lcars
logo
divider <<< Balancarské agrární konsorcium Baseballová síň slávy >>> divider

Banka Bolias

Známá též jako:
Bolianská banka
Anglicky:
Bank of Bolias
Typ:
planetární
Kvadrant:
Alfa nebo Beta
Planeta:
Bolarus IX
Lokace:
není známo
Provozovatel:
Boliani
První zmínka:
DS9 Who Mourns for Morn?

Popis

Banka Bolias je významný finanční institut na Bolarus IX. Slouží Bolianům, stejně jako mnoha dalším druhům.

Roku 2365, když Morn, Hain, Larell, Krit a Nahsk vyloupili v Den matek lissepianskou ústřední banku, vytáhl Morn z lupu, 1000 cihel zlatem raženého latinia, tekuté latinium (které uskladnil ve svém druhém žaludku) a bezcenné zlato uložil v Bance Bolias. Jeho účet měl číslo CJ57436. Roku 2374 Morn předstíral smrt a odkázal veškerý svůj majetek Quarkovi. Banka Bolias tedy všechny zlaté cihly dopravila na stanici Deep Space Nine (viz epizoda DS9 Who Mourns for Morn?).

Banka Bolias by potřebovala zlepšit bezpečnostní systém. Šikovná osoba s dataportem se snadno dostane přes její bezpečnostní protokoly. Roku 2374 tak učinil Miles O'Brien, když ve snaze dostat se do Orionského syndikátu asistoval na planetě Farius Prime ve vyloupení banky členům Orionského syndikátu Liamu Bilbymu, Flithovi a Kroleovi (viz epizoda DS9 Honor among Thieves).

divider <<< Balancarské agrární konsorcium Baseballová síň slávy >>> divider

© 2000–2024 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)