divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Verilliané Viané >>> divider

Vhnorové

Anglicky:
Vhnori
Vzhled:
humanoidní
Kvadrant:
není známo
Domovský svět:
není známo
Členství ve Federaci:
ne
Zástupci:
Hatil, Ptera, dr. Neria a další
Poprvé na obrazovce:
VOY Emanations
Poprvé ve světě ST:
VOY Emanations

Popis

Vhnorové jsou humanoidi dosti podobní lidem. Odlišuje je výrazné vypouklé čelo a složitě utvářené nosní dírky.

Jejich tělo okamžitě po smrti začíná vylučovat biopolymer, který je nejprve zcela zahalí a v nějž se mrtvola posléze promění. Tento biopolymer obsahuje unikátní 247. prvek Mendělejevovy soustavy prvků, jediný transuranový prvek vyskytující se přirozeně.

Domovská planeta Vhnorů se nachází v jiné realitě či dimenzi než náš vesmír, jejich mrtvé však naprosto pravidelně se vyskytující subprostorové vakuoly přenášejí do našeho vesmíru a odkládají je na asteroidy v prstencích nejmenované planety třídy D v Delta kvadrantu. Uvolňuje se při tom nervová energie, která se spojuje s elektromagnetickými poli obklopujícími planetu. Posádka Voyageru pro tento jev neměla vysvětlení.

Jedná se o kulturu na neznámém stupni technologického rozvoje, zdá se však, že si jsou minimálně vědomi života v (jejich) vesmíru.

Díky častému a časově i místně naprosto pravidelnému výskytu subprostorových vakuol se u nich vyvinulo unikátní náboženství. Jelikož mrtvá těla z tzv. cenotafu (rakve či modulu, který zabíjí člověka podstupujícího přechod do Další emanace) mizí beze stopy, jsou Vhnorové přesvědčeni, že nedotčeni přecházejí do tvz. Další emanace, na vyšší úroveň vědomí, kde nejen najdou odpovědi na všechny otázky a dospějí k hlubokému pochopení vesmíru, nýbrž kde se také shledají se všemi svými blízkými, kteří do Další emanace víceméně dobrovolně odešli před nimi. Vzhledem k této víře, spíše neotřesitelnému přesvědčení, je v jejich společnosti morálně přípustný i nátlak rodiny, aby některý člen rodiny, který je tak či onak na obtíž, podstoupil rituál přechodu - z našeho pohledu spáchal sebevraždu.

Roku 2371 zkoumal pole asteroidů, na nichž subprostorové vakuoly ukládají mrtvá těla Vhnorů, výsadkový tým z USS Voyager. Výskyt vakuoly způsobil, že na domovský svět Vhnorů byl přenesen živý praporčík Kim, který podal zprávu o "posmrtném životě" - o skutečnosti, že viděl asteroidy plné mrtvých těl. Tato informace se začala rychle šířit, je proto otázkou, zda u Vhnorů nedojde v dohledné době k reformě náboženství.

Obrázky

  • Vhnorský muž
    Vhnorský muž
  • Vhnorská žena
    Vhnorská žena
divider <<< Verilliané Viané >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2022 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)