divider
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<<< Xepolité Xyrilliané >>> divider

Xindi

Anglicky:
Xindi
Vzhled:
není známo
Kvadrant:
Alfa
Domovský svět:
není známo
Členství ve Federaci:
ne
Zástupci:
Degra, Gralik a další
Poprvé na obrazovce:
ENT The Expanse
Poprvé ve světě ST:
ENT The Expanse

Xindi jsou druhem, či spíše společenstvím pěti, dříve šesti inteligentních ras, které se vyvinuly na jedné planetě, což je věc naprosto mimořádná. Považují se za jeden druh, i když jsou velmi rozdílní a částečné nepřátelští vůči sobě navzájem. V 22. století pozemského letopočtu bylo jejich společným cílem sjednocení Xindi a nalezení nového společného domovského světa.

Humanoidní Xindi

Humanoidní Xindi jsou druh značně podobný lidem, a to i v tom, že se mezi nimi vyskytují jedinci světlé a tmavé pleti (čím je výskyt různé barvy pleti podmíněn, nevíme). Čelo mají opticky rozdělené na tři části. Postranní části mají nevýrazné vrásky směrem ke středu obličeje, střední část, která vybíhá ve tvaru písmene V od kořene nosu, má vrásky vodorovné. Linie vlasů je umístěna na lebce dál než u lidí, ovšem před ní vyrůstají v pravidelných intervalech chomáče vlasů. Na vnější části lícní kosti mají výraznou rýhu a ke spánkům vybíhá řada drobných hrbolků.

Jejich nervová soustava jeví mnoho podobností s ještěrovitými Xindi. Vhodným postupem se jim dají velmi snadno odstranit krátkodobé vzpomínky (viz epizoda ENT Stratagem).

Jejich jazyk dokáže reprodukovat univerzální tlumočník, takže s komunikací nejsou problémy.

Po psychologické stránce se humanoidní Xindi hodně podobají lidem. Xindi, kterého lidé poznali nejlépe, Degra, měl velmi silnou vazbu na svou rodinu (viz epizoda ENT Stratagem).

Opovití Xindi

Opovití či stromoví Xindi se jako primáti do značné míry podobají lidem. Lebku mají pokrytou mohutným vlasovým porostem, z něhož jsou vidět pouze kousky světlé pokožky nad obočím, kolem očí, kolem úst a na nose. Nos je svraštělý a na lícních kostech je výrazná hluboká rýha. Srstnatý porost na hlavě má šedivou barvu, nelze však s určitostí tvrdit, jestli u všech Opovitých bez výjimky nebo jestli je to v důsledku stáří. Osrstění mají pravděpodobně po celém těle. Srst mají i na rukách, které mají pět prstů s dlouhými drápy.

Jejich jazyk dokáže reprodukovat univerzální tlumočník, takže s komunikací nejsou problémy.

Opovití Xindi jsou svým založením rozvážní, až pomalí. Nemají v sobě agresivitu. Gralik Durr, šéf výrobního zařízení na kemocit, byl zděšen, když se dozvěděl, že napomáhá výrobě zbraně hromadného ničení (viz epizoda ENT The Shipment). Zástupce Opovitých v Radě Xindi s výrobou zbraně souhlasil pod tíhou "důkazů" dodaných Staviteli sfér.

Ještěrovití Xindi

Ještěrovití Xindi připomínají lidi už pouze postavou a rozložením očí a úst v obličeji. Mají hrubě šupinatou pokožku v tmavých odstínech zelené, šedé a červené, oči se štěrbinovitými, ne kulatými zorničkami a na hlavě množství dlouhých zahnutých ostnů.

Jejich nervová soustava vykazuje značné podobnosti s nervovou soustavou Humanoidních, je tedy pravděpodobné, že by nebylo obtížné odstranit jejich krátkodobé vzpomínky (viz epizoda ENT Stratagem).

Jejich jazyk dokáže reprodukovat univerzální tlumočník, takže s komunikací nejsou problémy.

Po psychologické stránce jsou netrpěliví, násilničtí a krutí. Vyznávají zřejmě jiné morální hodnoty než humanoidi. O veliteli Ještěrovitých Dolimovi se tvrdilo, že dal otrávit svého vnuka, který se narodil s menším tělesným postižením (viz epizoda ENT The Council).

Vojáci Ještěrovitých mají implantáty, které jim v případě zajetí umožní spáchat okamžitou sebevraždu (viz epizoda ENT The Shipment).

Insektoidní Xindi

Insektoidní Xindi lidi připomínají pouze výškou a vzpřímenou pozicí těla. Jejich obličej je hmyzí, s obrovskýma vypouklýma složenýma očima, kusadly u úst a tykadly. Povrch jejich těla je temně šedý až černý. Žijí velmi krátce, maximálně 12 let. Jsou to hermafroditi a rozmnožují se asexuálně. Každý jedinec je schopný vyprodukovat vajíčka, z nichž se líhnou mláďata, která jsou dlouhá asi 15 cm a ihned po narození velmi čilá. Vaječné vaky mají zajímavý reflexivní mechanismus zajišťující jejich přežití: pokud jsou v ohrožení, vystříknou na blízký živý subjekt tekutinu obsahující látku, která začne přepisovat nervové spoje zasaženého tak, že se začne považovat za toho, kdo je zodpovědný za vylíhnutí mláďat a zajištění jejich bezpečnosti (viz epizoda ENT Hatchery).

Jejich jazyk, který čítá 67 různých dialektů, univerzální tlumočník 22. století nezvládá, je zapotřebí překladová databáze, která jej převádí do psané angličtiny.

Insektoidní Xindi jsou snad vlivem krátkého věku jedinců velmi netrpěliví. Zdá se však, že jako druh jsou spíše ve vleku Ještěrovitých, kteří jsou podobně psychologicky založeni, avšak jako jedinci nashromáždí v delším životě podstatně více zkušeností.

Vodní Xindi

Vodní Xindi jsou bytosti, které lidi vůbec nepřipomínají. Bylo by možné přirovnat je k velkým pozemským obojživelníkům. Jejich životním prostředím je voda (je možné, že si právě proto za novou domovskou planetu zvolili Azati Prime, mořskou planetu). Mají tělo aerodynamického tvaru, snad tmavě šedozelené barvy, s ocasem zakončeným svislou ploutví, velkou holou hlavou a čtyřmi končetinami, z nichž přední mají tři velké chápavé prsty a plovací blány mezi nimi. Jejich obličej překvapivě připomíná lidský, s velmi širokými ústy. O jejich dalších specifických rysech nic nevíme.

Jejich jazyk univerzální tlumočník 22. století nezvládá, je zapotřebí překladová databáze, která jej převádí do psané angličtiny.

Vodní Xindi jsou mimořádně rozvážní, uplyne vždy mnoho času, než dospějí k rozhodnutí. Snad díky vodnímu prostředí, v němž se vyvinuli a žijí, jsou přístupnější vizuálním podnětům více než sluchovým (viz epizoda ENT The Council).

Létající Xindi

Létající Xindi jsou druh, který vyhynul během války, kterou vedli Xindi mezi sebou zhruba sto let. Tato válka skončila kolem roku 2030 pozemského letopočtu zničením domovského světa Xindi (viz epizoda ENT The Xindi).

Lebka létajícího Xindi naznačuje, že se jednalo o tvory s protáhlou lebkou, čelistmi na způsob zobáku a dvěma výrůstky připomínajícími rohy.

Technologie

Technologie Xindi v mnoha ohledech výrazně převyšuje technologii lidí. Podotýkáme, že jelikož hovoříme o pěti různých druzích, které se vyvinuly v různých prostředích, jedná se o technologii velmi rozmanitou a je pravděpodobné, že jsme poznali pouze její zlomek.

Zmiňme především jejich způsob cestování vesmírem. Jejich lodě generují jakýsi subprostorový vír, vortex, jímž cestují v podstatě transwarpovými rychlostmi.

Dále je nutné uvést samotnou superzbraň, její prototyp a sondu, která zaútočila na Zemi. Jedná se o zbraň hromadného ničení v měřítku pro lidstvo nepředstavitelném.

Také jejich ruční zbraně jsou velmi sofistikované. Obsahují takřka nezničitelné samoregenerační organické komponenty, které lze zahubit pouze zářením delta. Doktor Phlox, který měl jako Denobulan velké zkušenosti, říkal, že to je nejpokročilejší příklad bioinženýrství, jaký kdy viděl (viz epizoda ENT The Shipment). Také střelivo těchto zbraní se velmi odlišuje od běžných energetických zbraní. Vystřelují jakousi hmotu, která ulpívá na cíli nebo na předmětech poblíž cíle a která pak po aktivaci z blízkosti vystřeluje velké množství drobných energetických střel (viz epizoda ENT Rajiin).

Přinejmenším Ještěrovití vyvinuli bojové roboty povšechně humanoidního tvaru, které vysílají do nebezpečných situací (viz epizoda ENT Rajiin).

Technologie pěti druhů Xindi není jednotná. Značný rozdíl je například mezi vesmírnými loděmi jednotlivých druhů. Nejrychlejší lodě mají Humanoidní, jelikož však nejsou agresívním, bojově založeným druhem, nejsou jejich lodě příliš silně vyzbrojeny. Ještěrovití mají silně vyzbrojené lodě, které dokázaly zcela ochormit NX-01 Enterprise po jejím příletu k planetě Azati Prime. Překvapivě nejvyspělejší vesmírná plavidla mají vodní Xindi, disponující obrovskými loděmi, které cestují vysokými rychlostmi a nesou výzbroj, jíž se lodě Ještěrovitých nevyrovnají (viz epizoda ENT Zero Hour).

Také lékařská věda a biochemie Xindi jsou na značné úrovni. Ještěrovití vyvinuli smrtelný toxin, a to cíleně pro lidstvo, se zohledněním všech vyskytujících se krevních skupin (viz epizoda ENT Carpenter Street). Ještěrovití také používají nervové parazity, kteří přepíšou synaptické spoje v mozku infikovaného subjektu, který se pak stane poslušným (viz epizoda ENT Countdown).

Dlužno podotknout, že i technologie Xindi má své mezery. Za desítky let například nezjistili, že se do sfér dá vniknout, a v důsledku toho také nepřišli na způsob, jak je zničit. Je však pravděpodobné, že svou roli zde sehrála až náboženská úcta a vděčnost, kterou cítili vůči Stavitelům sfér a jejich výtvorům.

Historie, kontakty s lidstvem

Xindi, domovem v oblasti Alfa kvadrantu nazývané v 22. století Delphská oblast, jsou velmi starým společenstvím druhů. Není jisté, že se všechny rasy Xindi vyvíjely rovnoměrně, nicméně létající Xindi zakládali minimálně před 4000 lety základny a snad i kolonie mimo domovskou sluneční soustavu.

Zhruba v průběhu 20. století pozemského letopočtu však na domovském světě Xindi došlo k mezidruhové občanské válce, v jejímž průběhu vyhynuli létající Xindi. Válka skončila kolem roku 2030 tím nejhorším způsobem: zničením domovské planety. Za problematické pomoci transdimenzionálních bytostí zvaných Strážci či Stavitelé sfér jednotlivé druhy přežily a byly schopny usídlit se na různých obyvatelných planetách oblasti.

Stavitelé sfér se rozhodli přeměnit Delphskou oblast v oblast se životním prostředím vhodným pro jejich druh. Vybudovali zde síť 78 obrovských sfér, které svými účinky celou oblast postupně transformovaly. Jelikož byli schopni vidět do budoucnosti, zjistili, že jejich plán jim překazí Spojená federace planet založená z iniciativy lidí ze Země. Zneužili tedy Xindi, namluvili jim, že v budoucnosti lidstvo jejich druh vyhubí, a podporovali je v preventivním úderu proti němu.

Roku 2152 Xindi vypustili sondu, která Zemi naprosto překvapila. Sonda z orbity poničila rozsáhlé území na jihovýchodě kontinentální Severní Ameriky a v Karibské oblasti. Její útok si vyžádal 7 miliónů obětí (viz epizoda ENT The Expanse). Pokračovali pak ve vývoji superzbraně schopné zničit samotnou planetu. Tuto superzbraň vypustili roku 2154, ale posádka NX-01 Enterprise kapitána Archera jim v tom za vydatné pomoci umírněných druhů Xindi - Humanoidních, Opovitých a Vodních - a ve finální fázi také Andorianů v osobě komandéra Shrana dokázala zabránit (viz epizoda ENT Zero Hour).

Je pravděpodobné, že v dosti vzdálené budoucnosti, řekněme v 26. nebo 27. století, se Xindi stanou členy Federace či alespoň jejími dobrými spojenci. Agent Daniels z budoucnosti kapitánu Archerovi ukázal, že na budoucí Enterprise-J slouží přinejmenším jeden Xindi jako člen její posádky (viz epizoda ENT Azati Prime).

Obrázky

 • Humanoidní Xindi
  Humanoidní Xindi
 • Humanoidní Xindi
  Humanoidní Xindi
 • Opovití Xindi
  Opovití Xindi
 • Opovitý Xindi
  Opovitý Xindi
 • Opovitý Xindi
  Opovitý Xindi
 • Opovitý Xindi (detail ruky)
  Opovitý Xindi (detail ruky)
 • Ještěrovití Xindi
  Ještěrovití Xindi
 • Ještěrovitý Xindi
  Ještěrovitý Xindi
 • Ještěrovitý Xindi
  Ještěrovitý Xindi
 • Insektoidní Xindi
  Insektoidní Xindi
 • Novorozeně insektoidních Xindi
  Novorozeně insektoidních Xindi
 • Vodní Xindi
  Vodní Xindi
 • Lebka létajících Xindi
  Lebka létajících Xindi
divider <<< Xepolité Xyrilliané >>>
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
divider

© 2000–2023 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)