazí detailnější informace. Nečiníme si nárok na úplnost, a pokud se vám zdá, že jsme nějakou důležitou událost opomenuli nebo dokonce uvedli chybný údaj, uvítáme, když nás na to upozorníte.

divider

Ferengská Pravidla nabývání zisku

# 1Jak máš jednou jejich peníze, nikdy jim je nevracej.

anglicky:
Once you have their money, you never give it back.
epizoda:
DS9 The Nagus (Rom)
kniha:
The Klingon Way
kniha:
Federation Travel Guide
divider

# 2Nejlepší obchod je ten, který přinese největší zisk.

anglicky:
The best deal is the one that makes the most profit.
kniha:
The 34th Rule (Quark)
divider

# 3Nikdy za akvizici neutrať víc, než musíš.

anglicky:
Never spend more for an acquisition than you have to.
epizoda:
DS9 The Maquis, Part II (Quark)
kniha:
To Seek Out New Life: The Biology of Star Trek
divider

# 4Oblečená žena je jako muž v kuchyni.

anglicky:
A woman wearing clothes is like a man in the kitchen.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition
divider

# 5Vždycky zveličuj své odhady.

anglicky:
Always exaggerate your estimates.
kniha:
Cold Fusion
divider

# 6Nikdy nedovol rodině, aby stála v cestě příležitosti.

anglicky:
Never allow family to stand in the way of opportunity.
epizoda:
DS9 The Nagus (Zek)
kniha:
Double Helix: Vectors (Rom, Quark)

Poznámka:

V roce 2151 bylo toto pravidlo citováno trochu jinak: Nikdy nedovol rodině, aby stála v cestě zisku.

divider

# 7Měj uši otevřené.

anglicky:
Keep your ears open.
epizoda:
DS9 In The Hands Of The Prophets (Odo)
divider

# 8Drobné písmo vede k velkému risku.

anglicky:
Small print leads to large risk.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition
divider

# 9Příležitost plus instinkt rovná se zisk.

anglicky:
Opportunity plus instinct equals profit.
epizoda:
DS9 The Storyteller (Nog)
kniha:
The Making of ST:DS9
divider

# 10Chamtivost je věčná.

anglicky:
Greed is eternal.
epizoda:
DS9 Prophet Motive (Quark)
epizoda:
VOY False Profits (Arridor, Kol)
divider

# 11I když je to zadarmo, vždycky to můžeš koupit levněji.

anglicky:
Even if it's free, you can always buy it cheaper.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition
divider

# 12Cokoliv stojí za prodání, stojí za to prodat to dvakrát.

anglicky:
Anything worth selling is worth selling twice.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition
divider

# 13Cokoli, co stojí za práci, stojí za to dělat to za peníze.

anglicky:
Anything worth doing is worth doing for money.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition
kniha:
The Making of ST:DS9
divider

# 15Mrtvoly neuzavírají žádné obchody.

anglicky:
Dead men close no deals.
kniha:
Demons of Air and Darkness
divider

# 16Obchod je obchod… (dokud se nenaskytne lepší).

anglicky:
A deal is a deal...(until a better one comes along).
epizoda:
DS9 Melora (Quark)
divider

# 17Smlouva je smlouva – ale jen mezi Ferengy.

anglicky:
A contract is a contract ... but only between Ferengi.
epizoda:
DS9 Body Parts (Rom, Quark, Brunt, Gint)
divider

# 18Fereng bez zisku není žádný Fereng.

anglicky:
A Ferengi without profit is no Ferengi at all.
epizoda:
DS9 Heart of Stone (Ben Sisko, Nog)
epizoda:
DS9 Ferengi Love Songs (Quark)
kniha:
Double Helix:Vectors (Quark)
divider

# 19Spokojenost není zaručena.

anglicky:
Satisfaction is not guaranteed.
epizoda:
DS9 Meridian (Quark)
divider

# 20Kdo se drží zpátky dnes, očekává zisk zítra.

anglicky:
He who dives under the table today lives to profit tomorrow.
kniha:
Ferenginar: Satisfaction Is Not Guaranteed
divider

# 21Nikdy nestav přátelství nad zisk.

anglicky:
Never place friendship above profit.
epizoda:
DS9 Rules of Acquisition (Quark)
divider

# 22Moudrý muž slyší zisk ve větru.

anglicky:
A wise man can hear profit in the wind.
epizoda:
DS9 Rules of Acquisition (Pel)
epizoda:
VOY False Profits (Arridor, Kol)
kniha:
The 34th Rule (Quark)
divider

# 23Nic není důležitější než tvoje zdraví... kromě peněz.

anglicky:
Nothing is more important than your health ... except for your money.
epizoda:
ENT Acquisition (Ulis)
divider

# 25Platíte to... je to váš nápad!

anglicky:
You pay for it... it's your idea!.
kniha:
Ferenginar: Satisfaction Is Not Guaranteed
divider

# 27Není nic nebezpečnějšího než čestný obchodník.

anglicky:
There's nothing more dangerous than an honest businessman.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition
divider

# 29Co z toho budu mít já?

anglicky:
What's in it for me?
kniha:
Highest Score
divider

# 30Moudrý muž ví, že zachování mlčenlivosti se rovná zisku.

anglicky:
A wise man knows that confidentiality equals profit.
kniha:
The Badlands, Part IV
divider

# 31Nikdy nežertuj o matce Ferenga.

anglicky:
Never make fun of a Ferengi's mother.
epizoda:
DS9 The Siege (Quark)
divider

# 32Uraž raději něco, na čem mu záleží.

anglicky:
Insult something he cares about.
kniha:
Elite Force II

Poznámka:

Někde je toto pravidlo uváděno jako doslov pravidla č. 31.

divider

# 33Nikdy nebolí podlézat šéfovi.

anglicky:
It never hurts to suck up to the boss.
epizoda:
DS9 Rules of Acquisition (Quark, Pel)
kniha:
The Making of ST:DS9

Poznámka:

Brunt pronesl variaci tohoto pravidla (bez udání čísla): Nikdy není brzo lízt do zadku šéfovi.

divider

# 34Válka je dobrá pro obchod.

anglicky:
War is good for business.
epizoda:
DS9 Destiny (Quark)
epizoda:
DS9 The Siege of AR-558 (Ezri Dax)
kniha:
The 34th Rule

Poznámka:

Quark měl dodatek: Jen z dálky, čím blíž k frontě, tím méně ziskové to je.

divider

# 35Mír je dobrý pro obchod.

anglicky:
Peace is good for business.
epizoda:
DS9 Destiny (Dax)
divider

# 37Jestli je to zadarmo, ber to a o skryté výdaje se starej potom.

anglicky:
If it's free, take it and worry about hidden costs later.
kniha:
Arcade (Nog)
divider

# 37Kdo investuje brzy, získá nejvyšší úrok.

anglicky:
The early investor reaps the most interest.
kniha:
Reservoir Ferengi
divider

# 40Žena se může dotýkat tvých lalůčků, ale nikdy tvého latinia.

anglicky:
She can touch your lobes but never your latinum.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition
divider

# 41Zisk je odměnou sám o sobě.

anglicky:
Profit is its own reward.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition
divider

# 43Živ svou chamtivost, ale neudus ji.

anglicky:
Feed your greed, but not enough to choke it.
kniha:
The Buried Age
divider

# 44Nikdy nezaměňuj fištrón a kliku.

anglicky:
Never confuse wisdom with luck.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition
divider

# 47Nikdy nevěř člověku, který má na sobě lepší oblek než ty.

anglicky:
Never trust a man wearing a better suit than your own.
epizoda:
DS9 Rivals (Quark)
kniha:
The 34th Rule (Bractor)
divider

# 48Čím větší úsměv, tím ostřejší nůž.

anglicky:
The bigger the smile, the sharper the knife.
epizoda:
DS9 Rules of Acquisition (Pel)
kniha:
Preserver (Picard)
divider

# 51Každého, kdo ti přidá na zisku, odměň tak, aby v tom pokračoval.

anglicky:
Reward anyone who adds to your profits so they will continue to do so.
kniha:
Arcade (Bokat)
divider

# 52Proč žádat, když můžeš vzít.

anglicky:
Why ask, when you can take?
epizoda:
DS9 Babel (Quark)
divider

# 53Nikdy nevěř nikomu, kdo je větší než ty.

anglicky:
Never trust anybody taller than you.
kniha:
Mission Gamma: Twilight
kniha:
The 34th Rule
divider

# 55Raduj se z profitu a profituj z radosti.

anglicky:
Take joy from profit, and profit from joy.
kniha:
Worlds of Deep Space Nine: Bajor
kniha:
Fragments and Omens
divider

# 57Dobří zákazníci jsou vzácní jako latinium - opatruj je.

anglicky:
Good customers are as rare as latinum. Treasure them.
epizoda:
DS9 Armageddon Game (Quark)
divider

# 58Neexistuje náhražka za úspěch.

anglicky:
There is no substitute for success.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition
divider

# 59Rada zdarma je málokdy levná.

anglicky:
Free advise is seldom cheap.
epizoda:
DS9 Rules of Acquisition (Quark)
kniha:
The Making of ST:DS9
divider

# 60Dbej na to, abys lhal důsledně.

anglicky:
Keep your lies consistent.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition
divider

# 62Čím riskantnější cesta, tím větší zisk.

anglicky:
The riskier the road, the greater the profit.
epizoda:
DS9 Rules of Acquisition (Pel)
epizoda:
DS9 Little Green Men (Quark)
epizoda:
DS9 Business as Usual (Gaila)
kniha:
The 34th Rule (Quark)
kniha:
Preserver (Lept)
divider

# 63Práce je nejlepší terapie, přinejmenším pro tvoje zaměstnance.

anglicky:
Work is the best therapy - at least for your employees.
kniha:
Over a Torrent Sea
divider

# 65Vyhraj nebo prohraj, vždycky tu je šňupací prášek z huyperianských brouků.

anglicky:
Win or lose, there's always Huyperian beetle snuff
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition
divider

# 69Ferengové nejsou zodpovědní za hloupost ostatních druhů.

anglicky:
Ferengi are not responsible for the stupidity of other races.
kniha:
Balance of Power (Tunk)
divider

# 74Znalost rovná se zisk.

anglicky:
Knowledge equals profit.
epizoda:
VOY Inside Man (Barclay Hologram)
divider

# 75Domov je tam, kde je srdce, ale hvězdy jsou z latinia.

anglicky:
Home is where the heart is, but the stars are made of latinum.
epizoda:
DS9 Civil Defense (Quark)
divider

# 76Jednou za čas vyhlas mír. Úplně tím zmateš své nepřátele.

anglicky:
Every once in a while declare peace. It confuses the hell out of your enemies.
epizoda:
DS9 The Homecoming (Quark)
kniha:
The 34th Rule (Quark)
divider

# 77Když něco rozbiješ, vlastně jsi to koupil.

anglicky:
If you break it, you bought it.
kniha:
Star Trek Online
divider

# 79Dej si pozor na vulkanskou lačnost po znalostech.

anglicky:
Beware of the Vulcan greed for knowledge.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition
divider

# 82Čím horší produkt, tím vyšší cena.

anglicky:
The flimsier the product, the higher the price.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition
divider

# 85Nikdy nedovol, aby konkurence věděla, co si myslíš.

anglicky:
Never let the competition know what you're thinking.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition
divider

# 87Poznej zákazníkovy slabosti, abys je proti němu dokázal lépe využít.

anglicky:
Learn the customer's weaknesses, so that you can better take advantage of him.
kniha:
Highest Score (Nog)
divider

# 88Není po tom, dokud není po tom.

anglicky:
It ain't over 'til its over.
kniha:
Ferenginar: Satisfaction Is Not Guaranteed
divider

# 89Neptej se, co můžeš udělat pro své zisky, ale co ony mohou udělat pro tebe.

anglicky:
Ask not what you can do for your profits, but what your profits can do for you.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition
divider

# 92Je mnoho cest k zisku.

anglicky:
There are many paths to profit.
kniha:
Highest Score (Nog)
divider

# 94Ženy a finance nejdou dohromady.

anglicky:
Females and finances don't mix.
epizoda:
DS9 Ferengi Love Songs (Rom)
epizoda:
DS9 Profit and Lace (Quark, Nog)
kniha:
To Seek Out New Life: The Biology of Star Trek
divider

# 95Expanduj nebo zemři.

anglicky:
Expand or die.
epizoda:
VOY False Profits (Kafar)

Poznámka:

V epizodě ENT Acquisition bylo toto pravidlo uvedeno jako pravidlo č. 45. Je možné, že během času bylo pořadí pravidel upraveno.

divider

# 96Pro každé Pravidlo existuje stejné opačné Pravidlo (kromě případů, kdy neexistuje).

anglicky:
For every Rule, there is an equal and opposite Rule (except when there's not).
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition
divider

# 97Dost … není nikdy dost.

anglicky:
Enough... is never enough.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition
divider

# 98Každý člověk má svoji cenu.

anglicky:
Every man has his price.
epizoda:
DS9 In the Pale Moonlight (Quark)
kniha:
The 34th Rule (Quark)
divider

# 99Důvěra je ten největší závazek.

anglicky:
Trust is the biggest liability of all.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition
divider

# 102Příroda zchátrá, ale latinium je věčné.

anglicky:
Nature decays, but latinum lasts forever.
epizoda:
DS9 The Jem'Hadar (Quark, Nog)
divider

# 103Spánek se může míchat s… (ustřiženo),

anglicky:
Sleep can interfere with...
epizoda:
DS9 Rules of Acquisition (Nog)
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition

Poznámka:

Pravidlo zůstalo nedořečeno.

divider

# 104Víra hory přenáší… hory majetku.

anglicky:
Faith moves mountains... of inventory.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition
divider

# 106V chudobě není cti.

anglicky:
There is no honor in poverty.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition
divider

# 109Důstojnost a prázdný měšec mají cenu toho měšce.

anglicky:
Dignity and an empty sack is worth the sack.
epizoda:
DS9 Rivals (Quark)
divider

# 111Se svými dlužníky jednej jako s rodinou – vykořisťuj je.

anglicky:
Treat people in your debt like family ... exploit them.
epizoda:
DS9 Past Tense, Part I (Ben Sisko)
epizoda:
DS9 The Darkness and the Light (Worf)
divider

# 112Nikdy se nemiluj s šéfovou sestrou.

anglicky:
Never have sex with the boss's sister.
epizoda:
DS9 Playing God (Quark)
divider

# 113Vždycky se miluj se šéfem.

anglicky:
Always have sex with the boss.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition
divider

# 121Všechno je na prodej - i přátelství.

anglicky:
Everything is for sale - even friendship.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition
divider

# 123I slepec pozná lesk latinia.

anglicky:
Even a blind man can recognize the glow of Latinum.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition
divider

# 125Když jsi mrtvý, nemůžeš obchodovat.

anglicky:
You can't make a deal if you're dead.
epizoda:
DS9 The Siege of AR-558 (Quark)
divider

# 139Manželky slouží, bratři dědí.

anglicky:
Wives serve, brothers inherit.
epizoda:
DS9 Necessary Evil (Odo)
divider

# 141Jenom blázni zaplatí bez smlouvání.

anglicky:
Only fools pay retail.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition
divider

# 142Jen blázni provozují velkoobchod.

anglicky:
Only fools sell wholesale.
kniha:
Legends of the Ferengi
divider

# 144Na charitě není nic špatného… dokud končí v tvé kapse.

anglicky:
There's nothing wrong with charity... as long as it winds up in your pocket.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition
divider

# 147Lidi milují barmana.

anglicky:
People love the bartender.
kniha:
Fearful Symmetry
divider

# 153Neprodávej steak, ale jeho vůni.

anglicky:
Sell the sizzle, not the steak.
kniha:
Deep Space Mine (DS9 komiks)
divider

# 162I v těch nejhorších časech má někdo zisk.

anglicky:
Even in the worst of times, someone turns a profit.
epizoda:
DS9 Wrath of the Prophets (Rom)
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition
divider

# 168Prošeptej si cestu k úspěchu.

anglicky:
Whisper your way to success.
epizoda:
DS9 Treachery, Faith and the Great River (Nog)
divider

# 177Znej své nepřátele… ale vždy s nimi obchoduj.

anglicky:
Know your enemies... but do business with them always.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition
divider

# 181Ani nepoctivost nepošpiní lesk zisku.

anglicky:
Not even dishonesty can tarnish the shine of profit.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition
divider

# 184Fereng počká s nabídkou, až se jeho protivníci vyčerpají.

anglicky:
A Ferengi waits to bid until his opponents have exhausted themselves.
kniha:
Balance of Power (Tunk)
divider

# 189Ať si ostatní udržují svou pověst. Ty se drž jejich peněz.

anglicky:
Let others keep their reputation. You keep their money.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition
divider

# 190Poslouchej vše, nevěř ničemu.

anglicky:
Hear all, trust nothing.
epizoda:
DS9 Call to Arms (Nog)
divider

# 192Nikdy nepodváděj Klingona… pokud si nejsi jistý, že ti to projde.

anglicky:
Never cheat a Klingon... unless you're sure you can get away with it.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition
divider

# 194Vždy se vyplatí vědět o nových zákaznících dřív, než vkročí do tvých dveří.

anglicky:
It's always good to know about new customers before they walk in your door.
epizoda:
DS9 Whispers (Odo)
divider

# 199Umístění, umístění, umístění.

anglicky:
Location, location, location.
kniha:
The Soul Key
divider

# 200Fereng si nezvolí jinou stranu, než tu svoji.

anglicky:
A Ferengi chooses no side but his own.
kniha:
Ferenginar: Satisfaction Is Not Guaranteed
divider

# 202Ospravedlnění zisku je zisk.

anglicky:
The justification for profit is profit.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition
divider

# 203Noví zákazníci jsou jako ostrozubí červi - mohou být šťavnatí, ale občas koušou.

anglicky:
New customers are like razor-toothed gree-worms. They can be succulent, but sometimes they bite back.
epizoda:
DS9 Little Green Men (Pel)
divider

# 208Někdy to jediné nebezpečnější než otázka je odpověď.

anglicky:
Sometimes the only thing more dangerous than a question is an answer.
epizoda:
DS9 Ferengi Love Songs (Zek)
divider

# 211Zaměstnanci jsou jako příčky na žebříku úspěchu - neváhej po nich šlapat.

anglicky:
Employees are the rungs on the ladder of success. Don't hesitate to step on them.
epizoda:
DS9 Bar Association (Grimp)
divider

# 214Nikdy nezačínej obchodní jednání s prázdným žaludkem.

anglicky:
Never begin a negotiation on an empty stomach.
epizoda:
DS9 The Maquis, Part I (Quark)
kniha:
Federation Travel Guide
divider

# 216Nikdy se nepouštěj do hry s telepatem!

anglicky:
Never gamble with a telepath.
kniha:
The Laertian Gamble (Quark)
divider

# 217Nemůžeš vysvobodit rybu z vody.

anglicky:
You can't free a fish from water.
epizoda:
DS9 Past Tense, Part I (Quark)
kniha:
Preserver (Lept)
divider

# 218Vždycky musíš vědět, co kupuješ. (Nekupuj zajíce v pytli.)

anglicky:
Always know what you're buying.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition
divider

# 219Vlastnictví je 11/10 práva.

anglicky:
Possession is eleven tenths of the law!
kniha:
Balance of Power (Quark)
divider

# 223Pozor na muže, který si neudělá čas na oo-mox.

anglicky:
Beware the man who doesn't take time for Oo-mox.
epizoda:
DS9 Who Mourns For Morn? (Quark)
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition
kniha:
To Seek Out New Life: The Biology of Star Trek
divider

# 229Latinium vydrží déle než rozkoš.

anglicky:
Latinum lasts longer than lust.
epizoda:
DS9 Ferengi Love Songs (Rom)
divider

# 235Skrč se, smrt je vysoká.

anglicky:
Duck; death is tall.
kniha:
Twilight
divider

# 236Nemůžeš si koupit osud.

anglicky:
You can't buy fate.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition
divider

# 239Nikdy se neboj věc přejmenovat.

anglicky:
Never be afraid to mislabel a product
epizoda:
DS9 Body Parts (Gint)
kniha:
Preserver (Picard)
divider

# 242Víc je dobré... všechno je lepší.

anglicky:
More is good... all is better.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition
divider

# 253Syntehol je výběrové mazadlo pro zákazníkovu nacpanou peněženku.

anglicky:
Synthehol is the lubricant of choice for a customer's stuck purse.
kniha:
Star Trek on the Brain: Alien Minds, Human Minds
divider

# 255Manželka je luxus… chytrý účetní je nezbytnost.

anglicky:
A wife is a luxury... a smart accountant a neccessity.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition
divider

# 261Bohatý muž si může dovolit cokoliv kromě svědomí.

anglicky:
A wealthy man can afford everything except a conscience.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition
divider

# 263Nikdy nedovol, aby pochybnosti zkalily tvou touhu po latiniu.

anglicky:
Never let doubt interfere with your lust for latinum.
epizoda:
DS9 Bar Association (Rom)
divider

# 266Když jsi na pochybách, lži.

anglicky:
When in doubt, lie.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition
divider

# 267Když tomu věříš ty, věří tomu i oni.

anglicky:
If you believe it, they believe it.
kniha:
Star Trek Titan: Taking Wing
divider

# 280Když to není pokažené, nespravuj to.

anglicky:
If it ain't broke, don't fix it.
kniha:
Ferenginar: Satisfaction Is Not Guaranteed
divider

# 284Každý je v jádru Fereng.

anglicky:
Deep down, everyone's a Ferengi.
kniha:
The Ferengi Rules of Acquisition
divider

# 285Žádný dobrý skutek nezůstane nepotrestán.

anglicky:
No good deed ever goes unpunished.
epizoda:
DS9 The Collaborator (Quark)
epizoda:
DS9 The Sound of Her Voice (Quark)
divider

# 286Když odejde Morn, je všemu konec.

anglicky:
When Morn leaves, it's all over.
epizoda:
DS9 The House of Quark (Quark)
divider

# 299Když někoho využiješ, neubude tě, když mu poděkuješ. Bude pak snazší využít ho zase příště.

anglicky:
After you've exploited someone, it never hurts to thank them. That way, it's easier to exploit them next time
epizoda:
VOY False Profits (Neelix)
kniha:
Star Trek on the Brain: Alien Minds, Human Minds
divider

 Čím více času stráví rozhodováním, tím více peněz utratí.

anglicky:
The more time they take deciding, the more money they will spend.
kniha:
Stowaways
divider

 Čím větší částku někomu bereš, tím větší rozptýlení mu musíš poskytnout.

anglicky:
The greater the amount you are taking from someone, the greater the distraction must be.
kniha:
Stowaways (Nog)
divider

 Výhodná koupě obvykle není výhodná.

anglicky:
A bargain usually isn't.
kniha:
Stowaways (Nog)
divider

 Tajemství jednoho je příležitost pro druhého.

anglicky:
One person's secret is another person's opportunity.
kniha:
The Pet (Jake)
divider

 Ruka držící latinium může taky skrývat dýku.

anglicky:
The hand that holds the latinum may also hide a dagger.
kniha:
Devil in the Sky (Picard)
divider

 Hodně se o člověku dozvíš podle jeho bot.

anglicky:
You can tell a great deal about a man from his shoes.
kniha:
Highest Score (Nog)
divider

 Čas je jmění.

anglicky:
Time's an asset.
epizoda:
VOY False Profits (Obchodník)
divider

 Tvůj majetek je teď můj majetek.

anglicky:
Your goods are now my goods.
epizoda:
VOY False Profits (Obchodník)
divider

 Vykořisťování začíná doma.

anglicky:
Exploitation begins at home.
epizoda:
VOY False Profits (Obchodník)
divider

 Když uvidíš dobrý obchod, skoč po něm.

anglicky:
When you see a good deal, jump on it.
epizoda:
VOY False Profits (Arridor, švec)
divider

 Fereng bez hlavy pro obchod je Fereng bez budoucnosti.

anglicky:
A Ferengi without a head for business has no future.
kniha:
Saratoga (Quark)
divider

 Obchod je obchod, dokonce i mezi přáteli.

anglicky:
Business is business, even among friends.
kniha:
Saratoga (Nog)
divider

 Všechno má cenu.

anglicky:
Everything has a price.
kniha:
Saratoga (Odo)
divider

 Otevřené uši, otevřené oči.

anglicky:
Ears open, eyes wide.
kniha:
Federation (Pol)
divider

 Na všechno existuje Pravidlo o nabývání zisku, ale to neznamená, že ho člověk musí vždycky aplikovat.

anglicky:
There's a Rule of Acquisition to cover everything, but that doesn't mean one's always got to be applied.
kniha:
The 34th Rule (Quark)
divider

 Je lepší žít na vlastních nohách než umřít na vlastních kolenou.

anglicky:
It's better to live on one's feet than to die on one's knees.
kniha:
The 34th Rule (Zek)
divider

 Dobré vyjednávání by se mělo vychutnat jako dobré víno.

anglicky:
A good negotiation should be savored, like a good wine.
kniha:
The 34th Rule (Quark)
divider

 Hodnota člověka se rovná pouze sumě jeho majetku.

anglicky:
A man is only worth the sum of his possessions.
kniha:
Rebels: The Liberated (Quark)

Poznámka:

I když bylo bez čísla, bylo mezi prvními 173 oficiálními a podle Krema jedno z nejdůležitějších.

divider

 Když se žádné řádné pravidlo nedá použít, nějaké si vymysli.

anglicky:
When no appropriate rule applies, make one up.
kniha:
Double Helix: Quarantine (Shep)
divider

 Když si posel chce přivlastnit tvé zisky... zabij posla.

anglicky:
When the messenger comes to appropriate your profits... kill the messenger.
epizoda:
VOY False Profits
divider

 Čas, stejně jako latinium, je vysoce omezená komodita.

anglicky:
Time, like latinum, is a highly limited commodity.
epizoda:
DS9 Bar Association
divider

 Vždy si prohlédni zboží, než uzavřeš obchod.

anglicky:
Always inspect the merchandise before making a deal.
epizoda:
DS9 The Abandoned
divider

 Peníze jsou peníze, ale ženy jsou lepší.

anglicky:
Money is money, but females are better.
epizoda:
DS9 Life Support

Poznámka:

Osobní pravidlo citované Nogem.

divider

 Snáze se věří dobré lži než pravdě.

anglicky:
A good lie is easier to believe than the truth.
epizoda:
VOY Shattered
divider

 Jestli je to psáno, tak pak je to dáno.

anglicky:
If that's what's written, then that's what's written.
epizoda:
DS9 Favor the Bold
divider

 Vždycky měj někoho, kdo za tebe udělá těžkou práci.

anglicky:
Always get somebody else to do the lifting.
kniha:
N-Vector (komiks)
divider

 Nikdy se nepouštěj do něčeho, z čeho se nemůžeš dostat.

anglicky:
Never get into anything that you can't get out of.
kniha:
N-Vector (komiks)
divider

 Naštvaný člověk je nepřítel, spokojený je spojenec.

anglicky:
An angry man is an enemy, and a satisfied man is an ally.
kniha:
Antimatter
divider

 Čím méně zaměstnanci vědí o toku peněz, tím menší podíl můžou žádat.

anglicky:
The less employees know about the cash flow, the smaller the share they can demand.
kniha:
Betrayal
divider

 Jen blázen si nechá ujít obchodní příležitost.

anglicky:
Only a fool passes up a business opportunity.
hra:
Elite Force II
divider

© 2000–2024 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)