lcars
logo
divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< fotonové bytosti 1 Frunaliané >>> divider

fotonové bytosti 2

Anglicky:
Photonic lifeform
Vzhled:
fotonové
Kvadrant:
subprostor
Domovský svět:
není známo
Členství ve Federaci:
ne
Zástupci:
není známo
Poprvé na obrazovce:
VOY Bride of Chaotica!
Poprvé ve světě ST:
VOY Bride of Chaotica!

Popis

Je to životní forma existující v subprostoru, je tvořená fotony. Vzhled pozemských mužů z první poloviny 20. století jim dal simulátor.

O pokročilosti jejich technologie, pokud nějakou mají, nemáme žádné informace. Podle svých vlastních slov nikdy neslyšeli o životě na biochemické bázi, znali pouze ten fotonový.

Roku 2375 byl USS Voyager zachycen v místě, kde se protíná prostor se subprostorem, a oni se jakýmisi portály dostali do simulátoru právě v okamžiku, kdy běžel program, jedno z dobrodružství kapitána Protona. Na základě svých vědomostí považovali doktora Chaotiku a jeho vojsko za skutečné, zatímco posádku považovali za iluzi. Chaotica hrozil, že dobyde jejich svět, a proto s ním vedli válku. Právě otevřené portály ze subprostoru držely Voyager na místě, proto musel Doktor, vystupující v souladu s programem jako prezident Země, vyjednat klid zbraní a jejich odchod výměnou za to, že kapitán Proton Chaotiku porazí. Fotonové bytosti se pak opravdu stáhly a Voyager mohl odletět.

Obrázky

  • fotonové bytosti
    fotonové bytosti
  • fotonové bytosti
    fotonové bytosti
divider <<< fotonové bytosti 1 Frunaliané >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2024 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)